Könyvkiadás Kollégiuma pályázat

Kárpát-medence Hazai

A Könyvkiadás Kollégiuma pályázatot hirdet a könyvkiadási tevékenység 2021. évi támogatására, fejlesztésére, a magyar könyvkultúra jelentős értékeinek létrehozására az alábbi témakörökben.

Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.
A támogatás formája:vissza nem térítendő támogatás
A támogatás forrása: a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
Felhívjuk pályázóink figyelmét:

  • Pályázatot a kiadvány kiadója/társkiadója nyújthat be.
  • Magánszemély nem nyújthat be pályázatot!
  • Jelen pályázati felhívás keretében a Kollégium olyan kiadványokat kíván támogatni a 203112, 203132, 203136, 203137, 203138 és 203145 kódszámú altémákban, amelyekre ISBN és/vagy ISSN szám megkérhető/kiadható.
Figyelem, a pályázat benyújtásakor az ISBN és/vagy ISSN szám igazolása még nem szükséges, azt csak támogatott pályázat esetén kell kikérni. Ezen adatot a pályázat szakmai beszámolójában szerepeltetni kell. Hazai székhelyű kiadók esetében a Kollégium olyan kiadványokat kíván támogatni, amelyekre az Országos Széchényi Könyvtár Magyar ISBN és ISMN Irodájától a kiadvány ISBN és/vagy ISSN száma kikérhető. Ezen adatot a pályázat szakmai beszámolójában is szerepeltetni szükséges. Külföldi székhelyű kiadók esetében a Kollégium olyan kiadványokat kíván támogatni, amelyekre az ISBN és/vagy ISSN szám saját országuk ügynökségétől kikérhető. Ezen adatot a pályázat szakmai beszámolójában is szerepeltetni szükséges.

Pályázni a magyar művészeti élet különböző területeiről készült, az ott megszülető értékeket, illetve azok elemzését, értelmezését, értékelését bemutató kiadványok, albumok megjelentetésére lehet (magyar szerzőtől idegen nyelven is, és bármely szerzőtől magyarul).

Pályázatot benyújtani az alábbi hét témakörben lehet:

  1. Művészeti tárgyú, illetve a különböző művészeti területekhez kapcsolódó, azokat bemutató, értelmező, értékelő művek hagyományos módon történő megjelentetése.
  2. Klasszikus irodalmi örökségünk kritikai kiadásainak hagyományos módon történő megjelentetésének támogatása.
  3. Magyar szépirodalmi művek megjelentetése
  4. Tudományos ismeretterjesztő művek megjelentetése
  5. Gyermek és ifjúsági könyvek megjelentetése
  6. Szépirodalmi, művészeti, illetve ismeretterjesztő művek digitális formában, e-book formátumban történő publikálása
  7. Magyar szépirodalmi művek, valamint gyermek és ifjúsági könyvek hangoskönyv formában történő megjelentetése

Pályázni a 2021. július 1. és 2022. december 31. között megjelenő kiadványokra lehet.
Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2021. szeptember 13-án éjfélig lehet.

További információk: https://nka.hu/konyvkiadas-210913/