Jó ötlet

Külhoni

E pályázati programunk átfogó célja: környezetében felelősen és tudatosan, egészségesen élő, aktív közösség építése. Ezen belül operatív célkitűzései:

– környezetvédelmi nevelés és természetjárás ösztönzése;
– természeti értékeink tudatosítása;
– biciklis közlekedés ösztönzése;
– az egészségesen élő, aktív lakosság számának növelése;
– hulladéktermelés csökkentése;
– kreatív hulladékhasznosítás ösztönzése;
– energiatakarékosságra és –hatékonyságra ösztönzés.

Milyen tevékenységek valósíthatók meg e támogatásból?

A fentebb ismertetett célkitűzések elérését szolgáló nevelő, oktató és népszerűsítő jellegű közösségi tevékenységek, mint például:

– figyelemfelkeltő, informáló és tudatosító kampányok, gerilla akciók,
– képzés, kirándulás, illetve más nonformális és informális nevelő tevékenységek,
– tematikus nap szervezése,
– és további kreatív, innovatív ötletek.

Kik pályázhatnak?

Magánszemélyek, kezdeményezési csoportok, civil szervezetek, akik kreatív ötleteiket Székelyudvarhelyen és szűk természeti környezetében ültetik életbe. A magánszemélyek és jogi személyiséggel nem rendelkező csoportok esetében találni kell egy gazdaszervezetet, aki vállalja, hogy biztosítja a pályázat lebonyolításához az adminisztratív hátteret. Ha a pályázó nehézségekbe ütközik a gazdaszervezet megtalálásában, mi segítünk.

Mekkora a megpályázható összeg, mennyi az önrész?

Keretösszeg: 26.000 RON. Egy pályázat maximálisan 5.000 lejt kaphat.

A pályázónak:

– ha magánszemély vagy csoport, akkor nem kell önrészt biztosítania, de szerződéskötés után az összeg 80%-át kapja meg és csak az elszámolás elfogadása után kapja meg a fennmaradó 20%-ot.
– ha civilszervezet, akkor legalább 10%-os önrészt kell biztosítania, és ugyanígy a szerződéskötés után az összeg 80%-át kapja meg és csak az elszámolás elfogadása után kapja meg a fennmaradó 20%-ot.

Mekkora futamidejű projekteket támogatunk?

A projektek kivitelezési időtartama maximum 6 hónap lehet.

Mi a pályázás módja?

A benyújtandó pályázati csomag a következő dokumentumokat kell tartalmazza:

– kitöltött, aláírt és lepecsételt pályázati űrlap, illetve költségvetési űrlap;
– magánszemély esetében az önéletrajzát és a gazdaszervezet (civil szervezet) alább felsorolt iratait;
– csoport esetében motivációs levelet, hogy miért is állt össze erre az akcióra a csoport, illetve a csoportvezető/projektfelelős önéletrajzát és a gazdaszervezet (civil szervezet) alább felsorolt iratait;
civil szervezet esetében:
– adóigazolványának (certificat de înregistrare fiscală),
– alapító okiratának (act constitutiv),
– alapszabályzatának (statut)
– törvényszéki bejegyzésének egy-egy másolata.
– DE, ha már pályázott hozzánk és azóta e dokumentumokban nem történt változás, úgy egy nyilatkozatot kell mellékelni arról, hogy mely pályázatához csatolta ezeket a dokumentumokat.

Benyújtási határidő: 2016. május 16., du. 3 óra.

FIGYELEM! Erre a határidőre kell beérkezzenek hozzánk a pályázatok (Székelyudvarhely, Kossuth Lajos utca 20 szám – az udvarban).

Hogyan és mikorra lesznek elbírálva a pályázatok?

A pályázatok sorsáról egy elbíráló bizottság fog dönteni, melynek csak egyik tagja lesz a Közösségi Alapítvány munkaközösségének képviselője, a többiek környezetvédelmi szakértők és helyi vállalkozók lesznek.

Eredményhirdetés: 2016. május 20.
További információk igényelhetők a projektvezetőtől, Csáki Rozáliától a e-mail címen