Jean Monnet

Hazai

A Jean Monnet tevékenységek fő célja az oktatás és kutatás ösztönzése az európai integrációs tanulmányok területén, illetve a tudományos világ és a politikai döntéshozók közötti párbeszéd előmozdítása az EU országaiban és világszerte. Centralizált pályázattípus.

Jean Monnet

1. A pályázattípus célja
A Jean Monnet tevékenységek fő célja az oktatás és kutatás ösztönzése az európai integrációs tanulmányok területén, illetve a tudományos világ és a politikai döntéshozók közötti párbeszéd előmozdítása az EU országaiban és világszerte.

2. A pályázásra jogosultak köre
A programban részt vehetnek a világ bármely részén az adott országon belül elismert felsőoktatási intézmények és egyes tevékenységtípusokban részt vehetnek európai uniós témakörökkel foglalkozó egyéb intézmények, egyesületek és szervezetek is.
Programországbeli felsőoktatási intézményeknek rendelkezniük kell Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) tanúsítvánnyal. A partnerországok felsőoktatási intézményeinek nem kell rendelkezniük ECHE tanúsítvánnyal.

3. Támogatható tevékenységek
Jean Monnet modulok
Jean Monnet tanszékek
Jean Monnet kiválósági központok
Jean Monnet támogatás egyesületek részére
Jean Monnet hálózatok
Jean Monnet projektek

4. A programban részt vevő országok
Programországok és partnerországok a világ bármely részéről.

5. Pályázati feltételek
Jean Monnet modulok
A Jean Monnet modul egy egyetemi tanévenként legalább 40 tanórát tartalmazó rövid oktatási program az európai uniós tanulmányok terén.
o A projekt időtartama 3 év.
o A pályázó felsőoktatási intézménynek egyetemi tanévenként (három egymást követő éven át) legalább 40 tanórát kell oktatnia az európai uniós tanulmányok terén.
Jean Monnet tanszékek
A Jean Monnet tanszék egyetemi tanárok vagy tapasztaltabb oktatók részére kínál európai uniós specializációjú tanári posztot.
o A projekt időtartama 3 év.
o A Jean Monnet tanszék vezetőjének a pályázó szervezet állandó státuszban lévő alkalmazottjának kell lennie, és egyetemi tanár/docens besorolással kell rendelkeznie.
o A Jean Monnet tanszék tanári posztját egyetlen tanár kapja meg.
o A posztot betöltő oktatónak egyetemi tanévenként legalább 90 tanórát kell tanítania.

Jean Monnet kiválósági központok
A kiválósági központok az európai uniós témákkal kapcsolatos kompetenciák és ismeretek központjai.
o A projekt időtartama 3 év. 
o Egy felsőoktatási intézményben csak egy Jean Monnet kiválósági központ kaphat finanszírozást.

Jean Monnet támogatás egyesületek részére
Ez a tevékenységtípus olyan szervezeteket, egyesületeket támogat, melyek az európai uniós témákkal kapcsolatos posztgraduális szintű és egyéb érintett érdekelt feleknek szóló tanári és képzési tevékenységeket bővítik.
o A projekt időtartama 3 év.
o Kizárólag hivatalosan bejegyzett és független jogállású egyesületek kaphatnak támogatást.
o A Jean Monnet egyesületeknek az általuk képviselt európai uniós témák referenciapontjává kell válniuk.

Jean Monnet hálózatok
A Jean Monnet hálózatok az európai uniós tanulmányok terén a nemzetközi szereplők konzorciumainak létrehozását és fejlesztését segítik elő. Hozzájárulnak az információgyűjtéshez, a jó gyakorlatok cseréjéhez, a tudásépítéshez és az európai integrációs folyamat világszerte történő népszerűsítéséhez.
o A projekt időtartama 3 év.
o A hálózat legalább három különböző ország három partnerintézetéből áll.
o A pályázatok fő felelősei a Jean Monnet hálózatot koordináló felsőoktatási intézmények.

Jean Monnet projektek
A Jean Monnet projektek az innovációt, a kölcsönösen egymást ösztönző együttműködést és az európai uniós tartalmak terjesztését támogatják.
o A projekt időtartama 12-24 hónap.
o A pályázati űrlappal egy szervezet pályázhat, de a projekt későbbi szakaszaiba más szervezetek is bevonhatók.

6. Prioritások
Az oktatás és képzés területén az alábbi prioritások kerültek meghatározásra:
– Készségek és kulcskompetenciák mint a vállalkozókészség, digitális kompetenciák és többnyelvűség, továbbá újszerű és tanulóközpontú pedagógiai módszerek fejlesztése;
– Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) használatának elősegítése az oktatásban, többek között nyitott oktatási segédanyagokhoz való hozzáférés, IKT-alapú tanítás és a digitális tartalmak felhasználói és előállítói jogainak és kötelezettségének átláthatósága révén;
– Készségek és végzettségek átláthatóságának és elismerésének javítása;
– Az oktatás és képzés, illetve a készségek fejlesztése területén a beruházások és pénzügyi támogatások illeszkedésének elősegítése, valamint az oktatásba és képzésbe történő hatékony és fenntartható beruházások európai és nemzeti szinten történő megvitatásának ösztönzése az érintettek bevonásával.
– A felsőoktatás esetében fontos szempont az adott projekt hozzájárulása az európai felsőoktatási rendszerek modernizációjához, amint az a 2011-es EU Felsőoktatási ütemtervben meghatározásra került.

7. A támogatás mértéke
Jean Monnet modulok
Támogatási összeg: maximum 30 000 euró, amelyből egy Jean Monnet modul teljes költségének legfeljebb 75%-a fedezhető.
Jean Monnet tanszékek
Támogatási összeg: maximum 50 000 euró, amelyből egy Jean Monnet tanszék teljes költségének legfeljebb 75%-a fedezhető.
Jean Monnet kiválósági központok
Támogatási összeg: az összes elszámolható költség 80%-a, maximum 100 000 euró.
Jean Monnet támogatás egyesületek részére
Támogatási összeg: az összes elszámolható költség 80%-a; maxiumum 50 000 euró.
Jean Monnet hálózatok
Támogatási összeg: Az összes elszámolható költség 80%-a, maximum 300 000 euró.
Jean Monnet projektek
Támogatási összeg: maximum 60 000 euró, a teljes költség legfeljebb 75%-a.

8. A pályázás menete
A Jean Monnet program centralizált, a pályázatot az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA) kell benyújtani.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. február 22. 12:00 (CET) 
http://www.tka.hu/palyazatok/242/jean-monnet