Közművelődés Kollégiuma pályázati felhívása

Online Hazai

Pályázók köre: Közművelődési tevékenységgel foglalkozó költségvetési szervek, önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye), egyesületek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok, gazdasági társaságok és szakmai szervezetek. Magánszemély nem pályázhat!

Pályázatot benyújtani az alábbi négy témakörben lehet:

1. Amatőr művészeti, alkotó jellegű és honismereti bentlakásos (tematikus, naponta legalább 6 órás szakmai tartalommal, minimum 4 éjszaka időtartamú) táborok szakmai programjainak lebonyolítására.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 25.000.000 Ft

Igényelhető támogatás: programonként maximum 800.000 Ft

Figyelem! Egy pályázó – fenti pályázói körből – egy pályázatot nyújthat be, legfeljebb két tábor szakmai programja megvalósítására.

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2022. március 1. – 2022. szeptember 30.

 

2. Járási, megyei, országos és nemzetközi hatókörű, kulturális értékeket, hagyományokat bemutató közösségi események, rendezvények, valamint szakmai konferenciák megrendezése

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 40.000.000 Ft

Igényelhető támogatás: maximum 1.000.000 Ft

Figyelem! Ebben az altémában egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2022. március 1. – 2022. december 31.

 

3. A közművelődési intézményekben és közösségi színterekben működő szakmai műhelyekben létrejött műsorok, programok, produktumok kizárólag kistelepüléseken való terjesztésének, tájolásának támogatására (fesztiválon való részvétel kivételével).

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 40.000.000 Ft

Igényelhető támogatás: maximum 1.500.000 Ft

Figyelem! Egy pályázó – fenti pályázói körből – egy pályázatot nyújthat be, legfeljebb három program támogatására.

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2022. március 1.– 2022. október 31.

 

4.  Hazai kamarajellegű 80-120 fős közösségépítő terasz-rendezvények megrendezése, helyi és országos programok vegyítése, irodalom, zene, színház és egyéb műfajok találkozása, crossoverek megrendezése.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 30.000.000 Ft

Igényelhető támogatás: maximum 1.000.000 Ft

Figyelem! Egy pályázó – fenti pályázói körből – egy pályázatot nyújthat be, legfeljebb egy program/programsorozat támogatására.

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2022. március 1.– 2022. október 31.

 

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2022. február 22-én éjfélig lehet.

 

További információk: https://nka.hu/kiemelt-kategoriak/palyaztatas/kollegiumok-felhivasai/kozmuvelodes-220222/