Kulturális Fesztiválok Kollégiuma pályázat

Kárpát-medence Hazai

Pályázati cél: az Európai Bizottság Kreatív Európa programjának (2014-2020) „Európai együttműködési projektek”, „Európai platformok” területei keretében megítélt támogatásról szóló hatályosított szerződésben előírt szükséges önrész meghatározott hányadának biztosítása.

Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
A támogatás forrása: a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 80.000.000 Ft címzett keret.

Igényelhető legmagasabb támogatási összeg:
1. kategória – Kisebb európai együttműködési projekt esetén:

  • főszervező részére maximum 30.000 eurónak megfelelő, 351,86 Ft/euró* árfolyamon számított forint összeg, ami nem haladhatja meg a vállalt önrész mértékét,
  • társszervező részére maximum 15.000 eurónak megfelelő, 351,86 Ft/euró* árfolyamon számított forint összeg, ami nem haladhatja meg a vállalt önrész mértékét,
2. kategória – Nagyobb európai együttműködési projekt esetén:
  • főszervező részére maximum 60.000 eurónak megfelelő 351,86 Ft/euró* árfolyamon számított forint összeg, ami nem haladhatja meg a vállalt önrész mértékét,
  • társszervező részére maximum 30.000 eurónak megfelelő, 351,86 Ft/euró* árfolyamon számított forint összeg, ami nem haladhatja meg a vállalt önrész mértékét,
Európai platform közreműködője esetén:
  • főszervező részére maximum 20.000 eurónak megfelelő, 351,86 Ft/euró* árfolyamon számított forint összeg, ami nem haladhatja meg a vállalt önrész mértékét,
  • társszervező részére az adott évben vállalt önrész, amit a platform főszervezőjével – az Európai Bizottsággal kötött támogatási szerződéssel összhangban – kötött együttműködési megállapodással igazol, de maximum 10.000 eurónak megfelelő 351,86 Ft/euró* árfolyamon számított forint összeg.
Pályázók köre:
Az Európai Bizottság Kreatív Európa (2014–2020) program Kultúra alprogramjának:
  • Európai együttműködési projektek,
    • Európai platformok

területeinek keretében fő-, illetve társszervezőként támogatásban részesült magyar és határon túli magyar kulturális szervezetek, amelyek rendelkeznek az Európai Bizottság által hatályosított támogatási szerződéssel.
A pályázók a pályázati programjuk időtartama alatt évente igényelhetnek támogatást, amennyiben ezt a feléjük támasztott önrész igény indokolja.

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2018. január 1. – 2023.december 31.

A pályázó nevezési díj címen 10.000 Ft-ot +27% Áfát, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2021. szeptember 15-én éjfélig lehet.

További információk: https://nka.hu/kulturalis-fesztivalok-210915/