Kárpát-medencei József Attila író Pályázat

Hazai
XXV. Kárpát-medencei József Attila Mese-, Vers- és Novellaíró Pályázat

A szombathelyi Oladi Általános Iskola és a Szombathelyi Szolgáltatási SZC Oladi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája meghirdeti a

XXV. Kárpát-medencei József Attila 
Mese-, Vers- és Novellaíró Pályázatot

A pályázaton minden magyarországi és határainkon túl élő, magyar nyelvet beszélő, általános és középiskolás gyermek és fiatal részt vehet a következő kategóriákban:

I. kategória: 
1-4. osztályos diákok részére: I/A mese
Alsó tagozatos: I/B vers
II. kategória: 
5-8. osztályos diákok részére: II/A mese
Felső tagozatos: II/B vers
II/C novella
III. kategória: 9-12. osztályos diákok részére: III/A mese
Középiskolás: III/B vers
III/C novella

Kérjük, hogy a beküldött pályaműveken az alkotás címén kívül csak a választott JELIGE (pl.: ÁLOM) és a KATEGÓRIA (pl.: I/A alsós mese) megjelölése szerepeljen. Minden pályázó mellékeljen a munkája mellé – lezárt borítékban – egy ADATLAPOT, amelyen feltünteti a következő adatokat: név, életkor, lakcím, telefonszám, ímélcím, iskolája neve, címe, osztálya, pályaművének címe, kategóriája, jeligéje. (Pl.: Tóth Judit, 10 éves, 9797 Nárai, Kossuth u. 4. Tel.:323-453; e-mail:; Nárai Általános Iskola, 9797 Nárai, Fő u. 32., 3. osztályos; Cím, jelige és kategória: A favágó, Álom I/A alsós mese)
A pályaművek témája kötetlen. Egy pályázó több pályázatot is beadhat akár több kategóriában.
Terjedelem: legfeljebb 3 gépelt oldal (12-es betűméret), amelyet kérünk 7 példánybanbeküldeni a megadott címre. A 3 oldalnál hosszabb terjedelmű művek nem vesznek részt a versenyben.
A nyelvileg igénytelen, sok helyesírási hibát tartalmazó műveket a zsűri nem bírálja el. 
Eddig nem publikált műveket várunk.
Kérjük, hogy a pályázatot és az adatlapot a következő ímélcímre is szíveskedjenek eljuttatni: .
Az egyes kategóriák legjobb alkotásait értékes díjakkal jutalmazzuk, és önálló kötetben is megjelentetjük.
Nagyobb borítékban természetesen több pályázó alkotása és adatlapja is elküldhető egyszerre. 
A pályázat ünnepélyes eredményhirdetésének és a legértékesebb műveket tartalmazó gyermekantológia könyvbemutatójának időpontja előreláthatólag: 2019. április 12-én lesz.

A pályázat postára adásának határideje: 2019. január 15.
Cím: Oladi Általános Iskola
9700 Szombathely, Simon I. u. 2-6. 
Tel.: 94/509-591/204. mellék
E-mail:
A pályázatról szívesen adunk további felvilágosítást telefonon vagy ímélben.
http://oladalti.hu/2018/05/14/karpat-medencei-jozsef-attila-mese-vers-es-novellairo-palyazat/