Karc Díj Ifjú Kritikusoknak

Hazai

Karc Díj Ifjú KritikusoknakPályázati felhívás A Müpa Karc Díj Ifjú Kritikusoknak címmel pályázatot hirdet. A kiíró, a pályázat keretében, a pályázóktól a Müpa előre meghatározott előadásait értékelő műkritikákbeküldését várja, amelyeket szakmai zsűri bírál el. Részvételi feltételek A Karc Díj elnyeréséreazok pályázhatnak, akik -18 évnél idősebbek, de még nem töltötték be a 31. életévüket (a felsőoktatásban való részvételnem feltétel)-a pályázat benyújtásától számított elmúlt két évben három hónapi rendszerességnél gyakrabban nem publikáltak szaklapban (online és print), ez alól kivételt képeznek az egyetemi lapok, illetve a személyes blogokA pályázat időtartama A pályázat a 2018/2019-esévadra szól. A pályázatbanaz első előadás időpontja 2019. január 15.Apályázat keretébenválaszthatóelőadások listáját a Müpa teszi közzé, és havonta frissítiawww.mupa.hu/rolunk/karcweboldalon. A pályázat május 24-énzárul le. A pályázat által érintett előadások, jegyigénylés A pályázók a Müpa 2018/2019-esévadának a Müpa honlapján (www.mupa.hu/rolunk/karc) közzétett előadásai közül választhatják ki azokat az előadásokat, amelyekről a pályázat keretében kritikát írnak. A listaaz évad során folyamatosan, körülbelül havigyakorisággal frissül. A pályázók a pályázat időtartama során, összesen 3 ingyenes belépőjegyet igényelhetnek a pályázat által érintett előadásokra, amennyiben pályamunkájukat a pályázati kiírásban meghatározott határidőn belül leadják. Az ingyenes jegyek az előadásokra korlátozott számban állnak rendelkezésre. Az ingyenes jegyeket e-mailben lehet igényelni a név, születési dátum, oktatási intézményés szak (amennyiben a pályázó a felsőoktatásban tanul) pontos megadásával, legkésőbb a koncert időpontja előtti 3. napig a címen. Egy előadásra legfeljebb 1 jegy igényelhető. Az igénylő a pályázatra való jelentkezésével egyidejűleg elfogadja a pályázati feltételeket és kifejezetten kijelenti, hogy az elmúlt két évben nem publikált három havi rendszerességnél gyakrabban szaklapban.Az igények elbírálását követően és az előadás előtt lehetőség szerint 48 órával a Müpa e-mailben visszaigazolja a jegyigénylést. Túljelentkezés esetén a beérkezés sorrendje dönt, illetve előnyt élveznek azok, akik korábban még nem kaptak ingyenes belépőjegyet. A jóváhagyott jegyeket a pályázó a Müpa jegypénztárában veheti át, legkorábban az előadás kezdése előtt egyórával. A jegyátvételkor a pályázónak fel kell mutatnia a személyi igazolványát.

Az igények elbírálását követően is van lehetőség a jegylemondására e-mail üzenetben, vagy a jegypénztár telefonszámain –(06-1) 555-3300 vagy a555-3301 –a koncert kezdete előtt legalább 30 perccel. Amennyiben a pályázó visszaigazolt jegyét nem veszi át, vagy nem mondja le legkésőbb az előadás megkezdése előtt fél órával, úgy tiltólistára kerül, és nem jogosult többet ingyenes jegyigénylésre. Apályázat keretében igényelt ingyenes belépőjegy nem átruházható. A pályázat benyújtásának határidejeA pályázók pályamunkájukat a megtekintett előadás után legfeljebb 14 nappal kötelesek beküldeni. Amennyiben a pályamunka határidőre nem érkezik meg, a pályázó elveszíti a jogosultságát a további ingyenjegyek igénylésére. A pályázat benyújtásának módja A pályázaton való érvényes részvételhez szóközökkel számítva legfeljebb 6000 leütés terjedelmű, magyar nyelvű pályamunkákat kell beküldeni e-mailben a címre, a jelen pályázati leírásban meghatározott határidőig. Minden résztvevő legfeljebb három pályaművel pályázhat, és az arra jogosultak a pályázat időtartama alatt legfeljebb három alkalommal kaphatnak ingyenes belépőjegyet. A pályázat elbírálása A beérkező pályázatokat szakmai zsűri bírálja el,Azsűri elnöke: Radnóti Sándor, esztéta, irodalomtörténész, az ELTE egyetemi tanáraA zsűri tagjai:-Bóka Gábor,tanár, az Opera-világ újságírója -Dömötör Endre, popzenei szakíró-Mörk Leonóra, az ELLE Magazin vezető szerkesztője -Weyer Balázs,a Főszerkesztők Fórumának elnöke, szerkesztő,a Hangvető Zene Terjesztő Társulás egyik igazgatója, -Zipernovszky Kornél, újságíró. A zsűri a pályamunkákat a pályázó nevének feltüntetése nélkül kapja meg és folyamatosan bírálja el; a pályázók a bírálat eredményéről az eredményhirdetéskor értesülnek. A zsűri elsőkörben kiválasztja a legjobb kritikák„rövid listáját” a pályázatra beérkezett munkákból. A zsűri által legjobbnak ítélt tíz pályaművet a Müpa saját honlapján közzéteszi, ahol előreláthatólag 2019. június 1-től várja a közönség szavazatait.A szavazás nyertese kapja a pályázat Közönségdíját. Adatvédelmi rendelkezésekA pályázók a kar pályázaton való részvételükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy a Müpa a nevüket és az e-mail címüket, illetve telefonszámukat a pályázaton történő részvétellel összefüggő kapcsolattartás céljából, az ehhez szükséges ideig kezelje, a mupa.hu weboldalon található Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően.

A pályamunkával szemben támasztott szakmai elvárások -A pályázat elbírálása során a zsűri különösen az olyan publicisztikai teljesítményt díjazza, amelyben indoklással alátámasztott, független vélemény olvasható, amelynek írója törekszik a közérthetőségre és olvasmányosságra, ugyanakkor stílusa egyedi. -A pályaművek nem sérthetik más személyek szerzői vagy egyéb más jogait, vagyis a pályázaton kizárólag saját, eredeti és egyedi pályaművek vehetnek érvényesen részt. A fenti feltételnek nem megfelelő pályaműveket a Müpa –a tudomásszerzést követően haladéktalanul –kizárja a versenyből. A Müpa kifejezetten elhárítja a felelősségét bármely olyan igénnyel szemben, ami a pályázat során leadott pályaművekkel összefüggésben keletkezik és más személy szerzői vagy más egyéb más jogának a megsértéséből ered. Az ilyen fajta jogsérelmekért kizárólag az érintett pályamű beküldője a felelős. -A Müpa továbbá fenntartja magának a jogot arra, hogy indoklás nélkül kizárja azokat a pályázókat, akiknek pályaművei nem felelnek meg az alábbi követelmények valamelyikének. A pályaművek nem lehetnek olyanok, amelyek: o faji, nemzetiségi, vallási, világnézeti, nemi vagy politikai ellentéteket szítanak, o burkolt vagy nyílt reklámot tartalmaznak, o amelyek obszcén, jó ízlést sértő, esetleg más módon bántó, illetve megbotránkoztató,mások jó hírnevét sértő, uszító jellegű, illetve egyéb okból a Müpa arculatával össze nem egyeztethető tartalmúak.o valamint, ha a pályázó megsérti a pályázat alapvető feltételeinek valamelyikét (kor, korábbi publikációk)Díjazás A zsűri szakmai díjai: –Első díj: o 100 000 Ft értékű Müpa-utalvány; o Az előadásról szóló kritikát a Müpa megjelenteti a Müpa Magazinban, a szerzőt ezért honorárium illeti meg. o egy főre szóló, kétnapos utazás és koncertlátogatás egy európai városban, ahol ECHO-intézmény (az Európai Koncerttermek Szövetségének tagja) működik. Az utazást, szállást és a koncertre a belépőjegyet a Müpa finanszírozza a nyertes számára. –Második díj: 100 000 Ft értékű Müpa-utalvány –Harmadik díj: 75 000 Ft értékű Müpa-utalvány A zsűri a VLOG kategóriában különdíjat ad ki.–Közönségdíj: 100 000 Ft értékű Müpa-utalvány Kevés, vagy a megkívánt szakmai színvonalat el nem érő pályaművek esetén, a zsűri javaslatára, a Müpa fenntartja magának a jogot arra, hogy bizonyos díjakat ne adjon ki. Az eredményhirdetés Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2019 júniusában kerül