Magyar Formatervezési Díj

Hazai
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Magyar Formatervezési Díj elnyerésére

A nyilvános pályázatot a NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER a MAGYAR FORMATERVEZÉSI TANÁCS közreműködésével hirdeti meg.
A pályázat célja a kiemelkedő színvonalú formatervezői teljesítmény elismerése.

PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK
Termék
Kis és nagy szériában gyártott termékek, termékrendszerek, szolgáltatások.
Vizuális kommunikáció
Termékek, termékrendszerek, szolgáltatások megvalósult, komplex vizuális arculata, beleértve a csomagolási és információs rendszereket, webes felületeket, interaktív alkalmazásokat, média design területéhez kapcsolódó megvalósult alkotásokat is.
Terv
Termékfejlesztések és megvalósításra érett termékötletek terve makett vagy prototípus formájában, továbbá a vizuális kommunikáció területéhez tartozó tervek.
Diák
Az akkreditált felsőfokú oktatási intézmények tervezőképzésében (BA, BSc, MA, MSc, DLA) részt vevő hallgatók által, hallgatói jogviszony keretében megvalósult terméktervezés, illetve a vizuális kommunikáció területén készített alkotások.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
A pályázatot olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság nyújthatja be, akinek lakóhelye, vagy amelynek székhelye az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamának területén van.

A pályázat benyújtásához kitöltött jelentkezési lap, adatlap, illetve A/4-es formátumban nyomtatott szöveges és képi dokumentáció szükséges. A dokumentációra vonatkozó részletes megkötéseket a jelentkezési lap tartalmazza. Az adatlapot zárt borítékban, csatolva kérjük beadni.
Egy pályázó több pályázatot is benyújthat.

Pályázni lehet minden olyan alkotással, amely
– három évnél nem régebbi,
– más személy szerzői és iparjogvédelmi jogát nem sérti (a szerzői- és tulajdonjog megoszlásról a pályázónak az adatlapon kell nyilatkoznia).
Érvénytelen a pályázat, amennyiben:
– a pályázati feltételeknek nem felel meg,
– hiányos a mellékelt dokumentáció,
– határidőn túl érkezik be.

A diákkategóriára vonatkozó egyéb, különös szabályok:
A hallgatói jogviszony keretében készült pályamunkák kizárólag diákkategóriában nyújthatók be. A hallgatói jogviszony igazolását, illetve ha a jogviszony már nem áll fenn, az oklevél másolatát a jelentkezési laphoz kérjük csatolni.
A diákkategóriában benyújtott pályázat jeligés. A jeligét a jelentkezési lapon, az adatlapon és a pályázati dokumentációban egyaránt fel kell tüntetni, a dokumentációban a pályázó neve nem szerepelhet. Az adatlapot zárt borítékban, csatolva kérjük beadni.

A pályázat beadási határideje: 2017. május 3. (postabélyegző szerint)
A pályázatot egy példányban, kizárólag postai, ajánlott küldeményként, vagy futárszolgálat útján kell eljuttatni a Magyar Formatervezési Tanács Irodájához, “Magyar Formatervezési Díj” jelöléssel ellátva, a következő címre:

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Magyar Formatervezési Tanács Irodája
1438 Budapest, Pf. 415.

A pályázatok értékelése
Az értékelés két fordulóban történik:
I. forduló: A bírálóbizottság a beküldött dokumentáció alapján dönt arról, hogy mely pályaműveket hívja be a II. fordulóra.
II. forduló: A bírálóbizottság a bekért pályamunkák és a részletes dokumentáció alapján dönt a díjak és az oklevelek odaítéléséről. A pályaművek elbírálására a bírálásra kijelölt helyszínen kerül sor. A begyűjtés helyszínéről és időpontjáról a pályázók értesítést kapnak. A nem szállítható pályaművek elbírálása a beküldött dokumentáció, illetve indokolt esetben helyszíni szemle alapján történik.
A bírálóbizottság döntéséről a pályázók írásban kapnak értesítést. A döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs.

Értékelési szempontok: a pályaműveket a bírálóbizottság különösen az alábbi szempontok alapján bírálja:
– formai minőség (forma és funkció egysége);
– újszerűség, eredetiség;
– versenyképesség;
– a kivitelezés minősége (a diák- és tervkategória kivételével);
– felhasználóbarát kialakítás;
– környezetvédelmi, illetve környezetbarát szempontok érvényesülése (fenntarthatóság).

A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG TAGJAI
Koós Pál – elnökFerenczy Noémi-díjas formatervező, egyetemi docens, intézetigazgató, Design Intézet, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, a Magyar Formatervezési Tanács tagja
Bachmann Bálint DLA – elnökhelyettesYbl Miklós-díjas építész, egyetemi tanár, dékán, Műszaki és Informatikai Kar, Pécsi Tudományegyetem

Tagok:
Gálik Györgyi – designinnováció mérnök doktorandusz, School of Design, Royal College of Art, design kutató, Future Cities Catapult, brit kormányzati innovációs kutatóközpont, London
Hefkó Mihály DLA – Ferenczy Noémi és Ybl Miklós-díjas belsőépítész, címzetes főiskolai tanár, Budapesti Metropolitan Egyetem, a Magyar Művészeti Akadémia tagja
Hosszú Gergely – négyszeres Red Dot díjas designer, ügyvezető, tulajdonos, CO&CO Designcommunication Kft.
Kassai Ferenc – Ferenczy Noémi-díjas grafikusművész, főtanácsos, Alkalmazott Művészeti Intézet, Nyugat-magyarországi Egyetem
Dr. Németh Edit – tanszékvezető helyettes, egyetemi adjunktus, Ergonómia és Pszichológia Tanszék, oktatási dékánhelyettes Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Magyar Formatervezési Tanács tagja
Óvári Andrea – öltözéktervező művész, alapító tulajdonos, Anuka
Rejka Erika DLA – keramikusművész, főiskolai docens, Design Intézet, Budapesti Metropolitan Egyetem
Tóth Krisztián – Cannes Lion, Clio, Epica, D&AD, One Show, ADCE, Golden Drum és “Innovator of the Year” díjas kreatív szakember, kockázati tőkebefektető és tanácsadó
Dr. Urbán László – vezérigazgató-helyettes, Magyar Suzuki Zrt.
Vargha Balázs – Ferenczy Noémi-díjas grafikusművész, egyetemi adjunktus, tanszékvezető, Tervezőgrafika Tanszék, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

DÍJAZÁS
Kategóriánként a legszínvonalasabbnak ítélt alkotások elnyerik a Magyar Formatervezési Díjat. A díjazott munkák alkotói oklevélben és pénzjutalomban részesülnek, amely a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerinti mindenkori illetményalap tizenötszörösének megfelelő összeg. A bírálóbizottság által legjobbnak ítélt további pályamunkák meghívást nyernek a kiállításra és elismerő oklevélben részesülnek.

BEMUTATÁS
A bírálóbizottság által kiválasztott pályaművek kiállítás keretében kerülnek bemutatásra 2017 őszén.
A kiállítás költségét a kiírók fedezik.

A pályaműveknek a kiállítás helyszínére történő szállítása, majd a kiállítás utáni elszállítása a pályázó feladata és költsége, a kiállítás szervezőjével egyeztetett időben és módon.

A kiállításról magyar és angol nyelvű, színes katalógus készül, amely hazai és külföldi terjesztésre kerül.
A díjazott és kiállított pályaművekről készült fotók és leírások a http://www.mft.org.hu honlapon lesznek megtekinthetők.

EREDMÉNYHIRDETÉS
A pályázat díjazottai a kiállítás megnyitóját megelőző ünnepségen vehetik át a díjakat. A Magyar Formatervezési Tanács a díjazott alkotásoknak széles körű publicitást biztosít. Az eredmény a díjátadás napjáig nem nyilvános.

OLTALOM
A kiállított termékeket, a jogszabályok alapján, kiállítási kedvezmény, illetve elsőbbség illeti meg. Bővebb információ: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Ügyfélszolgálat, telefon: (06 1) 474 55 61

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
A pályázati felhívás, a jelentkezési és adatlap, a Magyar Formatervezési Díjról szóló 17/2005. (III. 26.) GKM rendelet, valamint a díj adományozási rendjének szabályzata megtalálható a http://www.mft.org.hu honlapon.

A pályázattal kapcsolatban további információ: Kohut-Jankó Anna: (06-1)474- 5859, e-mail cím:
http://www.hipo.gov.hu/hu/testuletek/mft/nemzeti-dijak-osztondijak/magyar-formatervezesi-dij

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag