Kárpát-medencei Oktatásszakértői Adatbázis

Erdély Külhoni
A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége részt vesz a Kárpát-medencei Oktatásszakértői Adatbázis kialakítása és működtetése a határon túli magyar oktatás fejlődése érdekében című Erasmus+ projektben (partnerintézmények: Innovatív Pedagógiai Műhely, Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete), amelynek keretében a projekt ideje alatt 50 romániai magyar oktatási szakértő bevonását vállalta.
A projekt alapvető célja a határon túli magyar pedagógusok szakértői bázisának létrehozása, a szakértői kompetenciák fejlesztése, a kisebbségi magyar oktatás fejlődése és a többségi társadalommal, annak oktatási intézményrendszerével történő együttműködés szakmai alapon történő megalapozásának elősegítése.Az adatbázisba bekerülő szakértők:

  • ingyenes továbbképzésben részesülnek (a projekt keretében 60 órás szakértői alapképzés Magyarországon),
  • szakmai fejlődési lehetőségekhez jutnak: szakirányú továbbképzések, konferenciák, publikáció,
  • az RMPSZ által szervezett munkacsoportokban, szakmai anyagok kidolgozásában, mentorálási és képzési feladatokban vehetnek részt,
  • részei lesznek egy Kárpát-medencei szakmai közösségnek.
Az adatbázisba való bekerülés feltétele a jelentkezési lap kitöltése, az abban megfogalmazott elvárások teljesítése és kötelezettségek vállalása.
A pályázatok benyújtási határideje: 2022. február 28.
A projekt keretében kiválasztott 50 fő esetében figyelünk az arányos megoszlásra nem, városi/vidéki környezet, oktatási szintek (óvoda, elemi, általános felső tagozat, középiskola, szakiskola), szakértői területek szerint.
Az adatbázis a projektidőszakon túl is bővíthető, a jelentkezés nyitott marad az oktatási szakértők számára.További információk: https://rmpsz.ro/hu/articles/67/felhivas-karpat-medencei-oktatasszakertoi-adatbazisba-valo-jelentkezesre