Magyar Minőség eOktatás Díj 2017

Hazai
Magyar Minőség eOktatás Díj 2017.
elnyerésére fejlesztő és alkalmazó kategóriában

A pályázat célja: a kiemelkedő minőségű elektronikus oktatási anyagok és a jelentős eredményeket elért alkalmazók népszerűsítése.
A díjra pályázni lehet bármely magyar nyelvű elektronikus tananyaggal vagy működő eLearning portállal, domain névtől és a tárhely földrajzi elhelyezkedésétől függetlenül. Intranetet működtető alkalmazók is pályázhatnak.
A pályázatot a tananyag fejlesztője, vagy a portál/intranet üzemeltetője nyújthatja be.

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
– a kitöltött nevezési lap,
– a tananyag/portál/intranet bemutatása,
– az alkalmazott szabványok,
– a tananyag/portál/intranet kiváló minőségét bizonyító dokumentumok [tanúsítás(ok) és/vagy beszállítói minősítés(ek) másolatai, díjak, oklevelek, felhasználói vélemények, látogatói statisztikák, további hyperlinkek stb.],
– egyéb, a szakmai értékelést alátámasztó információk.

Az elbírálás főbb kritériumai
Mindkét kategóriában
– A didaktikai szempontok figyelembevétele.
– A szabványok alkalmazása.
– A pályázó szervezet rendelkezik-e minősítéssel?

Fejlesztő kategóriában
– A tananyag tartalmi, mennyiségi, minőségi jellemzői (a korszerű minőség tartalom előnyt jelent).
– A tananyag megjelenése: grafika, látvány, multimédia elemek.
– Az interaktivitás.

Alkalmazó kategóriában
– Milyen “tanulói” réteget szolgál ki a portál/intranet?
– Mely képzési területeket fedik eoktatással?
– A saját tananyagfejlesztés aránya.
– A tanulói támogatás – tutorálás, mentorálás – hatékonysága.
eoktatas_kiiras_2017 2/2

Nevezés díj 180 000 Ft + 27% áfa, MMT tagoknak 140 000 Ft + 27% áfa

A pályázatokat a Magyar Minőség Társaság e-mail címére kell elküldeni 2017. október 3-án éjfélig.
A Nevezési lap – amely a további feltételeket is tartalmazza és jelen pályázati kiírás elválaszthatatlan része – letölthető a társaság portáljáról: https://www.quality-mmt.hu
Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: Magyar Minőség eOktatás Díj 2017. Pályázat
CD-n, DVD-n, vagy más fizikai hordozón lévő tananyagot postai úton 1 példányban kell eljuttatni a Magyar Minőség Társaság címére 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1., vagy 1450 Budapest, 9. Pf. 36.
Postai feladási határidő 2017. október 3.
A borítékon kérjük feltüntetni:
“Magyar Minőség eOktatás Díj 2017. Pályázat”
A pályázatokat az MMT, és a pályázatot támogató szervezet által delegált tagokból álló zsűri bírálja el.
A zsűri a jelentkezést, a pályázati anyagot és a döntéshozatalhoz felhasznált információkat bizalmasan kezeli.

A pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére és a díjak átadására november 7-én kerül sor.
A díjazottakat bemutatjuk a “Magyar Minőség” folyóiratban, továbbá a Magyar Minőség Társaság portálján 12 hónapig logójukkal és a díjazott portálra mutató hyperlinkkel szerepeltetjük.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:
Turos Tarjánné, tel: (1)215-6061
E-mail:
https://quality-mmt.hu/magyar-minoseg-eoktatas-dij-2017/

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag