Kutatás-fejlesztési együttműködési program

Online tér Ösztöndíj

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett pályázati felhívás célja, hogy kiszámítható forrást biztosítson a magyar gazdaság innovációjának ösztönzésére, és lehetővé tegye a gazdaság és a társadalmi élet területein hasznosuló kutatás-fejlesztés erősítését, a hazai és külföldi kutatási eredmények hasznosítását, az innovációs infrastruktúra és annak körébe tartozó szolgáltató tevékenységek fejlesztését.

A felhívás célja:

· a magyar-orosz kutatás-fejlesztési együttműködések ösztönzése,

· a magyar vállalatok piacképességének növelése,

· a magyar szerepvállalás erősítése nemzetközi szinten,

· a kutatói és ipari szféra KFI együttműködésének ösztönzése innovatív piac-közeli projektek támogatásával,

· nemzetközi K+F projektekben való részvétel hazai hasznosulásának elősegítése.

A pályázat benyújtása:

A támogatási kérelmet a www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen történő bejelentkezést követően, on-line pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni. A kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez az Útmutatóban leírt módon csatolni kell a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is.

A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől 2021. szeptember 16. 12:00-ig lehetséges.

A pályázók köre:

A projekt legalább egy magyar és egy orosz partner előzetesen egyeztetett nemzetközi konzorciumi együttműködésével valósulhat meg.

Támogatási kérelem önállóan és konzorcium formájában is benyújtható.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:

· Jogi személyiségű vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok és egyéb gazdasági szervezetek, amelyek legalább egy lezárt, jóváhagyott, teljes üzleti évvel rendelkeznek, kettős könyvvitelt vezetnek és nem tartoznak a KATA hatálya alá

· Államilag elismert egyházi vagy magán felsőoktatási intézmények, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek

· A kiírás szerinti költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

A támogatható célkitűzések köre:

Önállóan támogatható tevékenységek: kísérleti fejlesztés, alkalmazott (ipari) kutatás

Önállóan nem támogatható tevékenységek: eszközök és immateriális javak beszerzése, nyilvánosság biztosítása, projektkoordináció, piacra jutás, iparjogvédelem, általános költségek, utazáshoz kapcsolódó költségek.

A projekt futamideje: A projekt futamideje maximum 36 hónap.

A keretösszeg és az igényelhető támogatás mértéke:

Rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg: 160 millió forint. A támogatásban részesülő támogatási kérelmek várható száma 4-5 darab. E szám indikatív jellegű, a támogatást igénylők által igényelt és elnyert támogatás függvényében változhat. Támogatási kérelmenként az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 20 millió Ft, maximum 50 millió Ft.

 

További információk: https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/magyar-orosz-alkalmazott-kf-egyuttmukodes-2021-125-tet-ipari-ru/palyazati-felhivas