Katica és a dínótojás – óvoda

Hazai
Katica és a dínótojás – óvoda

Pályázati Felhívás és útmutató!

A Csodabogarak Alapítvány pályázatot hirdet “Katica és a dínótojás” című könyezettudatos, mesés előadásának bemutatására, a bemutató anyagával kapcsolatos rajzpályázat benyújtására. A bemutató kapcsolódik a 2018-as év rovarához, az óriás szitakötőhöz és az első magyar dinoszauruszhoz, a Hungarosaurus tormai-hoz
A pályázat megvalósításában szakmai támogatóként vesznek részt:
Magyar Rovartani Társaság
Magyar Dinoszaurusz Alapítvány

Pályázat címe: “Katica és a dínótojás” című, környezettudatos, mesés előadás bemutatása, a bemutatóhoz kapcsolódó rajzpályázat

A pályázat célja:
Az alapítvány elsődleges céljához kapcsolódó feladatok megvalósítása az alábbiak szerint:
– a rovarvilág és a természet szépségeinek megismertetése a 3-7 éves korosztállyal játékos, mesés előadás formájában,
– az előadás interaktív megvalósítása, igazodva a mai kor igényeihez, a gyerekek folyamatos mozgásban, tevékenyen részt vesznek a történetben,
– a környezet- és természetvédelem fontosságának tudatosítása, öko-érzékenyítés a mesén keresztül, élménypedagógiai, fejlesztő pedagógiai és környezet pedagógiai eszközökkel.
– a 2018. év rovarának, az “óriás szitakötőnek” a bemutatása,
– az első magyar dinoszaurusznak, a “Hungarosaurus tormainak” a bemutatása
– lehetőség biztosítása a forráshiányos, nehéz költségvetési helyzetben levő óvodáknak a részvételre.

Pályázók köre:
Magyarországon működő óvodák
Az alapítvány célja a bármilyen szempontból különleges helyzetű emberek, gyermekek támogatása is, hiszen minden ember maga is egy kicsit csodabogár!
Egy óvoda több előadásra is pályázhat. Egy előadáson résztvevő maximális gyermeklétszám 70 fő.
Helyszín: az óvoda tornaterme, nagyobb csoportszoba, aula, egyeztetés alapján a helyi művelődési ház terme.
Pályázati díj: Pályázati díj nincs!

Mire lehet pályázni?
Jelen pályázat keretében egy 45-50 perces mesés előadást és hozzá kapcsolódóan 20 percben a bogár makettek és élőállatok közvetlen megtekintését, vizsgálatát ajánljuk fel.
Megvalósítási időszak 2018. január 22. és március 5. között, előre egyeztetett napon és időpontban. Az időpontokat a beérkezett pályázatok sorrendjében egyeztetjük, a rendelkezésre álló keret 20 délelőtt. Amennyiben a keret betelt, több pályázatot nem tudunk elfogadni.
A Bogárréti mesék új sorozata a “Rovarok és dínók”. Az első mesében Katica talál egy dínótojást, melyet vissza kell juttatni a mamájához. Ezért a gyerekek, Bogaras bácsi és Katica egy időgéppel visszatérnek a dínók korába, és végül a tojást is sikerül hazavinni. Az út során ősi rovarok segítenek.

Pályázat benyújtásának további feltételei:
Önrész:
Pályázó vállalja, hogy az előadás költségeinek fedezéséhez az alábbiak szerint hozzájárul:
– előadói díjak, egyéb személyi járulékos költségek, útiköltség: bruttó 45 000 forint/előadás
A pályázót további költség nem terheli, azt az Alapítvány fedezi.

Rajzpályázaton való részvétel:
Pályázó óvoda vállalja, hogy az előadást követően legkésőbb 1 héten belül, az előadás anyagával összhangban lehetőséget biztosít a részt vevő óvodások számára, hogy élményeiket A/4-es formátumú papírlapra lerajzolhassák. A rajzon rovar és dínó is meg kell jelenjen, további megkötés nincs. A rajzok bármilyen technikával készülhetnek..
A pályázó óvoda vállalja továbbá, hogy a rajzokat a  e-mail címre jpeg formátumban, csatolmányként elküldi. A rajzon a gyermek nevét, a csatolt összesítőn a gyermek nevének, életkorának, óvodájának megnevezését kérjük feltüntetni. A beérkezett rajzok a http://www.bogarhaton.hu honlap galériájába és a Bogárháton facebook oldalra folyamatosan feltöltésre kerülnek. 
A rajzok végső beküldési ideje 2017. március 15.
A beküldött rajzokból egy szakmai zsűri választja ki azt a 40-50 rajzot, amelyek terveink szerint a Magyar Természettudományi Múzeumban kerülnek kiállításra 2018 tavaszán. A kiválasztott rajzokról értesítést küldünk, és azokat papír alapon bekérjük az óvodától. A kiállítás megnyitójára meghívjuk a kiállítandó rajzok készítőit. A zsűri által legjobbnak ítélt rajzok készítője tárgy- és könyvjutalomban, a kiállított további rajzok készítői tárgyjutalomban részesülnek. Azoknak a gyermekeknek, akik nem tudnak részt venni a megnyitón, a jutalmakat kipostázzuk.

Pályázatok beadási módja:
Pályázni elektronikus úton, a jelen felhívásban közzétett, kitöltött pályázati adatlap beküldésével lehet, a  e-mail címre.
Pályázati adatlap letölthető a http://www.bogarhaton.hu oldalról.

Pályázati határidő:
A pályázati adatlap beküldésének kezdő napja 2018. január 15. A pályázat befogadásáról visszaigazoló e-mailt küldünk. A pályázatok elbírálása a beérkezés sorrendjében, folyamatosan történik. Amennyiben 1-2 napon belül nem kapnak visszaigazoló e-mailt, keressenek bennünket elérhetőségeinken. A pályázó óvodával a Csodabogarak Alapítvány szerződést köt.
Beadási határidő: 2018. február 20.
További információ kérhető a 70/7790847 vagy a 20/4051726-os telefonszámon.
További információ: http://www.bogarhaton.hu
,
(36) 70-779-0847
Bővebben az alapítványról http://www.bogarhaton.hu/alapitvanyunkrol/
Csodabogarak Alapítvány
Bogárháton bemutatók 
2517. Kesztölc, Klastrom u. 25.
Nyilvántartási szám:11-01-0001074
Adószám: 18847248-1-11
Számlaszám: 63200384-11094009-00000000
http://www.bogarhaton.hu
, (36) 70-779-0847