könyvtári állománygyarapítási pályázat

Hazai
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Wekerle Sándor könyvtári állománygyarapítási pályázat, 2017

A TINTA Könyvkiadó pályázatot ír ki könyvtárak bővítésére, könyv- és szótárállományuk gyarapítására 50%-os kedvezményes pályázati áron

A pályázat célja
A magyar könyvtárak ellátása a magyar nyelv új, korszerű szótáraival. Egy reprezentatív felmérés eredménye azt mutatja, hogy a hazai könyvtárak túlnyomó részében sajnálatos módon csak több évtizedes, elavult magyar szótárak találhatók. Ezek a régi, korszerűtlen szótárak nem tükrözik szókincsében gyorsan változó nyelvünk mai állapotát, alkalmatlanok az anyanyelvi kompetencia hatékony fejlesztésére. A TINTA Könyvkiadó, mint a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb kiadója, átérezve felelősségét pályázatot ír ki, hogy a magyar közoktatásban széles körben elérhetőek legyenek a magyar nyelv mai állapotát leíró új szótárak. A TINTA Könyvkiadó szótárai közül többet a Magyar Tudományos Akadémia Szótári Munkabizottsága Kiváló Magyar Szótár díjjal tüntetett ki.

A pályázható könyvek, szótárak listája:
1. Hasonlatszótár 2. Szólások, közmondások eredete 3. Családnevek enciklopédiája 4. Mit jelent? Diákszótár 5. Nyelvészeti ínyencfalatok 6. A világ nyelvei és nyelvcsaládjai 7. A magyar mint idegen nyelv 8. A magyar mondat + Mondattani tanulmányok 9. Megelőzöm a diszlexiát + Legyőzöm a diszlexiát 10. Hasonlatok munkafüzet + Magyar szókincsteszt munkafüzet + Szókincsbővítő munkafüzet + Szövegértési feladatok + Helyesírási munkafüzet 11. Keresztnevek 12. Aki keres, az talál 13. Szólások + Közmondások 14. Szinonimák + Idegen szavak alapszótára 15. Kis magyar tájszótár 16. Gyógyhatású növények 17. Nem csak szóból ért az ember 18. Anya – nyelv – búvár 19. A világ lepkéinek kifestőkönyve + Magyarországi lepkék kifestőkönyve 20. Fundi és a kézmosás + Fundi óvodába megy 21. A sas egyedül repül 22. Magyar-angol közmondásszótár 23. Angol elöljárós és határozós igék szótára + Túlzásba vitt angol szavak 24. Német társalgási zsebkönyv + Magyar-német alapszótár + Német-magyar alapszótár 25. Olasz közmondások

A pályázat kiírójának, a TINTA Könyvkiadónak kötelezettségvállalása
A TINTA Könyvkiadó kötelezettséget vállal, hogy a pályázó által megpályázott könyvek teljes árának felét 3,5 millió Ft-ig támogatásként átvállalja, minden könyv esetében a készlet erejéig.

A pályázat érvényességi köre
A pályázaton részt vehet minden könyvtár és alsó-, közép-, felsőfokú tanintézet, az intézet alapítványa, ill. fenntartója.

A pályázati kedvezmény alsó és felső határa
Egy könyvtár, intézmény vagy alapítvány 15 000 és 200 000 Ft közötti támogatást igényelhet. A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha a megpályázott könyvek pályázati ára eléri a 15 000 Ft-ot.

A pályázat időtartama
Wekerle Sándor könyvtári állománygyarapítási pályázatra 2017. október 9-től 2017. november 10-ig folyamatosan nyújtható be pályázat. A pályázat kiírója a határidőn túl beérkező pályázatokat nem fogadja el.

A pályázat lebonyolítása
A pályázaton induló könyvtár, intézmény a pályázat kiírásában szereplő könyvek közül az arra rendszeresített pályázati adatlapon megpályázza a beszerezni kívánt kiadványokat. A kitöltött pályázati adatlapot (postán, faxon vagy e-mailben) eljuttatja a TINTA Könyvkiadóba. A pályázat kiírója folyamatosan, de legkésőbb 2017. november 30-ig elküldi a megrendelt kiadványokat az intézménynek, elhelyezve a csomagban a 15 napos fizetési határidővel kiállított átutalásos számlát. A számlát a pályázó továbbítja a pénzügyi illetékesnek. A pályázat kiírója postázási és csomagolási költséget nem számol fel.
http://www.tintakiado.hu/palyazat