Magyar Formatervezési Díj 2019

Hazai
Pályázati felhívás
a Magyar Formatervezési Díj elnyerésére

A nyilvános pályázatot az Innovációs és Technológiai Miniszter a Magyar Formatervezési Tanács közreműködésével hirdeti meg.
A pályázat célja a kiemelkedő színvonalú formatervezői teljesítmény elismerése.

Pályázati kategóriák
Termék
Kis és nagy szériában gyártott termékek, termékrendszerek, szolgáltatások.

Vizuális kommunikáció
Termékek, termékrendszerek, szolgáltatások megvalósult, komplex vizuális arculata, beleértve a csomagolási és információs rendszereket, webes felületeket, interaktív alkalmazásokat, média design területéhez kapcsolódó megvalósult alkotásokat is.

Terv
Termékfejlesztések és megvalósításra érett termékötletek terve makett vagy prototípus formájában, továbbá a vizuális kommunikáció területéhez tartozó tervek.

Diák
Az akkreditált felsőfokú oktatási intézmények tervezőképzésében (BA, BSc, MA, MSc, DLA) részt vevő hallgatók által, hallgatói jogviszony keretében megvalósult terméktervezés, illetve a vizuális kommunikáció területén készített alkotások.

Pályázati feltételek
A pályázatot olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság nyújthatja be, akinek lakóhelye, vagy amelynek székhelye az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamának területén van.
A pályázat benyújtásához kitöltött jelentkezési lap, adatlap, illetve A/4-es formátumban nyomtatott szöveges és képi dokumentáció szükséges. A dokumentációra vonatkozó részletes megkötéseket a jelentkezési lap tartalmazza. Az adatlapot zárt borítékban, csatolva kérjük beadni.
Egy pályázó több pályázatot is benyújthat.
Pályázni lehet minden olyan alkotással, amely – három évnél nem régebbi;
– más személy szerzői és iparjogvédelmi jogát nem sérti
– (a szerzői- és tulajdonjog megoszlásról a pályázónak
– az adatlapon kell nyilatkoznia).
Érvénytelen a pályázat, amennyiben:
– a pályázati feltételeknek nem felel meg;
– hiányos a mellékelt dokumentáció;
– határidőn túl érkezik be.

A diákkategóriára vonatkozó egyéb, különös szabályok
A hallgatói jogviszony keretében készült pályamunkák kizárólag diákkategóriában nyújthatók be. A hallgatói jogviszony igazolását, illetve ha a jogviszony már nem áll fenn, az oklevél másolatát a jelentkezési laphoz kérjük csatolni.
A diákkategóriában benyújtott pályázat jeligés. A jeligét a jelentkezési lapon, az adatlapon és a pályázati dokumentációban egyaránt fel kell tüntetni, a dokumentációban a pályázó neve nem szerepelhet.
Az adatlapot zárt borítékban, csatolva kérjük beadni.

A pályázat beadási határideje: 2019. május 6.
(postabélyegző szerint)
A pályázatot egy példányban, kizárólag postai, ajánlott küldeményként, vagy futárszolgálat útján kell eljuttatni a Magyar Formatervezési Tanács Irodájához, “Magyar Formatervezési Díj” jelöléssel ellátva, a következő címre:
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Magyar Formatervezési Tanács Irodája
1438 Budapest, Pf. 415
A pályázatok értékelése
Az értékelés két fordulóban történik:
I. forduló
A bírálóbizottság a beküldött dokumentáció alapján dönt arról, hogy mely pályaműveket hívja be a II. fordulóra.
II. forduló
A bírálóbizottság a bekért pályamunkák és a részletes dokumentáció alapján dönt a díjak és az oklevelek odaítéléséről. A pályaművek elbírálására a bírálásra kijelölt helyszínen kerül sor. A begyűjtés helyszínéről és időpontjáról a pályázók értesítést kapnak. A nem szállítható pályaművek elbírálása a beküldött dokumentáció, illetve indokolt esetben helyszíni szemle alapján történik.
A bírálóbizottság döntéséről a pályázók írásban kapnak értesítést.
A döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs.
Értékelési szempontok: a pályaműveket a bírálóbizottság különösen az alábbi szempontok alapján bírálja:
– formai minőség (forma és funkció egysége);
– újszerűség, eredetiség;
– versenyképesség;
– a kivitelezés minősége (a diák- és tervkategória kivételével);
– felhasználóbarát kialakítás;
– környezetvédelmi, illetve környezetbarát szempontok
– érvényesülése (fenntarthatóság).
A bírálóbizottság tagjai
Bachmann Bálint DLA
Ybl-díjas építész, egyetemi tanár, rektor,
Budapesti Metropolitan Egyetem,
a Breuer Marcell Doktori Iskola vezetője,
Pécsi Tudományegyetem
Kassai Ferenc
elnökhelyettes, Ferenczy Noémi-díjas grafikusművész, egyetemi docens, Alkalmazott Művészeti Intézet, Soproni Egyetem
Tagok
Gaszt Attila
ügyvezető igazgató, GIA Form Kft.
Halasi Rita
designszakértő, tanácsadó, kurátor
Harmati Hedvig
textiltervező, tanszékvezető, Textiltervező Tanszék,
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Hefkó Mihály DLA
Ferenczy Noémi és Ybl Miklós-díjas belsőépítész, címzetes főiskolai tanár, Budapesti Metropolitan Egyetem, a Magyar Művészeti Akadémia tagja
Kecskés Orsolya
ötvösművész, ékszertervező, alapító tag Ékszerek Éjszakája Budapest és EightDays Design
Koós Pál DLA
Ferenczy Noémi-díjas formatervező, egyetemi docens, intézetigazgató, Design Intézet, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Rejka Erika DLA
keramikusművész, főiskolai docens, Design Intézet, Kreatívipari Kar, Budapesti Metropolitan Egyetem, elnökségi tag, Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület
Vargha Balázs DLA
Ferenczy Noémi-díjas grafikusművész, egyetemi adjunktus, tanszékvezető, Tervezőgrafika Tanszék, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Díjazás
Kategóriánként a legszínvonalasabbnak ítélt alkotások elnyerik a Magyar Formatervezési Díjat. A díjazott munkák alkotói oklevélben és pénzjutalomban részesülnek, amely a pályázat kiírója döntésének megfelelően hozzávetőleg bruttó 600 ezer forint / díj. A bírálóbizottság által legjobbnak ítélt további pályamunkák meghívást nyernek a kiállításra és elismerő oklevélben részesülnek.

Bemutatás
A bírálóbizottság által kiválasztott pályaművek kiállítás keretében kerülnek bemutatásra 2019 őszén. A kiállítás költségét a kiírók fedezik.
A pályaműveknek a kiállítás helyszínére történő szállítása, majd a kiállítás utáni elszállítása a pályázó feladata és költsége, a kiállítás szervezőjével egyeztetett időben és módon.
A kiállításról magyar és angol nyelvű, színes katalógus készül, amely hazai és külföldi terjesztésre kerül. A díjazott és kiállított pályaművekről készült fotók és leírások a http://www.mft.org.hu honlapon és a Magyar Formatervezési Díj Facebook-profilján lesznek megtekinthetők.

Eredményhirdetés
A pályázat díjazottai a kiállítás megnyitóját megelőző ünnepségen vehetik át a díjakat. A Magyar Formatervezési Tanács a díjazott alkotásoknak széles körű publicitást biztosít. Az eredmény a díjátadási ünnepségig nem nyilvános.

Oltalom
A kiállított termékeket, a jogszabályok alapján, kiállítási kedvezmény, illetve elsőbbség illeti meg. Bővebb információ: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Ügyfélszolgálat, telefon: (06 1) 474 55 61, e-mail cím:

További információ
A pályázati felhívás, a jelentkezési és adatlap, a Magyar Formatervezési Díjról szóló 17/2005. (III.26.) GKM rendelet, valamint a 3/2006. GKM Szabályzat a Magyar Formatervezési Díj adományozási rendjéről megtalálható a www.mft.org.hu honlapon.
A pályázattal kapcsolatban további információ:
Kohut-Jankó Anna: (06 1) 474 5859
e-mail cím:
https://www.sztnh.gov.hu/hu/hirek/mft/magyar-formatervezesi-dij-2019-palyazati-felhivas