Magyar Géniusz Program Ideiglenes Kollégiuma

Online tér Hazai

A Nemzeti Kulturális Alap Magyar Géniusz Program Ideiglenes Kollégiuma pályázatot hirdet a magyar kultúra, a magyar örökség és a magyar értékek jelentős gazdagságának, a Magyar Géniusznak bemutatása, új kulturális értékek, termékek, projekttevékenységek születésének támogatása révén.

A Program célja a Magyar Géniuszok, a magyar tehetségek, tudósok, lángelmék, hazafiak, patrióták, valamennyi ismert és névtelen magyar hős, a magyar kreativitás és zsenialitás példáinak megjelenítése a mindennapjainkban, közvetlen környezetünkben, ezen keresztül:

 • a nemzeti lét megújulásának múzeumi eszközökkel történő elősegítése,
 • a patrióta szellemiség terjesztése hazánk gazdasági, demográfiai és kulturális erősítése érdekében,
 • a vidékfejlesztési célokhoz való közvetlen kapcsolódás, a vidéki identitás definiálásának, a vidék megtartó erejének muzeológiai eszközökkel való biztosítása,
 • a fiatalok, fiatal felnőttek érdeklődésének a felkeltése, a jövendő generációk nemzettudatának erősítése és stabil múzeumlátogatókká válása érdekében,
 • a „Magyar Géniusz” BRAND kialakítása, azaz korábban nem tapasztalt mértékű múzeum-népszerűsítés a magyar lakosság körében,
 • a muzeális intézményekben végzett kimagasló színvonalú tudományos és közönségkapcsolati tevékenység részére méltó infrastrukturális környezet biztosítása,
 • a pandémia utáni vidéki múzeumi szféra újraindulásának, megújulásának elősegítése.

Felhívjuk pályázóink figyelmét:

 • Az MVMSZ minősítő nyilatkozata szükséges – mindhárom ismertetett altémában – a pályázat hivatalos benyújtásához, ennek érdekében a pályázati anyagot meg kell küldeni az   e-mail címre, november 16.-ig.
 • A Pályázó legfeljebb két altémára nyújthat be pályázatot.
 • Határon túli muzeális intézmény (vagy nem önálló jogi személyiség esetén annak fenntartója) a Magyar Géniusz Program keretében kizárólag a 2. és 3. altéma szerinti pályázati célra igényelhet támogatást.
 • A Magyar Géniusz Vándorkiállítási Programban részt vevő muzeális intézmény a 2. altéma keretére nem nyújthat be pályázatot és nem részesülhet támogatásban.
 • A Petőfi 200 Emlékév keretében támogatásban részesülő irodalmi emlékház és emlékhely nem nyújthat be pályázatot és nem részesülhet támogatásban.
 • Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely más hazai vagy uniós forrás keretében 2021-2023 évekre vonatkozóan jelen pályázati felhívás témáival megegyező célra támogatásban részesült.

Pályázatot benyújtani az alábbi három témakörben lehet:

 1. Állandó kiállítás előkészítése, létrehozása (múzeumpedagógiai, tartalomközvetítő és egyéb kommunikációs eszközök alkalmazásával); teljes körű felújítása vagy korszerűsítése.
 2. Időszaki kiállítás létrehozása (múzeumpedagógiai, tartalomközvetítő és egyéb kommunikációs eszközök alkalmazásával)
 3. Tudományos tevékenység megvalósítása

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2021.12.01. – 2023.12.31.

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2021. november 30-án éjfélig lehet.

További információk: https://nka.hu/kiemelt-kategoriak/palyaztatas/kollegiumok-felhivasai/magyar-geniusz-211130/#1