Jordánia – államközi ösztöndíj

Ösztöndíj
A jordán fél lehetőséget biztosít magyar hallgatók számára BA/BSc/MA/MSc szinten teljes képzést nyújtó tanulmányokra az arab nyelv és irodalom, valamint különböző tudományágak területén is a 2018-2019-es tanévtől.

Az online rendszerbe feltöltött pályázatnak hiánytalanul tartalmaznia kell a pályázati felhívásban szereplő dokumentumokat, mely – a pályázat egyéb részleteivel együtt – honlapunkról érhető el.

A Tempus Közalapítványnak által érdemesnek ítélt pályázatokat az Közalapítvány küldi el az ösztöndíjat biztosító külföldi partner szervezetnek. Felhívjuk a figyelmet, hogy a külföldi partner további dokumentumokat kérhet be a Tempus Közalapítvány által jóváhagyott pályázóktól, és ezen pályázóktól a jelen pályázati anyag arab/angol nyelvű változatát is bekérik papír alapon, két eredeti példányban! Ennek fényében javasoljuk, hogy jelen pályázati anyag eredeti, papír alapú változatát gondosan őrizzék meg, lehetőleg három példányban!