Kulturális pályázat – Zenta

Zenta Külhoni
  1. A pályázat tárgya

 

Kiírjuk a nyilvános pályázatot Zenta község számára az egyesületek közérdekű programjai és projektumai finanszírozására és társfinanszírozására, a kultúra alanyainak a  korszerű művészeti alkotás  területén.

 

 

Zenta  község területén a korszerű művészeti alkotókészségeknek  a teendőket  tekintjük, különlegesen az alábbi  területeken:

1) irodalom: a nem  kommerciális első kiadású könyvek közzététele, amelyek szerb  vagy magyar nyelven készültek és a fordítások, amelyek  jelentőséggel  bírnak Zenta község területén az irodalmat,  művészetet és  társadalmi és  humanisztikai tudományokat  illetően  a  kultúrában,  irodalmi  fesztiválok,  rendezvények,  megemlékezések,  kolóniák,

2) zene (alkotókészség, produkció, interpretáció), fesztiválok,  rendezvények,  szerzői anyag felvétele, koncertek, műhelymunkák,

3) képző-,  alkalmazott- és vizuális művészet,  dizájn és architektúra,

4)  színpadművészet (alkotókészség, produkció és  interpretáció),

5) művészeti tánc – klasszikus balett,  néptánc,  korszerű tánc (alkotókészség,  produkció és interpretáció),

6) filmművészet és egyéb audió-vizuális alkotókészség: fesztiválok, rendezvények,  filmes műhelymunkák és filmes bemutatók,

7) digitális alkotókészség és multimédia: kiállítások, kolóniák, fesztiválok, rendezvények, műhelymunka,

8) egyéb kulturális programok és kulturális tartalmak előadása (zenés darabok, cirkusz, pantomíma, utcai művészet stb.),

9) edukációs tevékenység a kultúrában,

10) a vendégszereplési programok hazánkban és  külföldön,

11) művészeti, illetve szakmai és tudományos kutatások projektumai a kultúrában.

 

 

  1. A projektumok finanszírozására és társfinanszírozására az eszközök

 

Zenta község  területén a  kultúra alanyai programjainak  és  projektumainak  finanszírozása és társfinanszírozása   a  korszerű művészeti  alkotókészség  területén   a egyesületek közérdekű programjai és  projektumai finanszírozása és társfinanszírozása a kultúra  terén  a  korszerű művészeti Zenta község területén a  kultúra területén a programok és  projektumok   kiválasztásának   módjáról, kritériumairól  és  mércéiről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja,  29/2016. sz.)  alapján eszközöljük, és a pénzeszközök   a finanszírozásra  vagy társfinanszírozásra   Zenta  község  2021. évi költségvetéséről szóló rendelettel (Zenta  Község Hivatalos Lapja,  41/2020 és 8/2021. sz.) az 1201-es  program keretében  A KULTÚRA ÉS   A TÁJÉKOZTATÁS   FEJLESZTÉSE, mint  0002-es aktivitás,  a kulturális  produkció és  a művészeti alkotókészség   erősítése néven a  820-as funkcionális  osztályozás,  a kulturális  szolgáltatások   néven  a  179/0 számú  pozíció  alatt, mint  481000 közgazdasági osztályozás, leírva mint A  KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA 900.000,00 dináros  összegben.

 

 

  • A pályázaton való részvételi jogosultság

 

1) A pályázaton részt:

– a kulturális intézmények, amelyeknek az alapítója a Szerb Köztársaság, a Vajdaság Autonóm Tartomány vagy Zenta község,

– a kulturális  egyesületek,

– művészek,  munkatársak, illetve  a  kultúra szakemberei,

– az  amatőr  művelődési-művészeti  társaságok,

– vagyonalapítványok  és  alapítványok a kultúrában, amelyeknek az alapítója  a Szerb Köztársaság. Vajdaság Autonóm Tartomány  vagy Zenta község,

– gazdasági  társaságok és vállalkozók,  akik  regisztrálva lettek a kultúrában  a tevékenység ellátására,  a feltétellel, hogy  a gazdasági társaság  alapítója  nem  a Szerb Köztársaság, Vajdaság Autonóm Tartomány vagy Zenta  község,

– más jogi személyek és alanyok a kultúrában, amelyeket  a kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 13/2016. és  30/2016. sz – kiig.) állapít meg, a  feltétellel, hogy azok alapítója nem  a Szerb Köztársaság, a Vajdaság Autonóm Tartomány vagy Zenta  község.

 

2) A kultúra alanyainak a  programjaik vagy  projektumaik finanszírozására vagy  társfinanszírozására a jelentkezés benyújtására  jogosultak az alábbi feltételek szerint:

– székhelyük vagy tartózkodási helyük  Zenta község területén van vagy

– a  programot vagy projektumot  Zenta község területén valósítják meg.

 

3) Zenta község területén a korszerű művészeti alkotás programjai vagy  projektumai  finanszírozásának  vagy társfinanszírozásának  a jelentkezését  a kultúra alanyai a programra vagy projektumra   nyújthatják  be,  amely legalább  2019.12.31-éig tart.

 

4) A  kultúrai alanyai  legtöbb  egy  program vagy projektum benyújtására  jogosultak  Zenta község területén  a  korszerű művészeti   programok vagy projektumok finanszírozására vagy társfinanszírozására, nyilvános pályázat  útján

 

MEGJEGYZÉS: A kultúra alanyai kivéve a kultúráról szóló törvény  (az SZK Hivatalos Közlönye,  72/2009.,  13/2016. és 30/2016. sz.) 76. szakaszának  11. bekezdése esetén a programjaik   finanszírozására vagy társfinanszírozására Zenta községtől  egyedül nyilvános pályázat  útján kérhetik,  amelyet Zenta község ír  ki.

 

Ezen értelemben azok csak a jelen vagy  más  nyilvános pályázat  útján, amelyet  Zenta  község ír ki,  kérhetik Zenta  községtől az eszközöket bármiféle  költség finanszírozására (pl. bérleti díj,  villanyáram,  kommunális  költségek  stb.).

 

 

 

 

IV Kritériumok a  program kiválasztására

 

A község költségvetési eszközeiből finanszírozásra vagy társfinanszírozásra kerülő programok vagy projektumok kiválasztása Zenta község területén Zenta község  költségvetéséből a finanszírozásra  és társfianszírozásra a  kultúra területén a programok és  projektumok   kiválasztásának   módjáról, kritériumairól  és  mércéiről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja,  29/2016. sz.) alapján történik,  írásban,  az alábbi  kritériumok szerint:

1) A program vagy projektum referenciái: a  program vagy projektum megvalósításának  területe, a program vagy projektum időtartama,  a  programba vagy projektumba bekapcsolt személyek száma,  a program vagy projektum fejlesztési lehetősége  és fenntarthatósága – (összesen 10 pont),

2) Az elérendő célok: a közérdek kielégítésének terjedelme a program vagy projektum megvalósításának területén, az állapot előmozdításának   foka a program vagy projektum megvalósítása  területén – (összesen  10 pont),

3) A programot vagy projektumot megvalósítandó alany kapacitása (összesen  20 pont).

A programot vagy projektumot megvalósítandó  alany  kapacitása alatt  az eddigi tapasztalat  és a program vagy projektum  megvalósításának  területén elért eredmények, valamint  az egyesület a közösség kulturális  életében  betöltött  minősége és szerepe  értendő.

4) A program és  a projektum minősége (összesen 20 pont),

A program vagy  projektum értékelésekor az alábbi  kritériumokat   értékeljük:

– a hozzájárulás,  amely  a  többéves  fenntartásával  van  a Zenta község területén a korszerű művészet és  művészeti  alkotókészség fejlesztésére (programok és projektumok, amelyek  különleges   jelentőségűek    a  korszerű  művészeti  alkotásra  a  község területén),

– hozzájárulás  a  korszerű  művészeti  alkotókészség prezentálása minőségérnek előmozdításához (a szakma  fejlesztése és  előmozdítása tekintetében, edukáció,  műhelymunkák,

– hozzájárulás a gyermekek és fiatalok   művelődési  és  művészeti   alkotókészség megismeréséhez és népszerűsítéséhez,

– a rokkant személyek művelődési és művészeti alkotókészsége serkentéséhez való hozzájárulás és a  rokkant  személyek hozzáférése  a korszerű  művészeti  alkotókészség  fejlesztéséhez,  felismeréséhez  és népszerűsítéséhez,

– a hozzáférés növeléséhez, a felismeréshez és  a népszerűsítéshez  való hozzájárulás a  korszerű művészeti  alkotókészség terén,

5) A kultúra alanyának a  székhelye, illetve tartózkodási helye  Zenta  község területén található (összesen 20 pont),

6) Költségvetés (összesen 10 pont)

– a költségstruktúra összehangoltsága a program vagy projektum szerinti aktivitásokkal,

– az eszközök használatának gazdaságossága

7) A programok vagy projektumok más forrásból történő finanszírozása: saját bevételek, a  területi autonómia vagy a helyi  önkormányzat  költségvetése, európai  uniós  alapok, ajándékok,  adományok, hagyatékok, hitelek és hasonlók,  a  program vagy  a  projektum  finanszírozásához hiányzó rész esetén (összesen 10 pont),

8) Az eszközök használatának törvényessége és hatékonysága, valamint a korábbi programok vagy projektumok  fenntarthatósága: használta-e  korábban  a  község  költségvetéséből  származó eszközöket, ha  igen,  kitöltésre  kerültek-e a  szerződés szerinti  feltételek (összesen 20 pont).

 

 

  1. A pályázatra a jelentkezések benyújtásának a  módja

 

A pályázatra való jelentkezést (a továbbiakban: jelentkezés) a  kultúra  terén  az  eszközök odaítélésében illetékes bizottságnak kell benyújtani az 1. sz. űrlapon, amely  csatolmánya  a  jelen pályázatnak.

 

A jelentkezés mellett a jelentkezés benyújtója köteles csatolni az alábbiakat:

  1. kivonat a jegyzékből, amelybe a kultúra alanya bejegyzésre került, valamint az alapszabályt,
  2. a jelentkezés benyújtója alapvető adatainak  az áttekintése (történelem, a tevékenység leírása, eddigi programok stb.),
  3. a program vagy projektum részletes leírása, amelynek a finanszírozására vagy társfinanszírozására benyújtották  a  jelentkezést,
  4. Zenta község által az előző két évben kiírt   pályázatokról a  jelentést.

A jelentkezés elválaszthatatlan részét képezi a jelentkezés benyújtójának  kötelezettségvállalásáról tett nyilatkozata, amely szerint a  jelentkezés  benyújtójának  a  felelős személye   anyagi és  büntetőjogi   felelősségének teljes tudatában  kijelenti:

– hogy a  jelentkezésében feltüntetett valamennyi  adat  igaz és helytálló.

– hogy az  odaítélt eszközök rendeltetésszerűen  kerülnek  felhasználásra  a  programmal  vagy projektummal és  a feltüntetett  költségszerkezettel összhangban,  a községtől  a  jelentkezésben megjelölt  kérelmezett eszközök mértékéig,

– hogy a törvényes határidőben az előírt nyomtatványon a pénzügyi dokumentációval együtt  megküldésre  kerül a  program vagy projektum megvalósításáról szóló jelentés,

– hogy  megküldik a  program vagy projektum   megvalósításának  két  példányát (könyv, CD és hasonlók),

– hogy a program vagy projektum megvalósítása során a publikációkban és más  médiumokban  megjelölésre kerül, hogy a  program vagy projektum   megvalósítását  a  község  támogatta.

 

A jelentkezés benyújtói számára a jelentkezés a pályázatra a  kultúrában a  korszerű  művészeti alkotókészség programja vagy projektuma finanszírozására vagy társfianszírozására  elérhető  a  község  hivatalos honlapján.

 

A jelentkezést a pályázat közzétételétől számított 30 napon belül kell benyújtani.

 

A pályázatra való jelentkezés utolsó napja  2021. augusztus 9-én  telik le.

A jelentkezést nyomtatott formában kell benyújtani, lezárt borítékban NEM FELBONTANDÓ megjelöléssel a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal szolgáltatói  központjában  történő átadással  vagy postai úton.

 

A pályázati dokumentáció felvehető minden munkanapon 7,00 órától  15,00 óráig  Zenta község Községi Közigazgatási  Hivatala üzletviteli épületének 30-as számú irodájában Zentán, a Fő tér 1. sz. alatt, illetve letölthető  Zenta község hivatalos honlapjáról a  www.zenta-senta.co.rs címen.

 

A pályázati jelentkezések átadhatóak minden munkanapon 7,00 órától 15,00 óráig  a  Zentai  Községi Közigazgatási Hivatal, Zenta, Fő tér 1. sz. alatti szolgáltatói  központjában  vagy postai  úton.

  1. Kapcsolattartó személy

 

Kiegészítő információk a nyilvános pályázattal kapcsolatban Kecskés Dezsőtől, a  társadalmi tevékenységi alosztály vezetőjétől kaphatóak Zenta község Községi Közigazgatási Hivatala üzletviteli épületének a 30-as számú irodájában, Zenta, Fő tér 1, vagy

telefonon: 024/655-427

mobil: 064/872-5317

mail cím:

 

VII. Az eszközök odaítélésének eljárásra

 

A pályázati eljárást a  kultúra  terén  az eszközök  odaítélésében illetékes bizottság folytatja le.

 

A program vagy projektum kiválasztásáról  szóló határozatot, amelyre a községi költségvetésből  ítélünk oda  eszközöket  a program serkentésére vagy   a hiányzó eszközök részére  Zenta község polgármestere  hozza  meg,  a  bejelentett  programok   értékelési- és  a ranglistája   megállapításától számított   30 napon belül.

 

Zenta község  polgármesterének  a  határozata   végleges és ellene  nem nyújtható be fellebbezés.

 

A program  vagy   projektum kiválasztásáról és   az eszközök felosztásáról szóló határozat mellett  a község hivatalos  honlapján  és  az e-Közigazgatáson, közzé kell tenni   az információt a  pályázat  résztvevőinek,  akik  alacsonyabb eszközt kaptak   a  kértnél,  hogy   a  határozat közzétételétől számított nyolc napon belül küldjék meg  a programköltségek revideált szerkezetét, amelyeket  a pályázati jelentkezésben  feltüntettek, összhangban az odaítélt eszközök mértékével, illetve a tájékoztatást arról, hogy elállnak az eszközöktől,  amelyeket  számukra odaítéltek.

 

A  programok és projektumok kiválasztásáról és  az  eszközök  odaítéléséről és  a költségek helyesbített  összegszerkezetének megküldéséről szóló döntés véglegességét  követően a  kiválasztott jelentkezések benyújtóival (a továbbiakban: eszközhasználók) szerződést kell kötni a  program vagy projektum  finanszírozásáról vagy társfinanszírozásáról.

 

VIII. A pénzeszközök kifizetése 

 

Az eszközhasználók programjai és projektumai finanszírozására és társfinanszírozására a pénzeszközök  kifizetése Zenta község  területén  a  kultúra  terén   a  nemzeti  közösségek   kultúrájának  és művészetének  a megőrzése,  védelme, és fejlesztése  terén  az eszközhasználók külön   írásos kérelme alapján történik,  amelyet  a  Községi Közigazgatási Hivatal  költségvetési és  pénzügyi  osztályának  kell átadni  a  megjelöléssel  Korszerű kultúra,  a  Zentai Községi Közigazgatási Hivatal fogadóirodája által vagy posta  útján

Az eszközhasználónak a kérelmében fel kell tüntetnie a program vagy projektum megkezdésének keltét, amelyet Zenta község költségvetéséből finanszírozunk vagy társfinanszírozunk.

 

Az eszközhasználó a  kérelmében  fel kell, hogy tüntesse a program vagy projektum kezdetének keltét, amelyet  Zenta község költségvetéséből finanszíroznak vagy társfinanszíroznak

 

A pénzeszközök kifizetése az eszközhasználónak a számlájára való kifizetéssel történik, amelyet a  Kincstári Igazgatóságnál vezet.

 

  1. A jóváhagyott eszközök rendeltetésszerű karaktere

 

Az eszközöket, amelyeket jóváhagyunk a programok vagy projektumok megvalósítására  céleszközök,  és  kizárólag  a  konkrét program vagy projektum   megvalósítására használhatóak fel, és összhangban  a  szerződéssel, amely  a  község polgármestere és az egyesület között köttetett.

 

Az eszközhasználó köteles a község polgármesterének vagy a személynek, akit ő meghatalmaz, minden pillanatban lehetővé tenni a program vagy projektum megvalósításának ellenőrzését és betekintést nyújtani minden szükséges dokumentációba.

 

Ha az ellenőrzéskor megállapítást nyer, hogy az eszközöket nem rendeltetésszerűen használják fel, a község polgármestere köteles felbontani  a  szerződést  és  kérni az átutalt eszközök visszaszármaztatását,  illetve  aktivizálja a  biztosíték eszközét,  és  az egyesület  köteles  az eszközöket  a  törvényes  kamattal  visszafizetni.

 

Az eszközhasználó jelentkezése, aki nem rendeltetésszerűen használta fel az eszközöket, az új pályázaton nem kerül megvitatásra.

 

Az eszközhasználó köteles legkésőbb a folyó év december 31-éig Zenta községnek benyújtani a jóváhagyott eszközök használatáról a jelentést, a hozzá tartozó pénzügyi dokumentációval, és a felhasználatlan eszközöket visszatéríteni a községi költségvetésbe, befizetéssel a számlára, amelyről az eszközöket kifizették.

 

X A pályázat közzététele

 

A pályázat 2021. július 9-én jelent meg Zenta község hivatalos honlapján és az e -Közigazgatás  portálján.