Kincskereső

Felvidék Külhoni

Helyi értékeket kutató diákok esszépályázata

november 17. – december 31.

 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Mentor TT és a Kincskeresők Tájegységi Értéktár idén ismeghirdeti a Kincskeresők – helyi értékeket kutató diákok esszépályázatát.

Pályázni lehet a szlovákiai magyarság tájaihoz, településeihez, közösségeihez,személyiségeihez kapcsolódó munkákkal, családtörténettel vagy bármilyen tetszés szerint választható helytörténeti témával.

Pályázni lehet továbbá a Kincskeresők korábbi (1–15.) konferenciáin elhangzott előadások írott változatával.

Cél: hogy így is a széles nagyközönség elő tárjuk szülőföldünk rejtőzködő kincseit.

Célcsoport:

 1. Az alapiskolák felsőtagozatos tanulói, valamint a gimnáziumok és középiskolák diákjai;
 2. a Kincskeresők korábbi (1–15.) konferenciáinak előadói és/vagy felkészítő tanárai.

Formai követelmények:

 • World dokumentumban, Times New Roman 12-es betűtípussal, képekkel és mellékletekkel illusztrálva max. 20 normaoldal (1 normaoldalszóközzel együtt 1800 leütésből ál, vagyis 30 sor, soronként 60 leütés).
 • A szövegben jelölni kell a képek és/vagy mellékletek helyét.
 • A szöveg végén (ha idézet van, az idézet végén is) fel kell tüntetni a felhasznált forrásokat, az internetes oldalaknál a letöltés dátumát, valamint egy jegyzékben a képaláírásokat a képek azonosító jelzetével.
 • A képeket és mellékleteket a szöveggel egy mappában, nem a szöveg közé ékelve kell beküldeni.
 • Az esszé címeés (ha van) alcíme alatt a következő adatokat kell feltüntetni:

Elhangzott a Kincskeresők …. konferenciáján, év-ben

Előadó(k): …………

Felkészítő tanár: ……….

Iskola/szervezet/intézmény: …………………

 

Értékelés/jutalmazás:

 1. A jelenleg iskolás korú diákok a konferencián is érvényes feltételek alapján arany, ezüst vagy bronzsávos besorolást tartalmazó oklevelet kapnak. Az Ady-ösztöndíjra pályázóknak kérésükre Tehetségpont igazolást állítunk ki.
 2. A beküldött munkákat feltöltjük a Felvidéki Magyar Értéktár honlapjára (https://www.ertektarak.sk/)
 3. Azok a már felnőtt korú, egykori diákok, akik beküldik a régebben elhangzott munkájukat, meghívást kapnak a SZMMI szervezésében megvalósuló FMÉ évértékelő konferenciájára, valamint a Pro Patria Honismereti Szövetség Mérföldkövek c. konferenciájára.
 4. A beküldött munkákból válogatást jelentetünk meg a Talentum kiadványsorozat Talentum 4– Kincskeresők tematikus kötetben.
 5. Az arra érdemes munkáknak további publikációs lehetőségeket kínálunk.

Beküldési határidő: folyamatos.

Beküldési határidő nincs, folyamatosan várjuk az elkészült munkákat, mert célunk, hogy minél több helyi értéket jelentessünk meg és tárjunk a széles nyilvánosság elé.

A pályamunkákat a  címre várjuk, a beérkező munkákról értesítést küldünk.

További információk: a fenti e-mai címen kaphatók vagy Szanyi Mária, a Kincskeresők főszervezője nyújt, tel.: 031-780-4864 vagy a 0911-451024.