Környezetbarát Szolgáltatás – védjegy

Hazai

Minősítse takarítását a nemzeti “Környezetbarát Szolgáltatás” védjeggyel!

A Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. pályázatot hirdet a környezetbarát takarítási módokat magában foglaló új feltételrendszer, a KT 64. Követelményrendszer a magyar nemzeti “Környezetbarát Szolgáltatás” minősítő védjegy elnyeréséhez. Az elfogadott új követelményrendszer alapján, amely 2017. március 31-ig van érvényben, már pályázható és elnyerhető a környezetbarát takarítási szolgáltatást tanúsító védjegy.
A fogyasztók számára egyre fontosabbak a környezetvédelmi szempontok. A Környezetbarát takarítási szolgáltatás új feltételrendszer azokat a környezetvédelmi és egyéb követelményeket tartalmazza, amelyek előnyösen megkülönböztetik a környezetbarát takarítást a többi takarítási szolgáltatástól.
A “Környezetbarát Szolgáltatás” védjegy igazolja, hogy az adott takarítási módszer környezetkímélő. A környezetbarát szolgáltatások minősítését szigorú követelmény- és feltételrendszerhez kötik a minősítést végző szervezet független szakértői. Odaítéléskor figyelembe veszik a szolgáltatás során a levegőre, a vízre, a talajra és az emberi egészségre gyakorolt hatásokat. A környezetbarát szolgáltatások kevesebb veszélyt jelentenek a vizekre és a termőföldre, használatukkal csökken a széndioxid kibocsátás, ezáltal az embernek és a környezetnek is hasznára válnak.
Vegye figyelembe a fogyasztói igényeket! Minőségtanúsítással hitelesítse kiváló környezeti tulajdonságú takarítási szolgáltatását, pályázzon a “Környezetbarát Szolgáltatás” védjegyre!
Pályázati eljárás lefolytatására jogosult szervezet a Környezetbarát Termék Nonprofit Kft., amely Társaság konzultációt nyújt a pályázatra történő felkészüléshez, végzi a pályázatok értékelését, továbbá a miniszteri jóváhagyást követően megköti a védjegyhasználatra vonatkozó szerződést.

Pályázati feltételek
Egy eljárás keretében egy takarítást végző szervezet (továbbiakban Szolgáltató) meghatározott területekre vonatkoztatott takarítási tevékenysége minősíthető, amennyiben tevékenysége megfelel a hatályos szakmai és jogi, különös tekintettel a környezetvédelmi előírásoknak.
A szolgáltatónak a tevékenysége ellátásához rendelkeznie legalább 1 év tisztítás-technológiai gyakorlattal rendelkező munkatárssal.
Pályázat kizárólag minimum 6 hónapja működő szolgáltatásra nyújtható be.
A nevezéskor a Szolgáltató vállalja, hogy a takarítási tevékenysége kiterjesztését (új területekre kötött környezetbarát takarítási szerződések), vagy szűkítését (egyes területekre vonatkozó környezetbarát takarítási szerződések megszűnését) a Környezetbarát Termék Nonprofit Kft.-nél (továbbiakban Társaság) bejelenti, és azt az épület kezelőjével (továbbiakban: Megbízó) kötött szerződéssel igazolja, valamint csatolja azokat a dokumentációkat, amellyel az új szerződés bizonyítottan megfelel a védjegy-használat feltételeinek.
A “Környezetbarát Szolgáltatás” minősítés jogi alapja a 9/2004. (V. 25.) számú KvVM rendelettel módosított 29/1997. (VIII. 29.) számú KTM rendelet. A minősítő eljárás lefolytatására a Társaság illetékes.
Érvényes: 2017. március 31-ig.

Elérhetősége:
Környezetbarát Termék Nonprofit Kft.
1027 Budapest, Lipthay utca 5., I. em. 11-12.
Telefon: (+36-1) 336-1146, fax: (+36-1) 336-1157
E-mail:
http://www.okocimke.hu

A “Környezetbarát Szolgáltatás” védjegy takarításra vonatkozó tájékoztatója és a feltételrendszerhez kapcsolódó összeállítás az alábbi linken olvasható:
http://www.okocimke.hu/news.php?aid=34&pID=9&ncID=1&nID=352#.VAW_jKNh4cs
http://www.okocimke.hu