Kárpátaljai szociális programok támogatása

Kárpátalja Külhoni

Felhívás – Kárpátaljai szociális programok támogatás 2021

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatásával a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. megbízásából felhívást tesz közzé a Bethlen Gábor Alap 2021. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzata terhére.

A felhívás célja a kárpátaljai:

  1. magyar nyelvű köznevelési intézményben, szakképző intézményben, vagy a magyar nyelv oktatását végző egyéb oktatási intézményben magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatokat ellátó személyek, illetve ezen feladatok megvalósítását segítő személyek,
  2. művészeti iskolákban munkájukat magyar nyelven ellátó pedagógusok, kisegítő dolgozók,
  3. gyermekjóléti szolgáltatást és ellátást vagy fogyatékkal élők és más sajátos igényekkel rendelkezők ellátását biztosító speciális intézményben feladataikat magyar nyelven ellátó dolgozók,
  4. sportegyesületben, sportiskolában vagy utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványban magyar gyermekekkel foglalkozó oktatók, edzők,
  5. egészségügyi, valamint egészségügyi feladatot (is) ellátó oktatási intézményben gyógyító vagy a gyógyítással összefüggő feladatokat magyar nyelven ellátó dolgozók,
  6. magyar vagy részben magyar nyelven publikáló nyomtatott vagy elektronikus médiumokban tevékenykedő, tartalom előállítást, tartalomformálást, illetve ezekkel a feladatokkal összefüggő kisegítő tevékenységet végző dolgozók,
  7. közművelődési intézményekben szakmai tevékenységüket magyar nyelven végző művelődésszervezők, könyvtárosok, közgyűjteményi dolgozók, illetve az ezekkel a feladatokkal közvetlenül összefüggő kisegítő tevékenységet végző dolgozók,
  8. szakmai tevékenységüket magyar nyelven végző színészek, előadóművészek, illetve a tevékenységüket közvetlenül segítő dolgozók,
  9. magyar nyelvű óvodai csoportokba, illetve a közoktatási intézmények magyar tannyelvű 1-4. osztályába járó gyermekek étkeztetésének támogatása.

 

Támogatási kérelmek benyújtásának módja:

A felhívás alapján igényelhető támogatásra – a kárpátaljai magyar nyelvű közoktatási intézményekben magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatokat ellátó személyek támogatása esetén a 2021. május 18. – 2021. június 30. közötti időszakban lehet támogatási kérelmet benyújtani a felhívásban részletezettek szerint.

A kárpátaljai magyar nyelvű óvodai csoportokba, illetve közoktatási intézmények magyar tannyelvű 1-4. osztályába járó gyermekek étkeztetése esetén a 2021. augusztus 1. – 2021. augusztus 31. közötti időszakban lehet támogatási kérelmet benyújtani.

Az egészségügyi dolgozók 2021. szeptember 1. – 2021. szeptember 30. közötti időszakban nyújthatják be támogatási kérelmüket.

A 2-es, 3-as és 4-es pont, valamint 6-os, 7-es és 8-as pontok esetén a 2021. július 1. – 2021. július 30. közötti időszakban lehet támogatási kérelmet benyújtani.

További információk: https://bgazrt.hu/felhivas-karpataljai-szocialis-programok-tamogatas-2021/?fbclid=IwAR1RrBM9lHJYORkTREbFDru_DRPMh1JXw0mGl0WC3me0RvmW5aO3WmW40aM