„Köszönjük, SIÓ!” Iskolatáska Program

Online tér Hazai

A SIÓ-ECKES Kft. adományozási programja új pályázatot írt ki a szociálisan rászoruló családok gyermekeinek részére a tanévkezdés támogatására.

A „Köszönjük, SIÓ!” Iskolatáska Program által olyan szociálisan hátrányos helyzetben lévő családokhoz juthat el a támogatás, akiknek valóban anyagi problémát jelent a tanévkezdés. A cél, hogy e családok gyermekei jobb esélyekkel indulhassanak útnak. Ezzel a segítséggel a gyerekek olyan felszerelésekhez juthatnak, melyek feltétlenül szükségesek tanulmányaik megkezdéséhez, ugyanakkor anyagilag jelentősen megterhelik a családot.  A gyerekek és családok a támogatáshoz az iskolarendszeren keresztül juthatnak hozzá, így nem egyedi, hanem összefogáson alapuló jótékonysági tevékenységről van szó. A részvétel feltétele, hogy az iskolák a rászoruló diákokról rendelkezésükre álló adatok alapján pályázzanak a programba történő bejutásért.

Résztvevők köre – iskolák és rászoruló gyermekek
A pályázaton kizárólag általános iskolák támogató alapítványai vehetnek részt. Egyéni, azaz természetes személy által készített, pályázatot nem áll módunkban befogadni. Amennyiben az Iskola nem rendelkezik alapítvánnyal, úgy kérjük, hogy ezt a  email-címen jelezzék, hogy közösen találjuk meg az utat az Iskolatáska Programban való részvételhez.

Jelen pályázat szempontjából rászorulónak minősül, az a magyar állampolgárságú 6-10 éves korú gyermek, aki magyarországi általános iskolai felvételt nyert a 2021/2022-es tanévre bármely 1-4. évfolyamba. A gyermek családja anyagi helyzetük alapján jogosult az állami és/vagy önkormányzati szociális segélyre és/vagy egyik vagy mindkét szülő munkanélküli segélyre, és ezek egyikében részesülnek, családi pótlékot kapnak, a családban az egy főre jutó nettó jövedelem nem éri el a mindenkori nyugdíjminimum kétszeresét (ez 2021-ben 2 x 28.500.- Ft, azaz 57.000.- Ft). Ezek a családok lehetnek egyedülálló szülő által vagy mindkét szülő által fenntartottak.

FONTOS SZEMPONT! A gyermek iskolai eredménye és közösségben játszott aktivitása alapján szorgalmasnak mondott.

Online pályázati rendszer
A pályázat elkészítéséhez zárt online pályázati felület áll a Pályázók rendelkezésére, ez a http://koszonjuksio.hu/palyazat/ oldalról regisztrációt követően érhető el.

Pályázati periódus: 2021. május 20 – július 15.
Beküldési határidő:
 2021. július 20. (Az online feltöltés 2021. július 15. 24.00-ig lehetséges. A Pályázati jelentkezési lap dokumentum postára adási határideje 2021. július 18. péntek)

Pályázat elérhetőségei
A Pályázati jelentkezési lapot és a további szükséges dokumentumokat eredeti példányban postai úton az alábbi címre kell eljuttatni.
Co-Minds Consulting Kft.
1221 Budapest
Szent Gellért u. 6/a
Kérjük, a borítékra írják rá: Köszönjük, SIÓ! 2021.

További információ: https://www.nonprofit.hu/palyazatok/Koszonjuk-SIO-Iskolataska-Program-Palyazati-kiiras-2021