Ismerd meg! – Videoklip pályázat

Hazai

Videoklip pályázat osztályoknak

Neve: Ismerd meg! videoklip pályázat
Felhívás:
Mindenki megállás nélkül a kütyükön csüng? Teljesen zenebolondok vagytok? Még a pizzát is ritmusra rágjátok? Ha ez a ti osztályotok, akkor ez nektek szól! A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA) az M5 TV Ismerd meg! című műsora kapcsán videoklip pályázatot hirdet 3., 4., 5. és 6. osztályok számára! A zenészként is tevékenykedő Száraz Bence most a saját stílusától merőben eltérő dalt írt, kizárólag a műsor számára. Bizonyítsátok be, hogy ti vagytok a legjobb csapat! Rendezzétek meg, forgassátok le és vágjátok meg együtt az Ismerd meg! új klipjét! A klipet bármivel, így telefonnal is leforgathatjátok és akár vágatlanul is beküldhetitek. Vagy használjátok bármelyik, telefonra is letölthető vágó alkalmazást. A győztes osztályt – a nyeremény mellett – meghívjuk a TV-be a műsorfelvételre! Ugye nem hagyjátok, hogy mások jöjjenek helyettetek?

Részvételi szabályzat és általános szerződési feltételek
Az alábbi Részvételi szabályzat és általános szerződési feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) “M5 TV Ismerd meg! videóklip” pályázat (a továbbiakban: Pályázat) részvételi feltételeit, valamint a Pályázaton részt vevő személyekkel létrejövő szerződés általános rendelkezéseit tartalmazza.

1. A Pályázaton 3., 4., 5. és 6. osztályok vehetnek részt (a továbbiakban: Osztály), mindannyijuk törvényes képviselője hozzájárulásával, aki megteheti a Pályázaton történő részvételhez szükséges jognyilatkozatokat.

2. Az Osztály a Pályázatra történő jelentkezéssel (kitöltött jelentkezési lap elküldése a megadott címre, ld. 2. pont) elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Szabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja. A Pályázatra történő jelentkezéssel és annak elfogadásával (a kitöltött Jelentkezési lap beküldésével és az arra küldött válaszlevéllel) az Osztály és az MTVA között a Jelentkezési lapon rögzített és a jelen Szabályzatban foglalt jogokkal és kötelezettségekkel szerződés jön létre.

3. A Jelentkezési lapot az Osztály minden Pályázatban résztvevő tagjának ki kell töltenie és törvényes képviselőjével alá kell íratnia.

4. Egy Osztály egy videoklippel jelentkezhet a Pályázatra.

5. Jelentkezés
A Pályázatra a jelen Szabályzat elolvasását és tudomásul vételét követően, az Osztály tagjai által egyenként kitöltött, és törvényes képviselőjének aláírásával ellátott Jelentkezési lapnak az e-mail-címre történő elküldésével, és a videoklip egyidejű elküldésével lehet jelentkezni 2017. május 8-ig. A jelentkezés akkor fogadható el, ha a jelentkezési lapokon feltüntetett osztálytagok mindegyikének törvényes képviselő hozzájárulása csatolásra kerül.
A jelentkezéssel az Osztály elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a Jelentkezési lapon és a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket.
A jelentkezési határidőt követően beérkező nevezéseket nem áll módunkban elfogadni.

6. Elbírálás:
A beküldött videoklipek felkerülnek az Ismerd meg! youtube csatornájára, valamint a műsor facebook oldalára. A facebook-on legtöbb like-ot kapott 10 pályázó közül a nyertest egy szakmai zsűri választja ki.

A zsűri elnöke:
Rutkai Bori, énekes, képzőművész, zeneszerző

Zsűri tagok:
Száraz Bence, grafikus, dalszerző, az Ismerd meg! állandó szereplője
Takács Barbara, animációs filmkészítő, az Ismerd meg! állandó szereplője
Csasznyi Imre, zenész, a Góbé zenekar énekese, tamburása
Dósa Loretta, műsorvezető
Tóth Csilla, műsorvezető
Beküldési határidő: 2017. 05. 08.
A beküldött pályamunkákra 2017. 05. 15-ig lehet szavazni az ismerd meg! facebook oldalán
Eredményhirdetés: 2017. 05. 28.

Nyeremények:
1. helyezett: osztálykirándulás a miskolctapolcai Avalon Parkban található HELL Kart & Event Center és Maya Játszóparkba, valamint részvétel az M5, Ismerd meg! című műsorának felvételén
2. helyezett: ingyenes belépés az egész osztálynak a szentendrei Skanzenbe
3. helyezett: ingyenes belépés az egész osztálynak, a Tropicariumba, a cápás állatkertbe

6. Az Osztály jogai és kötelezettségei
6.1. Az Osztály számára hozzáférhetővé tett dal más célra történő vagy a fenti határidőn túli felhasználása, illetve harmadik személynek történő átadása szigorúan tilos. A dal és annak hangsávjai jelen pontban rögzített céltól eltérő vagy határidőn túli felhasználása szerzői jogi jogsértésnek, egyben az Osztály és az MTVA közti szerződés megszegésének is minősül.
6.2. Az MTVA-t az Osztály számára hozzáférhetővé tett dal 6.1. pontban rögzített engedélytől eltérő felhasználásáért semmiféle anyagi vagy jogi felelősség nem terheli: harmadik személy (így különösen a hangfelvételen hallható mű szerzője, előadója, illetve a hangfelvétel előállítója) által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi – igényért közvetlenül maga áll helyt, az MTVA felelőssége e körben kizárt. Osztály e közvetlen helytállásánál fogva az ilyen tárgyú igényt előterjesztő harmadik személy az Osztályt közvetlenül keresheti meg, ill. perelheti, valamint a harmadik személyt az MTVA – az Osztály közvetlen helytállási kötelezettségéről szóló tájékoztatással – közvetlenül az Osztályhoz irányíthatja.
6.3. Az Osztály a Jelentkezési lap elküldésével és a videóklip feltöltésével térítésmentesen, időbeli és területi korlát nélkül, harmadik személynek átruházható módon engedélyezi az MTVA számára a videóklip lineáris és nem lineáris (lekérhető, on demand) nyilvánossághoz közvetítését (A szerzői jogról szóló 1999. évi LVI. törvény 26.§ (1)-(8) bek.)
6.4. Az Osztály a Jelentkezési lap elküldésével kinyilvánítja, hogy megismerte, elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti az MTVA weboldalán olvasható Adatkezelési Nyilatkozatot (http://old.mtva.hu/hu/jogiesadatvedelminyilatkozat). Osztály a Jelentkezési lap elküldésével hozzájárul, hogy adatait az MTVA a Pályázaton való részvételéhez szükséges mértékben kezelje.
6.5. A Pályázaton való részvételhez és a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat az Osztály a Jelentkezési lapon adja meg: Osztály szavatolja, hogy megfelel a Pályázat részvételi feltételeinek, valamint hogy a Jelentkezési lapon feltüntetett adataik valósak.
A Jelentkezési lapon feltüntetett adatok valótlanságából, hibájából vagy hiányosságából, és mindezekből következően az Osztállyal való kapcsolatfelvétel sikertelenségéből eredő következmények Osztályt terhelik, azokért az MTVA nem felel.
http://www.m5tv.hu/palyazatot-hirdet-az-ismerd-meg-csapata/

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumetumok