Képzőművészet Kollégium pályázati felhívása

Külhoni

Technológiai eszközfejlesztés

A Képzőművészet Kollégiuma jelen pályázattal elsősorban a képzőművészeti alkotások létrehozását segítő eszközök beszerzését kívánja elősegíteni.

Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás forrása: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

A keretösszeg fedezetét a közös jogkezelő szervezetektől a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény 42. §, 44. §, valamint a 45. § (2) és (3) bekezdése alapjána Nemzeti Kulturális Alapnak átadott az ismeretlen, vagy ismeretlen helyen tartózkodó jogosultat megillető, 3 éven túl ki nem fizethető jogdíjakból származó bevétel, illetve az üres adathordozók után befizetésre kerülő jogdíjak összege biztosítja.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:  7 000 000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

További részletek az NKA oldalán olvashatók.