Könyvkiadás Kollégiuma pályázat

Erdély Hazai

A Könyvkiadás Kollégiuma pályázatot hirdet a könyvkiadási tevékenység 2022. évi fejlesztésére, a magyar könyvkultúra jelentős értékeinek létrehozására.

 

Pályázati cél: Hosszútávú kiadói program megvalósítása

Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Felhívjuk pályázóink figyelmét:

  • Pályázatot a kiadvány kiadója/társkiadója nyújthat be, magánszemély nem!
  • Pályázni meghatározott kiadói koncepciót tükröző egy-egy összefogott sorozatot vagy a kiadó kiadványainak széles spektrumát bemutató minimum 6 könyvcímmel, magyar klasszikus és magyar kortárs szépirodalmi művek (magyar szerzőtől, magyar és idegen nyelven is), ismeretterjesztő könyvek, művészeti kiadványok, albumok (magyar szerzőtől idegen nyelven is, illetve bármely szerzőtől magyar nyelven), a gyermek és ifjúsági irodalom köteteinek (bármely szerzőtől) magyar nyelvű megjelentetésére lehet.
  • A kiadói programban felsorolt minimum 6 könyvcím között nem szerepelhet olyan könyvcím, amely korábban már részesült az NKA-nál kollégiumi/miniszteri könyvkiadási támogatásban.
  • Támogatott pályázat esetén Kedvezményezett köteles a kollégium által megnevezett 20 könyvtárba eljuttatni – a könyvek megjelenésekor – a támogatott kiadványok 1-1 példányát.
  • Jelen pályázati felhívás keretében a Kollégium olyan kiadványokat kíván támogatni, amelyekre ISBN és/vagy ISSN szám megkérhető/kiadható.

Külföldi székhelyű kiadók esetében a Kollégium olyan kiadványokat kíván támogatni, amelyekre az ISBN és/vagy ISSN szám saját országuk ügynökségétől kikérhető.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg200.000.000 Ft

Igényelhető támogatáspályázatonként maximum 10 millió Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%

A pályázati cél megvalósításának időtartama:

Pályázni a 2022. február 1. és 2024. június 30. között megjelenő kiadványokra lehet.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 3 %-át-amely magában foglalja a 27% Áfát is -, de minimum 50.000 Ft-ot és maximum 100.000 Ft-ot köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon

 

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2022. január 31-én éjfélig lehet.

 

További információk: https://nka.hu/kiemelt-kategoriak/palyaztatas/kollegiumok-felhivasai/konyvkiadas-220131/