Kutya kiképzéssel foglalkozók segítése

Hazai

Pályázati felhívás

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet
“Segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása”
(SKK2018)
címmel

A pályázat kiírója a lebonyolítással kapcsolatos feladatok ellátására a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban Lebonyolító) bízta meg.
A Lebonyolító abban az esetben köti meg a támogatási szerződést a kedvezményezettekkel, amennyiben az Emberi Erőforrások Minisztériumával a programra vonatkozóan a lebonyolítási szerződés megkötésre kerül.
Fontos! Már folyamatban lévő támogatott programra/tevékenységre kiegészítő támogatást nem lehet igényelni. Kizárólag új projektre vagy folytatásra lehet programot beadni. Folytatás esetén a program megvalósítási időszaka nem eshet ugyanarra az időszakra, amelyre a korábbi program megvalósítási időszaka szólt.
A pályázat hivatkozási száma
SKK2018
A pályázat kiírója
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Továbbiakban EMMI)
A pályázat célja, célcsoportja
A pályázat célja a fogyatékos személyek segítő kutyához juttatásának, terápiás kutyák alkalmazásának támogatásával a fogyatékos személyek életminőségének javítása, társadalmi integrációjának és önállóságának elősegítése, biztosítása.
A pályázat két komponensből áll a következő tevékenységtípusok szerint:
A) Segítő kutya kiképzése (kivéve terápiás kutya kiképzése)
B) Terápiás kutya alkalmazása
Támogatható programok, a támogatás mértéke
A pályázatban megpályázható tevékenységek köre:
A) Segítő kutya kiképzése
Pályázni lehet a segítő kutya (kivéve terápiás kutya) kiképzéséhez, vizsgáztatásához és a fogyatékos személyhez történő eljuttatásához kapcsolódó projektek megvalósítására. A támogatás feltétele, hogy a megvalósítás során a segítő kutya eljusson egy dokumentált szakaszvizsgáig, vagy egy újabb mérföldkőig, amelyet a Pályázó valamilyen dokumentummal alá tud támasztani (szerződés, tanúsítvány stb.)
Pályázni lehet továbbá a közszolgáltatók képzésének költségeire.
B) Terápiás kutya alkalmazása
Pályázni lehet terápiás kutya alkalmazására állatasszisztált terápia (AAT) formában. A terápiás kutya alkalmazása heti 3-4 alkalommal kell, hogy megvalósuljon. A pályázatban a terápiás kutya alkalmazásának célcsoportja kizárólag fogyatékos személyek lehetnek. B) komponens esetén kiemelt szerepe van a fejlesztési terveknek, amelyeket a terápiát vezető szakemberrel együtt kell elkészíteni.
Pályázni lehet továbbá a közszolgáltatók képzésének költségeire.
Támogatás mértéke:
A) komponens esetében a maximálisan igényelhető támogatási összeg: 3 900 000 Ft
A kutyák speciális képességeitől függően kutyatípusonként a maximálisan igényelhető összeg:
– vakvezető kutya: 1 900 000 Ft
– mozgáskorlátozott személyt segítő kutya: 1 900 000 Ft
– hangot jelző, rohamot jelző kutya: 1 600 000 Ft
– személyi segítő kutya: 1 300 000 Ft
B) komponens esetében a maximálisan igényelhető támogatási összeg: 3 600 000 Ft
A kutyák speciális képességeitől függően kutyatípusonként a maximálisan igényelhető összeg:
– terápiás kutyával állatasszisztált terápia megvalósítása: 600 000 Ft
Abban az esetben, ha a komponensek valamelyikében nem merül ki a rendelkezésre álló pályázati keret, a komponensek között forrás-átcsoportosítás lehetséges.
A program forrása
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 45 300 000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Pályázat Lebonyolítója között létrejövő együttműködési megállapodás fog biztosítani.
Önrész vállalása nem feltétel.
A Pályázati Útmutató tartalmazza azokat a költségtípusokat, amelyekre támogatás igényelhető.
Támogatásban részesíthetők köre, beadható pályázatok száma
Pályázatot nyújthat be az a szervezet, amelynek létesítő okiratában
– A) komponens (segítő kutya kiképzése) esetén a segítő kutyák kiképzése és a fogyatékos személyekhez történő eljuttatása feltüntetésre került;
– B) komponens (terápiás kutya alkalmazása) esetén a létesítő okiratában a terápiás kutya alkalmazása szerepel.
További feltétel mindkét komponens esetén, hogy a pályázó szervezet a MATESZE adatbázisában szerepeljen (Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövetség Egyesület, www.matesze.hu).
A pályázás további feltétele, hogy a pályázó szervezetnek biztosítania kell, hogy a kutyák kiképzését olyan személy végezze, aki megfelel a 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet 3. § (1) pontjában előírt végzettségi feltételeknek:
– terápiás kutya kiképzése esetén az Országos Képzési Jegyzékben szereplő habilitációs kutya kiképzője (OKJ 52 810 01) vagy habilitációs kutyakiképző (OKJ 52 810 01 10 00 00 00) szakképesítéssel rendelkezik,
– rohamjelző és hangot jelző kutya kiképzése esetén az Országos Képzési Jegyzékben szereplő jelző kutya kiképzője (OKJ 53 810 01) vagy jelzőkutya-kiképző (OKJ 52 810 01 00 01 52 02) szakképesítéssel rendelkezik,
– mozgáskorlátozott személyt segítő és személyi segítő kutya kiképzése esetén az Országos Képzési Jegyzékben szereplő mozgássérültet segítő kutya kiképzője (OKJ 53 810 02) vagy mozgássérültet segítő kutya kiképző (OKJ 52 810 01 00 01 52 01) szakképesítéssel rendelkezik,
– vakvezető kutya kiképzése esetén az Országos Képzési Jegyzékben szereplő vakvezető kutya kiképzője (OKJ 53 810 03) vagy vakvezetőkutya kiképző (OKJ 52 810 01 00 01 52 03) szakképesítéssel rendelkezik, továbbá
– amely vakvezető kutya kiképzése esetén biztosítja, hogy a látássérült emberek kutyával közlekedésére való felkészítését a szakképzett kutyakiképző mellett gyógypedagógus látássérültek pedagógiája szakirányon szakképzettséggel, illetve rehabilitációs szakember a látássérülés területén szakképzettséggel rendelkező személy végzi.
B) komponens (terápiás kutya alkalmazása) esetén a terápiás kutyának és felvezetőjének érvényes Tanúsítvánnyal kell rendelkeznie.
Egy Pályázó két program megvalósítására igényelhet támogatást. A pályázó szervezeteknek programonként külön pályázatot kell benyújtaniuk.
A Pályázónak vállalnia kell, hogy a Támogató felkérése esetén a pályázati program teljes futamideje alatt előadás vagy workshop formájában beszámol a nyertes projektjéről.
A pályázat nyilvános.
A pályázati program megvalósítási időszaka
A megvalósítási időszak 2018. április 1. – 2019. május 31-ig tart.
A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk
Pályázni kizárólag a Pályázati Adatlap számítógéppel, magyar nyelven történő kitöltésével, illetve a Pályázati Útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet. A Pályázati Dosszié az FSZK honlapjáról letölthető: www.fszk.hu.
Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a Pályázati Felhívást és a Pályázati Útmutatót!
A pályázat postai feladásának határideje: 2017. december 4.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet az adott napon (vagy ünnepnap esetén az azt követő első munkanapon) postára adnak. A postára adás tényét a dátumbélyegző igazolja.
A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani a következő címre:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
1138 Budapest, Váci út 191.
A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! (SKK2018)
A pályázatot (Pályázati Adatlap és a kötelező mellékletek) 1 eredeti példányban,spirálozva/fűzve kérjük benyújtani. Továbbá kötelezően benyújtandó 1 db elektronikus adathordozón a teljes pályázati dokumentáció (a Pályázati Adatlap kizárólag Word formátumban elfogadható, Költségterv és az Adatok Tábla kizárólag Excel formátumban, valamint a Nyilatkozatok és kötelező mellékletek). Kizárólag spirálozott vagy fűzött formában beadott dokumentációt áll módunkban elfogadni.
Az. 5. sz. Nyilatkozat (Nyilatkozat a programban való részvételről) esetén annyi nyilatkozat beküldése szükséges, ahány fő a program megvalósításában résztvevő szakembert felsorol a pályázó a Pályázati Adatlap A) komponens 11. pontban/Pályázati Adatlap B) komponens 12. pontban. (Minden szakember részéről egy kitöltött, hitelesített nyilatkozatot kell beküldeni.)
Formai hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség a Pályázati Útmutatóban részletezett esetekben, legkésőbb a felszólítást követő 5. munkanapig. A hiánypótlás benyújtásának elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén a pályázat elutasításra kerül.
További információ
FSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
E-mail: 
A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben lehet feltenni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.
A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.fszk.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.
Jelen Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá a Pályázati Adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A Pályázati Felhívás a Pályázati Útmutató rövidített, kivonatos változata, ezért a Pályázati Felhívásban szereplő információk a Pályázati Útmutatóban is szerepelnek.
http://fszk.hu/palyazat/skk2018/