Kertészet korszerűsítése

Hazai

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése” című pályázat.

Kódszám: VP 2-4.1.3.3-16

Pályázati konstrukció: vidékfejlesztési pályázatok

A pályázat célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének növelése az új, innovatív és környezetbarát kertészeti termesztés technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén. A nagy kézimunka igényű ágazatok technológiai fejlesztése a foglalkoztatotti létszám növelése útján hozzájárul az Európa 2020 Stratégia és Magyarország azon célkitűzéséhez, amely a foglalkoztatottsági ráta 75%-ra növelését határozta el.

A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, azaz 3 milliárd forint, egy összegben kerül megnyitásra.

Támogatható tevékenységek bemutatása

 • I. Évelő gyógy, aroma és fűszernövény ültetvény telepítése és korszerűsítése: új ültetvények telepítése, valamint a meglévő ültetvények felújítása, korszerűsítése.

A projektek megvalósítási területe Magyarország.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, azaz 3 milliárd forint, egy összegben kerül megnyitásra.

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. március 3. napjától 2018. március 2. napjáig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2016. április 11.
 • 2016. július 31.
 • 2016. október 31.
 • 2017. január 31.
 • 2017. április 30.
 • 2017. július 31.
 • 2017. október 31.
 • 2018. március 2.

A támogatás formája: vissza nem térítendő tőketámogatás

A támogatás mértéke, összege

 1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 50
  millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 100 millió Ft.
 2. A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.

Letölthető dokumentumok

pályázati felhívás

egyéb dokumentum

A pályázati kiírás hivatalos weboldala: Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése pályázat

 

Forrás: palyazatok.org