Kulturális pályázat II – Zenta

Zenta Külhoni
 1. A pályázat tárgya

 

Kiírjuk a nyilvános pályázatot Zenta község területén a nemzeti közösségek kultúrája és művészete megőrzése, védelme, előmozdítása és fejlesztése terén a programok és projektumok finanszírozására vagy társfinanszírozására.

 

Kulturális tevékenységnek a Zenta község területén élő nemzeti közösségek hagyományos kultúrájának és művészetének megőrzése előmozdítása és fejlesztése tekintendő, különösen  az alábbi  területeken:

 

1) irodalom: nem kommerciális könyvek első kiadásának a közzététele, amelyek magyar vagy szerb nyelven és fordítással készültek,  amelyek jelentősek a Zenta  község területén élő nemzeti közösségek hagyományos  kulturális örökségének a feltárásában,  begyűjtésében,  kutatásában, dokumentálásában,  tanulmányozásában,  értékelésében, védelmében, megőrzésében, bemutatásában, interpretálásában,használatában és igazgatásában,  könyvek, brosúrák és katalógusok kiadása,

2) zene – forrás népdalok és –zene (alkotókészség, produkció, interpretáció),

3) képző-, alkalmazott-, vizuális művészet, dizájn és architektúra,

4) színházművészet (alkotókészség, produkció és  interpretáció),

5) művésztánc – néptáncok, forrás néptáncok (alkotókészség, produkció és interpretáció),

6) filmművészet és egyéb audió-vizuális alkotókészség a község területén élő nemzeti közösségek hagyományos kulturális hagyatékának felfedésében, begyűjtésében,  kutatásában, dokumentálásában, tanulmányozásában,  értékelésében, védelmében, őrzésében, bemutatásában, interpretálásában, használatában és  igazgatásában,

7) digitális alkotókészség a multimédiákban, a község területén élő nemzeti közösségek hagyományos kulturális hagyatékának felfedésében, begyűjtésében, kutatásában, dokumentálásában, tanulmányozásában, értékelésében, védelmében, őrzésében, bemutatásában, interpretálásában, használatában és  igazgatásában,

8) egyéb kulturális programok és kulturális tartalmak előadása,

9) tudományos-kutatói és edukációs tevékenység Zenta község területén élő nemzeti közösségek hagyományos kulturális hagyatékában,

10) a régi népi mesterségek megőrzésének teendői, műhelymunkák szervezése a  fiataloknak a  régi népi mesterségek  megismerése céljából,

11) Zenta község területén élő nemzeti közösségek különleges jelentőséggel bíró  hagyományos kulturális  fesztiválok  és  versenyek megszervezése,

12) Zenta község területén, az országban és külföldön  élő nemzeti közösségek részvétele  fesztiválokon és versenyeken a hagyományos kultúra és művészet  bemutatása céljából,

13) feltételek megteremtése a népművészeti csoportok, forrás népi zenekarok és énekcsoportok működésére, régi népi mesterségek műhelymunkája (népviselet kidolgozása,  hagyományos  hangszerek beszerzése  és  javítása, alapvető nyersanyag  és felszerelés beszerzése a régi mesterségek műhelymunkájához).

14) új tartalmak alkotása, prezentálása és  promoveálása, amelyek a  kulturális örökségek  megvédésén alapulnak (új koreográfiák kidolgozása a népművészeti csoportoknak,  CD kiadása forrás népzenével,  vendéglátogatások stb.),

15) kiállítások, pályázati kiállítások és versenyek a régi népi mesterségek kézművességét illetően (előkészítés és kísérő munka),

16) a hagyományos népi alkotókészség prezentálása minőségének előmozdítása edukáció által (szakmai szemináriumok, tanfolyamok, nyári táborok, műhelymunkák), és

17) a hagyományos kultúra művészeti, illetve szakmai és tudományos kutatásának  projektumai és  Zenta község területén élő nemzeti közösségek művészete.

 

 1. A programok és projektumok finanszírozásának vagy társfinanszírozásának eszközei

 

Zenta község területén a nemzeti közösségek  alanyainak a kultúrában a  kultúra és  művészet megőrzése,  védelme, előmozdítása és  fejlesztése  terén  a  programok  és projektumok  finanszírozását vagy társfinanszírozását  Zenta község költségvetéséből finanszírozott vagy társfinanszírozott kulturális programok  és  projektumok kiválasztása módjáról,  ismérveiről és mércéiről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 29/2016. sz.) alapján kell eszközölni,  és a pénzeszközöket Zenta község 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletben (Zenta Község Hivatalos Lapja,  41/2020 és 8/2021. sz.) kell  tervezni, az 1201-es  program keretében  A KULTÚRA ÉS   A TÁJÉKOZTATÁS   FEJLESZTÉSE, mint  0002-es aktivitás,  A kulturális  produkció és  a művészeti alkotókészség   erősítése néven a  820-as funkcionális  osztályozás,  Kulturális  szolgáltatások   néven  a  179/0 számú  pozíció  alatt, mint  481000 közgazdasági osztályozás, leírva mint A  KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA 825.000,00 dináros  összegben.

 

A legmagasabb (maximális) összeg az eszközökre  a program vagy projektum szerint, amelyet Zenta község finanszíroz vagy társfinanszíroz a  nemzeti  közösségek  kultúrája és művészete megőrzése, védelme, előmozdítása és  fejlesztése terén Zenta község területén, illetve,   amelyre  a  jelen nyilvános  pályázat szerint lehet pályázni   100.000,00 dinárt tesz ki.

 

 

 • A pályázaton való részvétel joga

 

1) A pályázaton részt vehetnek:

– a kulturális intézmények, amelyeknek az alapítója nem a Szerb Köztársaság, Vajdaság Autonóm Tartomány vagy Zenta község,

– kulturális egyesületek,

– művészek, munkatársak, illetve a  kultúra szakemberei,

– amatőr művelődési-művészeti egyesületek,

– kulturális vagyonadományok és alapítványok, amelyeknek az alapítója nem a Szerb Köztársaság, Vajdaság Autonóm Tartomány vagy Zenta község,

– gazdasági társaságok és vállalkozók, amelyek kulturális tevékenység ellátására regisztráltak, a feltétellel, hogy  a gazdasági társaság alapítója nem a  Szerb Köztársaság, Vajdaság Autonóm Tartomány vagy Zenta község,

– más kulturális jogi személyek és alanyok, amelyeket a kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016. sz. – kiig. és 6/2020. sz.) állapít meg,  a  feltétellel, hogy  alapítójuk nem  a  Szerb Köztársaság, a Vajdaság Autonóm Tartomány vagy Zenta község.

 

2) A kultúra alanyai a programok finanszírozására vagy  társfinanszírozására a  jelentkezést azzal a feltétellel nyújthatják be, ha:

– székhelyük vagy tartózkodási helyük  Zenta község területén van, vagy

– a programot Zenta község területén valósítják meg.

 

3) Zenta község területén a nemzeti közösségek alanyainak a kultúrában a kultúra és  művészet megőrzése,  védelme, előmozdítása és  fejlesztése  terén  a  programok  és projektumok  finanszírozására vagy társfinanszírozására a  jelentkezéseiket  olyan programra vagy projektumra nyújthatják be, amelyet legkésőbb 2020.12.31-éig valósítanak meg.

 

4) A kultúra alanyai legtöbb egy jelentkezést nyújthatnak be Zenta község területén a nemzeti közösségek alanyainak a kultúrában a kultúra és  művészet megőrzése,  védelme, előmozdítása és  fejlesztése  terén  a  programok  és projektumok  finanszírozására vagy társfinanszírozására.

 

MEGJEGYZÉS: Az egyesületek a programjaik vagy projektumaik finanszírozására és  társfinanszírozására Zenta községtől egyedül a Zenta község által  kiírt  nyilvános pályázatra való jelentkezéssel  kérhetik (kivéve  az eseteket   a  kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009.,  13/2016.,  30/2016. – kiig., és 6/2020. sz.) 76. szakaszának 10. bekezdése szerint).

 

Ezen értelemben azok csak a jelen vagy más nyilvános pályázat útján, amelyet Zenta  község ír ki, kérhetik Zenta  községtől az eszközöket bármiféle  költség finanszírozására vagy társfinanszírozására (pl. bérleti díj,  villanyáram, természetes gáz, kommunális  költségek  és más állandó költségek).

 

 

 1. A programok és projektumok kiválasztásának ismérvei és mércéi

 

A községi költségvetési eszközökből való finanszírozására a programok és  projektumok  kiválasztása Zenta község költségvetéséből finanszírozott vagy társfinanszírozott kulturális programok  és  projektumok kiválasztása módjáról,  ismérveiről és mércéiről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 29/2016. sz.) 10. szakaszával összhangban  történik,  az alábbi ismérvek szerint:

1) referenciaprogramok: a terület, amelyen megvalósul a program, a program időtartama, a személyek száma, akik bekapcsolódnak a programba, a program fejlesztésének lehetősége és annak fenntarthatósága – (összesen  10 pont),

2) az elérendő célok:  a kultúrában  a  közérdek kielégítésének terjedelme a területen, amelyen megvalósítják,   az  állapot   előmozdítása, a területen, amelyen  a  programot megvalósítják – (összesen 10 pont),

3) A programhordozó kapacitása (összesen 20 pont).

A programhordozó kapacitása alatt értendő az eddigi tapasztalat és az eredmények a területen, amelyen a programot megvalósítják, a  kulturális alanyok minősége és szerepe a kulturális életkörnyezetben,

4) A program minősége (összesen  20 pontot visz)

A program értékelésekor az alábbi kritériumokat értékeljük:

– a hozzájárulása,  amely a sokéves megtartásával  hatással van a nemzeti  közösségek  kulturális identitására (Zenta község területén a nemzeti közösségek  különlegessége megőrzésére kivételes  jelentőségű programok),

– hozzájárulás a korszerű és hagyományos népi alkotókészség (a szakma fejlesztése és előmozdítása szempontjából,  edukáció, műhelymunkák),

– hozzájárulás a kulturális örökség megismeréséhez és népszerűsítéséhez a gyermekeket és a  fiatalokat illetően, és a tudat bővítése a  közösség számára a  kulturális örökséág megőrzésének  és  promoveálásának jelentőségéről,

– hozzájárulás a kulturális és művészeti alkotókészség serkentéséhez a rokkant  személyek számára és minden kulturális tartalom elérhetősége a rokkant személyek számára,

– hozzájárulás a kulturális örökség elérhetőségének növeléséhez,  felismerhetőségéhez és népszerűsítéséhez.

5) A kultúra alanyának székhelye, illetve tartózkodási helye Zenta község területén van (összesen  20 pontot visz),

6) Költségvetés (összesen  10 pont)

– a  költségek szerkezetének az összehangoltsága a  programaktivitásokkal,

– az eszközök  gazdaságos  használata.

7) A program társfinanszírozása más forrásokból: saját bevételek,  a  területi autonómia vagy  a  helyi önkormányzat költségvetése, az Európai Unió alapjai, ajándékok, adományok, hagyatékok,  hitel és más, a program  finanszírozására az eszközök hiányzó részének esetében (összesen 10 pont),

8) Az eszközök használatának törvényessége és hatékonysága és az előző programok fenntarthatósága: használták-e már korábban is a községi költségvetés eszközeit, és ha igen,  eleget tettek-e a szerződött kötelezettségüknek (összesen 20 pont).

 

 1. A jelentkezés benyújtásának módja

 

 

A pályázati jelentkezést (a továbbiakban: jelentkezés) a kultúra terén az eszközök odaítélésében illetékes bizottságnak kell benyújtani az 1. sz. űrlapon, amely a jelen pályázat mellékletét képezi.

 

A jelentkezés mellett, a jelentkezés benyújtója köteles csatolni az alábbiakat:

 1. a regiszterből való kivonatot, amelyben a kulturális alany regisztrálva van és az alapszabályt,
 2. a jelentkezés benyújtójáról az általános adatok áttekintését (történet, a tevékenység leírása, az eddigi programok stb.), és
 3. a program részletes leírását, amelynek a finanszírozására vagy társfinanszírozására benyújtják a jelentkezést,
 4. Zenta község által az előző két évben kiírt pályázatokról szóló jelentést.

A jelentkezés alkotó része a nyilatkozat a jelentkezés benyújtója kötelezettségének elfogadásáról, amely szerint a  jelentkezés benyújtójának felelős személye büntetőjogi és anyagi felelőssége mellett kijelenti:

– hogy a jelentkezésben felsorolt minden adat igaz és pontos,

– hogy az odaítélt eszközöket rendeltetésszerűen használja fel, összhangban a programmal, a  felsorolt költségszerkezettel  és  a jelentkezőn feltüntetett, a községtől  kért eszközök mértékéig,

– hogy törvényes határidőn belül megküldi a jelentést a program megvalósításáról az előirányozott űrlapon a  pénzügyi dokumentációval,

– hogy megküldi a megvalósított  program két példányát (könyv, CD és hasonlók),

– hogy a program realizálása során a publikációkban és más médiumokban feltünteti,  hogy  a  megvalósítást a  község támogatta.

 

A jelentkezés benyújtóinak a „Jelentkezés a kulturális program finanszírozására vagy társfinanszírozására kiírt pályázat” űrlapja elérhető a község hivatalos honlapján.

 

A jelentkezést a pályázat közzétételétől számított 30 napon belül kell benyújtani.

 

A pályázatra való jelentkezés utolsó napja 2021. augusztus 9-én jár le.

 

A jelentkezést nyomtatott formában kell benyújtani, zárt borítékban, a  megjelöléssel NEM  FELBONTANI,  a Zentai  Községi Közigazgatási  Hivatal szolgálati  központjában való  átadással vagy posta útján.

 

A pályázati dokumentáció átvehető minden munkanapon 7,00 órától 15,00 óráig Zenta község Községi Közigazgatási Hivatala üzletviteli  épületének  30-as számú irodájában, Fő tér 1. sz., illetve letölthető Zenta község hivatalos honlapjáról a www.zenta-senta.co.rs  címen.

 

A pályázatra való jelentkezés átadható minden munkanapon 7,00 órától 15,00 óráig Zenta község Községi Közigazgatási Hivatala szolgálati központjában, Zentán,  a Fő tér 1. sz. alatti címen vagy elküldhető posta útján.

 

 1. Kapcsolattartó személy

 

Kiegészítő információk a nyilvános pályázattal kapcsolatban Kecskés Dezsőtől, a társadalmi tevékenységek alosztálya vezetőjétől kaphatóak,  Zenta község Községi Közigazgatási Hivatala üzletviteli épületének 30-as számú irodájában, Zentán, a Fő tér 1. sz. alatt, vagy az alábbi elérhetőségeken

telefonszám: 024/655-427

mobiltelefon: 064/872 5420

e-mail cím:

 

 • Az eszközök odaítélésének eljárása

 

A pályázati eljárást a kultúra terén az eszközök odaítélésében illetékes bizottság folytatja le.

 

A beérkezett jelentkezéseket a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal társadalmi tevékenységi  alosztályának  foglalkoztatottja  bontja fel, és ellenőrzi, hogy  a beérkezett jelentkezések komplettek-e, és a nem komplett  jelentkezésekkel az általános közigazgatási eljárásról szóló törvénnyel összhangban járt el.

 

A beérkezett jelentkezések  bontásával meghatalmazott személy  megállapítja, hogy   a  kultúra alanya bejegyzésre került-e   a  hatásköri szerv regiszterébe, és   a statutáris  rendelkezések szerint  a  kultúra  alanya a céljait   a területen valósítja-e meg,   amelyen a  programot vagy projektumot   realizálja.

 

A bizottság  a  beérkezett bejelentőket   a  pályázat lezárását követő  30 napon belül   vitatja  meg.

 

A hiányos és határidőn kívüli  bejelentőket  a  bizottság nem   vitatja meg.

 

A határidőn belüli és teljes bejelentők megállapítását követően, a bizottság  megküldi a   nemzeti  kisebbségek nemzeti tanácsainak   a   pályázatra benyújtott bejelentőket,  a felhívással, hogy   8 napon belül  küldjék meg  a nemzeti  kisebbségek kultúra alanyainak   az eszközök  felosztására a  javaslatot.

 

A bizottság, tekintetbe véve a  nemzeti  kisebbségek nemzeti tanácsainak   a  megküldött  javaslatát és  alkalmazva a  jelen pályázat IV. pontja  szerinti kritériumokat  és mércéket eszközli  a  bejelentett programok és  projektumok   értékelését és rangsorolását  és  kidolgozza   a bejelentett programok és projektumok   értékelési- és rangsorolási jegyzékét.

 

A bejelentett programok és projektumok értékelési- és rangsorolási jegyzéke kidolgozásának a határideje nem lehet hosszabb  a  bejelentők  benyújtási határidejének leteltétől számított 60 nap.

 

A  bejelentett programok és  projektumok  értékelési és rangsorolási   jegyzékét   közzé  kell tenni   a  község  hivatalos honlapján és az e- Közigazgatási portálon.

 

A pályázat  résztvevői   a  bejelentett programok és  projektumok  értékelési és rangsorolási jegyzékére   jogosultak  a fellebbezésre,   annak  közzétételétől számított   öt napon belül.

 

A fellebbezésről a döntést  a  bizottság   annak kézhezvételétől számított  15 napon belül hozza meg.

 

A program vagy projektum  kiválasztásáról a döntést, amelyre  a  község költségvetéséből ítélünk oda eszközöket serkentő programokra  vagy a programok finanszírozásának  hiányzó részére Zenta község polgármester hozza meg,   a    bejelentett programok értékelési és rangsorolási jegyzékének   megerősítésétől számított 30 napon belül.

 

Zenta  község polgármesterének a döntése  végleges, és  ellene nem nyújtható be fellebbezés.

 

A programok és projektumok kiválasztásáról a döntést, amelyekre a községi költségvetésből   ítélünk oda eszközöket a  programok és projektumok serkentésére vagy   a  programok és projektumok hiányzó részének  finanszírozására közzé kell tenni  a  hatásköri szerv  hivatalos  honlapján és  az e – Közigazgatás portálon.

 

A programok és projektumok kiválasztásáról  és  az eszközök felosztásáról  szóló döntés   mellett  a  község  hivatalos honlapján és az e – Közigazgatás portálon közzé kell tenni  az információkat  a pályázat résztvevőinek, akik alacsonyabb összeget   kaptak  a kért  összegnél,  hogy  a határozat közzétételétől számított   nyolc napon belül   küldjék meg a költségek  helyesbített   összegszerkezetét, amelyet  a  pályázati jelentkezésben   tüntettek fel, összhangban   az odaítélt eszközökkel, illetve a tájékoztatást arról,  hogy  elállnak  az eszközöktől, amelyeket számukra odaítéltek.

 

A  programok és projektumok kiválasztásáról és  az  eszközök  odaítéléséről és  a költségek helyesbített  összegszerkezetének megküldéséről szóló döntés véglegességét  követően a  kiválasztott jelentkezések benyújtóival (a továbbiakban: eszközhasználók) szerződést kell kötni a  program vagy projektum  finanszírozásáról vagy társfinanszírozásáról.

 

 • A pénzeszközök kifizetése

 

Zenta község területén a nemzeti közösségek kultúrájának és művészetének a megőrzése,  védelme, előmozdítása és fejlesztése terén a programok és  projektumok  finanszírozására vagy társfinanszírozására a pénzeszközök kifizetése az eszközhasználó külön írásos  kérelme  alapján történik,  amelyet  a  Községi Közigazgatási Hivatal  költségvetési és  pénzügyi  osztályának  kell átadni  a  megjelöléssel  „Hagyományos kultúra”,  a  Zentai Községi Közigazgatási Hivatal fogadóirodája által vagy posta  útján.

 

Az eszközhasználónak a kérelmében fel kell tüntetnie a program vagy projektum megkezdésének keltét, amelyet Zenta község költségvetéséből finanszírozunk vagy társfinanszírozunk.

 

A kérelmet a  program  vagy projektum kezdete előtt 15 nappal kell átadni,  amelyet  Zenta község költségvetéséből  finanszírozunk vagy társfinanszírozunk.

 

A pénzeszközök kifizetése az eszközhasználó számlájára való kifizetéssel történik,  amelyet  a  Kincstári  Igazgatóság vezet.

 

 1. A jóváhagyott eszközök rendeltetésszerű jellege

 

Az eszközöket, amelyeket jóváhagyunk a programok megvalósítására céleszközök, és kizárólag a konkrét program megvalósítására használhatóak fel, és összhangban a szerződéssel, amely a község polgármestere és  az egyesület között jön létre.

 

Az eszközhasználó köteles a község polgármesterének vagy a személynek, akit meghatalmaz, bármely pillanatban lehetővé tenni a program megvalósulásának ellenőrzését és  betekintést biztosítani  minden szükséges dokumentációba.

 

Ha az ellenőrzés során megállapítást nyer az eszközök nem rendeltetésszerű felhasználása, a község polgármestere köteles felbontani a szerződést és kérni az átutalt eszközök visszatérítését, és az egyesület köteles visszatéríteni az eszközöket a törvényes kamattal.

 

Az eszközhasználó, aki az eszközöket nem rendeltetésszerűen használta fel, a következő új pályázatra  benyújtott jelentkezése nem  kerül megvitatásra.

 

Az eszközhasználó köteles legkésőbb a folyó év december 31-éig Zenta községnek benyújtani a jelentését a jóváhagyott eszközök felhasználásáról, a hozzá tartozó pénzügyi dokumentációval,  és a  fel  nem használt eszközöket visszatéríteni Zenta község  költségvetésébe,  befizetéssel a számlára,  amelyről az eszközök kifizetésre kerültek.

 

 1. A pályázat közzététele

 

A jelen pályázat 2020. február  6-án jelent meg Zenta község hivatalos honlapján és az e-közigazgatás portálján.