Kinder+SPORT program

Hazai
Kinder+SPORT program

Kinder+SPORT program pályázati kiírása 
Általános iskolák számára 
2018/2019-es tanév 
A Kinder+SPORT program évek óta elkötelezett az iránt, hogy rendszeres testmozgásra ösztönözze a fiatalokat. A program hitvallása, hogy a sport kiemelkedő szerepet játszik a gyermekek fejlődésében, mert segít nekik megismerni önmagukat, leküzdeni az akadályokat, és hozzájárul ahhoz, hogy sikeres és erős felnőtté váljanak. A Kinder+SPORT kezdeményezés célja, hogy a mindennapi sportot az aktív életmód részeként vonzóvá tegye a gyermekek számára. 
A 2018/2019-es tanévben ismét meghirdetjük a Kinder+SPORT programot, amelyben továbbra is a gyermekek testmozgása áll a középpontban. Célunk, hogy a gyerekek közösen, csapatjátékosokként küzdjék le az akadályokat, melynek pozitív tapasztalatait mind a magánéletben, mind pedig leendő munkahelyükön hasznosítani tudják majd. 

A pályázat témája: 
Kinder+SPORT program a 2018/2019-es tanévben 

A pályázók köre: 
A Kinder+SPORT programra bármelyik magyarországi, nem sport tagozatos általános iskola jelentkezhet. Az iskolák jelentkezését a következő nyolc területről várjuk: 
1. Budapest 
2. Közép-Magyarország: Pest megye 
3. Észak-Magyarország: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megye 
4. Észak-Alföld: Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
5. Dél-Alföld: Bács-Kiskun, Békés és Csongrád 
6. Közép-Dunántúl: Komárom-Esztergom, Fejér és Veszprém megye 
7. Nyugat-Dunántúl: Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye 
8. Dél-Dunántúl: Baranya, Somogy és Tolna 
Budapest területéről és a fent felsorolt 8 magyarországi régióból 8-8 általános iskola vehet részt a programban, így országos szinten összesen 64 intézmény képviseli magát a 2018/2019-es Kinder+SPORT programban. A pályázati határidő lejárta után sorsolással dől el, melyek lesznek a Kinder+SPORT programban résztvevő intézmények. 
A versenyeken a 2., 3., 4. osztályok összlétszámát alapul véve a négy legkisebb és a négy legnagyobb taglétszámú iskola külön-külön versenyzik majd, így a kis iskolák a kis iskolákkal, a nagy iskolák pedig a nagy iskolákkal mérik össze erejüket. 

Általános pályázati feltételek: 
Azok az általános iskolák jelentkezhetnek a Kinder+SPORT programra, amelyek 
– a jelentkezést megelőzően 2019. január 21. és 2019. március 03. között, a testnevelés órán kívül megtartanak egy szabadon választott, minimum 45 perces Kinder+SPORT sportfoglalkozást a 2., 3., 4. évfolyam tanulóinak, és a sportfoglalkozásról fél oldalas (A/4-es oldal, minimum 1000 karakter) beszámolót írnak, valamint minimum 3 db fotóval dokumentálják; 
– a programba bekerülés esetén vállalják, hogy minimum kéthetente 45 perces Kinder+SPORT edzést/foglalkozást tartanak a testnevelés órán kívül, délutáni sportfoglalkozás keretében, amelyek során a Kinder+SPORT sorversenyek feladatait gyakorolják a 2., 3. és 4. évfolyam tanulóival, és az edzéseket/foglalkozásokat dokumentálják; 
– a programba bekerülés esetén vállalják, hogy összeállítanak és felkészítenek egy 12 fős csapatot a Kinder+SPORT bajnokság versenyeire a 2., 3. és 4. osztályok tanulóiból az alábbi összetételben: 
– 4 fő 2. osztályos tanuló, akik 2010-2011-ben születtek: 2 fiú – 2 lány 
– 4 fő 3. osztályos tanuló, akik 2009-2010-ben születtek: 2 fiú – 2 lány 
– 4 fő 4. osztályos tanuló, akik 2008-2009-ben születtek: 2 fiú – 2 lány 
– fiatalabb versenyzőt lehet indítani az adott korosztályban, de a nemek aránya nem változtatható (6 fiú – 6 lány); 
– a programba bekerülés esetén vállalják, hogy részt vesznek a 2018/2019-es tanév során a Kinder+SPORT program aktivitásain: 
– a programindító megbeszélésen, ahol iskolánként egy testnevelő tanár részletes tájékoztatást kap a sorversenyek szabályairól 
– a regionális elődöntőkön 
– a regionális elődöntők nyertesei a középdöntőkön 
– a középdöntők első két helyezettje az országos döntőn; 
– a programba bekerülés esetén részt vehetnek az extra ajándékokért folyó játékban, ahol különböző feladatok teljesítéséért pontokat lehet szerezni. A megszerzett pontokat a tanév végén értékes sporteszközökre lehet beváltani. 
A felkészüléshez minden kisorsolt iskola Start+ csomagot kap, melynek tartalma: kosárlabdák, kézilabdák, focilabdák, jelölő mezek, ugrókötelek, bírói sípok, hulahoppkarikák és bóják. A sorversenyek pontos részleteiről és az extra ajándékokért folyó pontgyűjtésről a programba bekerülő intézmények testnevelő tanárai részletes tájékoztatást kapnak a programindító megbeszélésen. 

A költségek megoszlása: 
A programindító megbeszélés, a regionális elődöntők, a középdöntők és az országos döntő költségeit a Kinder+SPORT program fizeti. A felkészülési időszakban a szervező a Start+ csomagokon és az extra ajándékokon kívül egyéb költséget nem térít, így a felkészítő edzések helyszínét és az edzéseket levezénylő, felügyelő tanárok jelenlétét a pályázó oktatási intézménynek kell biztosítania. 

A pályázat fődíja: 
A Kinder+SPORT bajnokság első négy-négy helyezett csapata (4 kis taglétszámú és 4 nagy taglétszámú iskola) felszerelheti tornatermét az általa kiválasztott sportszerekkel és eszközökkel, vagy segítséget kaphat egy iskolai sportesemény megrendezéséhez, illetve – külön megállapodás alapján – hozzájárulást kaphat a tornaterme felújításához mindösszesen az alábbi értékben: 
– Első helyezettek: 1 200 000 forint értékben 
– Második helyezettek: 800 000 forint értékben 
– Harmadik és negyedik helyezettek: 500 000-500 000 forint értékben 

Kinder+SPORT EXTRA pályázat a nem kisorsolt iskoláknak: 
A Kinder+SPORT programba pályázó, de a sorsolás alapján a programba be nem került iskolákat is szeretnénk megmozgatni. Azon iskolák, akik nem jutottak be a Kinder+SPORT programba, a sorsolást követően részt vehetnek a Kinder+SPORT EXTRA programban. A Kinder+SPORT EXTRA programra jelentkező iskolák 2 fordulóban vehetnek részt. Az első fordulót 2019. március 05. és 2019. április 14. között, a második fordulót 2019. április 16. és 2019. május 26. között bonyolítjuk le. Amennyiben minél több tanuló bevonásával iskolai sporteseményeket szerveznek, és erről fotókat küldenek részünkre, az egyes időpontok után sorsoláson vesznek részt, amelyen sportszercsomagot nyerhetnek. 
A sportnapok megszervezésének költségeit az intézményeknek kell vállalniuk. A további részletekről később küldünk információt, illetve azok közzétételre kerülnek a http://www.kindersport.hu honlapon. 

Jelentkezés módja: 
A Kinder+SPORT programra a mellékelt pályázati űrlap kitöltésével lehet jelentkezni a e-mail címen vagy az alábbi levelezési címen. 
Eurolex Consulting Kft. 
1052 Budapest 
Petőfi Sándor u. 3. 
1. emelet 13. ajtó 
Jelentkezési határidő: 2019. március 03. 
A pályázati feltételek változtatási jogát fenntartjuk. További információ az e-mailcímen kérhető. 
Jó versenyzést kíván a Kinder+SPORT csapata! 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ: Tájékoztatjuk, hogy a Kinder+SPORT 2018/19-es program megszervezése és lebonyolítása során és céljából a Ferrero Magyarország Kft. (1138 Budapest, Váci út 76.) adatkezelőként az alábbi adatokat kezeli a pályázó intézmény intézményvezetőjéről és kapcsolattartójáról mint érintett személyekről: név, aláírás, telefonszám, e-mail cím, munkáltató/képviselt intézmény neve, a jelentkezéssel és a programmal kapcsolatos kommunikáció, aláírás, illetve a program során készült felvételek esetén esetlegesen képmás fotón, video – és hangfelvételen. A név, telefonszám, e-mail cím és a munkáltató/képviselt intézmény megadása és az aláírás kötelező, mert enélkül nem tudjuk biztosítani a részvételt és regisztrációt. Az adatkezelés jogalapja az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. § (1) f) pontja alapján az adatkezelőnek a jelentkezések feldolgozásához és a program megszervezéséhez, illetve lebonyolításához fűződő jogos érdeke, illetve a program során az egyéni ábrázolás céljával készített fotók és videók esetén az érintett személyek hozzájárulása. Az adatokat az adatkezelő a program időtartamáig, 2019. augusztus 31-ig kezeli, ezt követően törli. Az adatokhoz az adatkezelőnek a program megszervezésében és lebonyolításában résztvevő munkavállalóin és adatfeldolgozón (Eurolex Consulting Kft.) kívül az adatkezelő nem továbbítja, az adatok harmadik országba nem kerülnek továbbításra. Az érintettek a e-mailcímre, vagy az adatkezelő székhelyére küldött üzenettel bármikor kérelmezhetik az adatkezelőtől a rájuk vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhatnak a személyes adataik kezelése ellen, valamint gyakorolhatják az adathordozhatósághoz való jogukat. Az érintettek jogaik megsértése esetén arra is jogosultak, hogy panaszt tegyenek egy felügyeleti hatóságnál – különösen az érintett szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban; Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://www.naih.hu).