Komáromy Gábor-ösztöndíj

Hazai
Komáromy Gábor-ösztöndíj

A Cook Communications és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) a 2016/2017-es tanévben is ösztöndíjat hirdet Komáromy Gábor emlékére. A Cook Communications teljes körű kommunikációs szolgáltatást nyújtó PR-ügynökség, amely irodáival Budapesten, Prágában, Szófiában, Bukarestben és Varsóban van jelen.

A Komáromy Gábor-ösztöndíjat 2010-ben alapította a Cook Communications és az MCC, ezzel ösztönözve a média kritikus megközelítését, és segítve a gyakorlatorientált újságíróképzést. A pályázat nyitott minden nappali tagozatos egyetemi vagy főiskolai hallgató számára, képzési területtől függetlenül. Az ösztöndíj keretében felajánlott pénzügyi támogatás összesen 1200 euró, amelyből a nyertes pályázó 900 euró ösztöndíjban részesül, munkájához mentori segítséget kap egy tapasztalt, nemzetközi közegben jártas újságírótól, valamint felvételt nyer az MCC média/kommunikáció szakirányára. Az MCC Komáromy Gábor Média Könyvtár 300 euróhoz jut könyvek és folyóiratok beszerzése céljából.

A 2016/2017-es Komáromy Gábor-ösztöndíjat annak a pályázónak ítéli oda a bizottság, aki véleményük szerint a legvonzóbb projekttervet nyújtja be.
A projekttervnek a témakörköz kapcsolódó, konkrét történet ismertetése is része.
A témakörtől függetlenül (legyen az politika, üzlet, sport, gazdaság, kultúra, tudomány stb.) a pályázatnak választ kell adnia arra, hogy miért éppen az adott témát szeretné feldolgozni a pályázó, miért tartja azt fontosnak és aktuálisnak, és miért fogja a történet az olvasókat is érdekelni.

A sikeres pályázónak egy minimum háromrészes cikksorozatot kell elkészítenie megadott határidőre, magyar és angol nyelven, amely a magyar és nemzetközi médiában publikálható.

A jelentkezésről
Az ösztöndíjra olyan pályázók jelentkezését várjuk, akik valamely felsőoktatási intézmény nappali tagozatos alap- vagy mesterképzésen tanuló hallgatói, illetve kiváló angoltudással rendelkeznek és elkötelezettek az újságírás iránt. A pályázathoz angol és magyar nyelven kell benyújtani a pályázó motivációs levelét, önéletrajzát és a tervezett projekt rövid szinopszisát, melynek az alábbiakat kell tartalmaznia:
– a projekt ismertetését, a történet és a hírérték szempontjából;
– a pályázó által tárgyalandó legfontosabb kérdéseket;
– a három cikk elkészítésének tervezett ütemezését;
– a főbb forrásokat, melyekre a pályázó támaszkodni kíván a munkája során.

A pályázatokat a és a email címre kérjük elküldeni. A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. január 5. A beérkezett pályamunkák alapján kiválasztott pályázók januárban szóbeli interjún vesznek részt, amelyen a bírálóbizottság előtt részletesen kell bemutatniuk a projekttervüket.

További információk a jelentkezésről az ösztöndíj honlapján találhatók: komaromy.mcc.hu.

A Komáromy Gábor-ösztöndíj bírálóbizottsága
Révész Ágota: kutató, az MCC volt tanára
Joe Cook: a Cook Communications alapítója
Adam LeBor: író, újságíró (http://www.adamlebor.com)
Lambert Gábor: a Figyelő főszerkesztője, az MCC tanára
Pethő András: újságíró, a Direkt36 alapítója, szerkesztője
Szalai Zoltán: az MCC ügyvezető igazgatója
Molnár Bálint: az MCC Média/Kommunikáció szakirány vezetője

Az ösztöndíj névadója Komáromy Gábor, a Cook Communications magyarországi alapító partnere és az MCC média/kommunikáció szakirányának egykori szakirányvezetője, aki 45 évesen hunyt el 2010-ben.

Gábor a sajtószabadság és az objektív, független újságírás rendíthetetlen híveként korán felismerte az internet világában rejlő lehetőségeket, az online média egyik korai élharcosa volt. Riporteri és hírszerkesztői hátterének segítségével ismertette meg diákjait az angol nyelvű újságírás gyakorlatával, és bátorította őket, hogy kritikusan közelítsenek a média, a vállalati kommunikáció, a reklám és a gazdaság kérdéseihez.

Gábor Kaliforniában riporteri díjat nyert, majd felelős szerkesztője lett Magyarország első online újságjának, a magazix.hu-nak. Tanulmányait Magyarországon, Líbiában és az Egyesült Államokban végezte. Los Angelesben, a University of Southern California-n szerzett MA-fokozatot nyomtatott sajtó szakirányon. 1997-ben hazatért, majd angol nyelvű újságírást tanított az Eötvös Loránd Tudományegyetem kommunikáció szakán, és multimédia labort hozott létre az egyetemen. Gábor az elsők között írt magyarul az internet világáról és működéséről; ebben a témában íródott első könyvének a címe Légy boldog az interneten, amely 1995-ben jelent meg. Ezt további hat mű követte a világháló és a számítástechnika világáról. Fordítóként is dolgozott, hét kötetet ültetett át magyarról angolra és viszont. Ezek közül az utolsó a Bársony-Daróczi szerzőpáros által szerkesztett, az IDEAnál kiadott Pharrajimos: Romák sorsa a Holokauszt idején volt. Gábort felesége, Ágota és fia, Julian gyászolja.

Komáromy Gábor-ösztöndíjasok
Balogh Krisztina pályázata a hazai örökbefogadási rendszer, valamint a roma gyermekek körében alacsony örökbefogadási arány okainak vizsgálatát célozta.

Pintér Bence a Magyarországra érkező, illetve a Magyarországon átutazó menekültekről, menedékkérőkről írt cikksorozatot.

2012-ben kettő ösztöndíjat osztottak ki, Csonka Annának és Péterfi Barbarának. Különdíjban részesült G. Szabó Dániel. Anna a 2010-es, devecseri vörösiszap-katasztrófa kezelése kapcsán felmerülő szabályozási, közbeszerzési és átláthatósági kérdésekkel foglalkozott. Barbara a magyarországi “agyelszívás” jelenségét dolgozta fel. G. Szabó Dániel az ELTE hallgatói önkormányzata által évente kiosztott jutalomkeret elszámoltathatósági és átláthatósági problémáival foglalkozott.

A 2011-ben kiosztott Komáromy Gábor-ösztöndíj nyertese Laborczi Dóra volt. Dóra egy hátrányos helyzetű roma nőkről és gyerekekről szóló cikksorozat tervével nyerte el az ösztöndíjat. Dóra cikkeinek témája köré szerveződött az MCC média/kommunikáció szakirányának “A cigányút nem cigányút” című kerekasztal-beszélgetése 2012 májusában.

További információk és linkek a megjelent cikkekhez: komaromy.mcc.hu/20-2/

További információért, kérjük, jelentkezzen az alábbi elérhetőségeken:
Cook Communications
Joe Cook
Tel.: + 420. 602 683230
Email:

Mathias Corvinus Collegium
Gacsályi-Varga Éva
Tel.: +36. 30. 235 3766
Email:

komaromy.mcc.hu
http://www.mcc.hu