Kína – teljes doktori képzés

Ösztöndíj
Ösztöndíj Kínába, teljes doktori képzés céljából, valamennyi tudományterületen, a 2018-2019-es tanévtől kezdődően. Jelentkezési határidő: 2018. február 13.

A képzési idő általában 3 év, de a fogadó ország képzési rendje határozza meg. A doktoranduszhallgatóknak megfelelő, magas szintű angol vagy kínai nyelvtudással kell rendelkezniük angol vagy kínai nyelvből. Egyes esetekben elegendő a magas fokú angol nyelvtudás, amennyiben a fogadóintézmény angol nyelvű képzést kínál, és arra tud államközi ösztöndíjast fogadni. Erről további információval a China Scholarship Council honlapja (en.csc.edu.cn/Laihua/) szolgál.

A pályázó feladata, hogy kínai fogadó intézményt keressen magának. A pályázók a China Scholarship Council honlapján (http://www.csc.edu.cn/laihua) szerezhetnek információt azon intézményekről, amelyek külföldi hallgatókat fogadnak kétoldalú megállapodás keretében. A bekerülés feltételeit a kínai egyetem határozza meg. A pályázat benyújtását megelőzően fel kell venni a kapcsolatot a kinti egyetemek nemzetközi irodáival és/vagy doktori iskoláival, és tájékozódni kell arról, hogy szükséges-e felvételi vizsgát tenni ahhoz, hogy az ösztöndíj elnyerése esetén a pályázó bekerülhessen a programba. Ha az egyetem kéri, természetesen le kell tenni a felvételi vizsgát, melynek időpontját és módját a pályázó egyezteti a fogadó intézménnyel. A China Scholarship Council fenntartja a jogot arra, hogy a választott egyetemek listájától függetlenül jelöljön ki fogadóintézményeket a jelöltek számára.

A fogadó fél – a hatályos munkaterv függvényében – tandíjmentességet, havi ösztöndíjat (3500 jüan/hó), teljes körű egészségbiztosítást, valamint kollégiumi szállást vagy lakhatási támogatást biztosít az ösztöndíjasoknak.

Az online rendszerbe feltöltött pályázatnak hiánytalanul tartalmaznia kell a pályázati felhívásban szereplő dokumentumokat, mely – a pályázat egyéb részleteivel együtt – honlapunkról érhető el.

A Tempus Közalapítványnak által érdemesnek ítélt pályázatokat az Közalapítvány küldi el az ösztöndíjat biztosító külföldi partner szervezetnek. Felhívjuk a figyelmet, hogy a külföldi partner további dokumentumokat kérhet be a Tempus Közalapítvány által jóváhagyott pályázóktól, és ezen pályázóktól a jelen pályázati anyag kínai/angol nyelvű változatát is bekérhetik papír alapon, két eredeti példányban! Ennek fényében javasoljuk, hogy jelen pályázati anyag eredeti, papír alapú változatát gondosan őrizzék meg, lehetőleg három példányban!