Junior Fény Mestere

Hazai
“JUNIOR MASTER OF LIGHT”
Nívódíj elnyerésére

A Nívódíjat a Fény Nemzetközi Éve alkalmából alapította a LISYS-PROJECT Kft.,
a díj támogatója az ERCO Lighting GmbH
A Lisys-Project Kft. és az ERCO Lighting GmbH magyarországi képviselete világítástechnikai pályázatot ír ki világítási terv és/vagy látványterv elkészítésére.
A Junior Master of Light díjat a Lisys-Project Kft. alapította, támogatója az ERCO Lighting GmbH Magyarországi Kereskedelmi Képviselete. A díjjal az alapító azoknak a hallgatóknak a tevékenységét, alkotó munkáját kívánja elismerni, akik gondolataikkal, újító ötleteikkel, világítási terveikkel, a megszokottól eltérő szemléletükkel hozzájárulhatnak a hazai világításkultúra fejlődéséhez.
A Junior Master of Light hallgató díjat szakmai zsűri ítéli oda, ami valós szakmai elismerést jelent a győztes pályázónak. A pályázatot nagy sajtó figyelem övezi, a győztes pályázó neve a szakmai fórumokon ismertté válik, komoly hazai – és a fődíjnak köszönhetően – nemzetközi kapcsolatokat alakíthat ki, amelyek a karrierépítésben nagy előnyt jelentenek.
Nem elvárás a 2 oldalnál hosszabb pályázati dokumentáció, viszont legalább olyan terjedelem szükséges, amely lehetővé teszi a pályamű részletes bemutatását, képpel illusztrált kifejtését.
– A pályázat beadási határideje: 2018. február 18.
– Nevezési díj nincs.

A PÁLYÁZAT CÉLJA
A Junior Master of Light pályázat célja, hogy azon felsőoktatásban tanuló világítástervező, építész, belsőépítész, tárgytervező, képzőművész, iparművész, elektromos tervező tanulmányokat folytató hallgatók kezdeményező tevékenységét elismerje.
A pályázat elsődleges célja a világítási kultúra fejlődésének támogatása azáltal, hogy az innovatív megoldásokat megfogalmazó, a világításhoz és fényhez kreatív módok közelítő pályázók munkáját elismeri és a pályázók számára ismertséget és szakmai kapcsolatokat alakít ki.
A Junior Master of Light díj odaítélésével a pályázat alapítója és támogatója azoknak a hallgatóknak a munkáját kívánja díjazni, akik:
– integráló gondolkodásmóddal,
– újfajta, magasabb minőséget célzó tervezési módszerekkel,
– világítástervezéssel kapcsolatos kutatási eredménnyel,
– új szakmai szemlélettel,
– új, saját fejlesztésű világítási eszközzel vagy világításban használható tárggyal, technológiával
– vagy egy komplex tervezési folyamat akár egy kis részletében a fentiek bármelyikének létrehozásával
– meghatározó tényezővé teszik a világítást az épített környezet részeként vagy
– alkotásuknak élménynövelő ereje van.
Az alapító szándéka szerint a díj 2015-től minden évben meghirdetésre kerül.

A PÁLYÁZÓK KÖRE
A pályázaton részt vehet minden magyarországi felsőfokú intézmény, pályázathoz köthető tanszékén alapképzésben vagy mesterképzésben résztvevő, vagy doktori intézetében foglalkoztatott korábban diplomázott hallgatója. Egy pályázó vagy alkotóközösség egy munkával pályázhat a díjra. A hallgatók nemzetiségében nincs kötöttség.
Továbbá várjuk mindazon felsőoktatásban tanuló hallgatók pályázatát, akik úgy érzik, hogy a pályázat céljánál felsoroltakhoz nem tudják szellemi alkotásukat besorolni, de szellemiségéhez tudnak csatlakozni.

BEADANDÓ PÁLYÁZATI ANYAG
A díjra világítási koncepciótervvel, sorozat-gyártható eszközzel, egyedi eszközzel, alkotással, berendezéssel és nem tárgyiasítható pályamű bemutatásával lehet pályázni.
A pályázat beadási határideje: 2018. február 18.
A pályázati anyagnak minden esetben az alábbiakat kell minimálisan tartalmaznia:
– kitöltött nevezési lap és mellékelt fényképek VAGY
– külön lapon a pályaműnek a pályázat célkitűzése szempontjából való összefoglalása legfeljebb 100 szóban
– nyilatkozat arról, hogy a beadott pályázati anyag a Pályázó/alkotó közösség szellemi terméke a megvalósult világítási berendezésről, eszközről, alkotásról készült fotók, vagy ha a műfaja úgy kívánja meg, más digitális formátumok (pl. video vagy panoráma)
KIÍRÓ, NEVEZÉSI DÍJ
– Nevezési díj nincs. A hallgatói Nívódíj kiírója, a díj alapítója a LISYS-PROJECT Kft., támogatója az ERCO Lighting GmbH Magyarországi Kereskedelmi Képviselete.

A GYŐZTES PÁLYAMŰ DÍJAZÁSA
A JUNIOR MASTER OF LIGHT díjat 1 fő vagy egy maximum 3 főből álló alkotóközösség kaphatja meg. A győztes pályaművet benyújtó pályázó vagy alkotóközösség összetett díjazásban részesül, mely az alábbiakból áll:
– 2018-ben szervezett, több napos, gyárlátogatással egybekötött szakmai út az ERCO Lüdenscheid-i központjába (maximum 3 fő részére).
– “A JUNIOR MASTER OF LIGHT 2017” elismerő oklevél
– “A JUNIOR MASTER OF LIGHT 2017” felirattal ellátott emlékdíj
– Minden kommunikációjában jogosult használni A Junior Master of Light 2017 elnevezést
További kiemelkedő pályaműveket a zsűri elismerő oklevéllel díjazhat.

A PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSA
A pályázat lebonyolításának folyamata az alábbi:
– a Pályázó a pályázati leírás alapján tud pályázni a honlapról letölthető, kitöltött nevezési lap és fényképek egyidejű feltöltésével
– a Pályázó a honlap “Pályázok” menü pontja alatt megadja személyes adatait, majd ugyanezen a felületen feltölti nevezési lapját és a pályázathoz kapcsolódó képeket, videókat
– a Pályázat feltöltését követően annak módosítására nincs lehetőség. A pályázatok feltöltésének határideje 2018. február 18.
– a pályázat sikeres feltöltéséről Pályázó megerősítő visszajelzést kap
– díjátadó gála keretében kerül sor a díj átadására 2018 tavaszán

PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSE, A ZSŰRI ÖSSZETÉTELE
A díj odaítélése kizárólag szakmai alapon történik, minden üzleti érdektől mentesen. A pályázatokat egy 6 főből álló, széles szakmai kört felölelő zsűri bírálja el. A díj alapítója, a Lisys-Project Kft., illetve a díj létrejöttét támogató ERCO Lighting GmbH Magyarországi Kereskedelmi Képviselete a díj odaítélésében, a zsűrizésben nem képviselteti magát.
A szakmai zsűri tagjai:
– Timóczki-Nagy Márton, Healium Decoration alapítója, a tavalyi győztes pályamű egyik megalkotója
– Kádár Bálint, építész, a KÉK alapítvány elnöke
– Csontos Balázs, a Vígszínház világítástervezője
– Haász Ferenc, a Madebylight alapítója
– Somogyi Krisztina, vizuális intelligencia-kutató
– Szemerey Samu, építész
A zsűri a tagjaiból Elnököt választ, aki a zsűrit és annak döntését képviseli, valamint a díjátadó gálán a nyertes pályázót bejelenti, a pályázatokat általánosan értékeli. A zsűri a pályázatok értékelésének pontrendszerét maga határozza meg oly módon, hogy a kiírás céljait és szellemiségét magába foglaló értékelési szempontrendszert állít fel, és annak mentén bírálja el a pályázatokat.

A DÍJ ÁTADÁSA
Az alapító célja, hogy a díj átadására 2018 tavaszán ünnepélyes környezetben, a lehető legszélesebb szakmai kör részvételével, valamint a lehető legnagyobb sajtónyilvánosságtól övezve kerüljön sor. A nyertes pályázatot a zsűri Elnöke nevezi meg, a díjat a JUNIOR MASTER OF LIGHT díj támogatója, az ERCO Lighting GmbH Magyarországi Kereskedelmi Képviseletének képviselője adja át.
http://afenymestere.hu