KREATÍV EURÓPA (2014-2020)

Hazai
KREATÍV EURÓPA (2014-2020)
MEDIA alprogram
Pályázati felhívás
EACEA/20/2016: Egyedi projektek tartalomfejlesztésének támogatása

FIGYELMEZTETÉS:
Ez a pályázati felhívás az alábbi feltételek teljesülésének függvényében él:
– a szükséges finanszírozási források rendelkezésre állása azt követően, hogy a költségvetési hatóság a 2017. évi költségvetést elfogadta.

1. Célkitűzések és leírás
Ez a felhívás a Kreatív Európa program (2014-2020) létrehozásáról szóló, 2013. december 11-i 1295/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeleten és annak 2014. június 27-i helyesbítésén alapul.
Az európai audiovizuális ágazat országokon átívelő működőképességének megerősítése terén a MEDIA alprogram egyik prioritása a következő:
– az audiovizuális producerek azon kapacitásának növelése, hogy az Unióban és az Unión kívül terjeszthető európai projekteket fejlesszenek ki, illetve európai és nemzetközi koprodukciókat hozzanak létre, többek között televíziós műsorszolgáltatókkal közösen.
A MEDIA alprogram a következőkhöz nyújt támogatást:
– olyan európai audiovizuális alkotások, különösen filmek és televíziós alkotások – például játékfilmek, dokumentumfilmek, gyermek- és animációs filmek, illetve interaktív alkotások, például videojátékok és multimédiás tartalmak – fejlesztése, amelyek kedvezőbb határokon átnyúló terjesztési lehetőségekkel rendelkeznek;
– az európai audiovizuális produkciós vállalatokat, és különösen a független vállalatokat támogató tevékenységek, az audiovizuális alkotások – köztük televíziós alkotások – európai és nemzetközi koprodukcióinak elősegítése érdekében.

2. Pályázatra jogosultak
Ez a pályázati felhívás olyan európai vállalkozásoknak szól, amelyek tevékenységei hozzájárulnak a fenti célkitűzések eléréséhez, ezen belül különösen a közelmúltban sikert felmutató, a benyújtási határidő előtt legalább 12 hónappal törvényesen bejegyzett, független audiovizuális produkciós vállalkozásoknak.
A következő országok valamelyikében székhellyel rendelkező jogi személyek nyújthatnak be pályázatot, amennyiben a Kreatív Európa program létrehozásáról szóló rendelet 8. cikkében foglalt valamennyi feltétel teljesül, és a Bizottság tárgyalásokat kezdett az adott országgal:
– az uniós tagállamok és a 2001/822/EK tanácsi határozat 58. cikke szerint a programban való részvételre jogosult tengerentúli országok és területek;
– az előcsatlakozási stratégiában részesülő csatlakozó országok, tagjelölt országok és potenciális tagjelölt országok, az ezen országok uniós programokban való részvételére vonatkozóan a megfelelő keretmegállapodásokban, társulási tanácsi határozatokban vagy hasonló megállapodásokban megállapított általános elvekkel és feltételekkel összhangban;
– az EFTA országai, amelyek részesei az EGT-megállapodásnak, az EGT-megállapodás rendelkezéseivel összhangban;
– a Svájci Államszövetség, az országgal megkötendő kétoldalú megállapodás alapján;
– az európai szomszédságpolitika hatálya alá tartozó országok, az ezen országokkal együtt az uniós programokban való részvételükre vonatkozó keretmegállapodások alapján létrehozott eljárásokkal összhangban.
A program nyitva áll az egyes kiválasztott országokra vagy régiókra irányuló két- vagy többoldalú együttműködések előtt is, az adott országok/régiók által megfizetett kiegészítő előirányzatok és az országokkal/régiókkal közösen meghatározandó egyedi eljárások alapján.
A programban megnevezett célkitűzések megvalósításához való közös hozzájárulás alapján a programon belül lehetőség nyílik együttműködni és közös programokat szervezni olyan, a programban nem részt vevő országokkal és nemzetközi szervezetekkel, amelyek a kulturális és kreatív ágazat aktív szereplői; ilyenek például az UNESCO, az Európa Tanács, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet vagy a Szellemi Tulajdon Világszervezete.
Az Unión kívüli országokban működő pályázók pályázatai is kiválaszthatók, amennyiben a támogatás odaítéléséről szóló határozat meghozatalának napjáig aláírásra kerül az érintett országnak a fent említett rendelettel létrehozott programban való részvétele feltételeit rögzítő megállapodás.

3. Támogatható tevékenységek
Az alábbi audiovizuális alkotások fejlesztésére irányuló tevékenységek támogathatók:
– legalább 60 perc játékidejű, elsősorban filmszínházi bemutatásra szánt játékfilmek, animációs filmek és kreatív dokumentumfilmek;
– elsősorban televíziós bemutatásra szánt, összesen legalább 90 perc játékidejű játékfilmprojektek (önálló filmek vagy sorozatok), összesen legalább 24 perc játékidejű animációs filmek (önálló filmek vagy sorozatok) és legalább 50 perc játékidejű kreatív dokumentumfilmek (önálló filmek vagy sorozatok);
– elsősorban digitális platformon történő felhasználásra szánt, összesen legalább 90 perc játékidejű vagy 90 perc felhasználói élményt nyújtó játékfilmprojektek, összesen legalább 24 perc játékidejű vagy 24 perc felhasználói élményt nyújtó animációs filmek és legalább 50 perc játékidejű vagy 50 perc felhasználói élményt nyújtó kreatív dokumentumfilmek. A nem lineáris formátumú (pl. virtuális valóság) felhasználói élményt nyújtó projektekre nem érvényesek ezek az előírt minimumok.
A digitális platform a következő projekttípusokkal foglalkozik: többképernyős eszközökön való vetítésre szánt animációs filmek, kreatív dokumentumfilmek és játékfilmprojektek, interaktív projektek, lineáris és nem lineáris websorozatok és narratív virtuális valósággal kapcsolatos projektek.
A pályázati felhívásnak két határideje van. Ahhoz, hogy a támogatási kérelem az 1. határidőn belül legyen, a pályázati felhívás közzététele és 2016. november 17-én (brüsszeli idő szerint) déli 12.00 óra között kell benyújtani és érkeztetni. Ahhoz, hogy a támogatási kérelem a 2. határidőn belül legyen, 2016. 12. 01. és 2017. április 20-án (brüsszeli idő szerint) déli 12.00 óra, a pályázati felhívás zárónapja között kell benyújtani és érkeztetni.
A projekt időtartama a pályázat benyújtásától számítva legfeljebb 30 hónap.

4. Odaítélési kritériumok
A benyújtott pályázatokra összesen 100 pont adható az alábbi súlyozásnak megfelelően:
Relevancia és európai hozzáadott érték (50 pont)
– A projekt minősége és európai forgalmazásának lehetősége
A tartalom és a tevékenységek minősége (10 pont)
– A fejlesztési stratégia minősége
A projekt eredményeinek terjesztése (20 pont)
– Az európai és nemzetközi forgalmazási és marketingstratégia
A projektcsapat felépítése (10 pont)
– A feladatok és felelősségi körök megoszlása a kreatív csapaton belül, a javasolt intézkedés egyedi célkitűzéseinek tükrében
Hatás és fenntarthatóság (10 pont)
– A finanszírozási stratégia színvonala és a projekt megvalósíthatósága
A következőkért “automatikusan” pluszpontok járnak:
1) a pályázó vállalkozás székhelye alacsony filmgyártási kapacitással rendelkező országban található (10 pluszpont)
2) a pályázó vállalkozás székhelye közepes filmgyártási kapacitással rendelkező országban található (5 pluszpont)
3) kifejezetten a fiatal közönséget megcélzó projektek (5 pluszpont), kivéve az animációs projektek esetében

5. Költségvetés
A rendelkezésre álló teljes költségvetés 5 391,319 millió euró. Az odaítélt pénzügyi hozzájárulás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
A pénzügyi hozzájárulás maximálisan odaítélhető összege egyedi projektenként átalányösszegben:
– animációs filmek: 60 000 euró
– kreatív dokumentumfilmek: 25 000 euró
– játékfilmek: 50 000 euró, ha a produkció tervezett költségvetése eléri/meghaladja a 1,5 millió eurót
– játékfilmek: 30 000 euró, ha a produkció tervezett költségvetése nem éri el a 1,5 millió eurót

6. A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. 04. 20.
A pályázatoknak a vonatkozó határidő napján déli 12.00 óráig (brüsszeli idő szerint) kell beérkeznie az online jelentkezési lap (elektronikus űrlap) használatával.
Más módon benyújtott pályázatok nem fogadhatók el.
A pályázóknak gondoskodniuk kell róla, hogy az e-nyomtatványokon kért, illetve említett összes dokumentumot mellékeljék a pályázathoz.

7. Részletes információk
A pályázati útmutató teljes szövege és a jelentkezési lapok az alábbi internetcímen érhetők el: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-project-2017_en
A pályázatokat a pályázati útmutató valamennyi feltételének betartásával, a rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlapon kell benyújtani.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag