Iparművészet Kollégiuma pályázati felhívása

Külhoni

Pályázatot benyújtani az alábbi két témakörben lehet:

1. Pályázati cél: Magyar kortárs iparművészeti alkotások megvásárlása közgyűjtemények számára.

Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás forrása: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

A keretösszeg fedezetének egy részét a közös jogkezelő szervezetektől a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény 42. §, 44. §, valamint a 45. § (2) és (3) bekezdése alapján a Nemzeti Kulturális Alapnak átadott az ismeretlen, vagy ismeretlen helyen tartózkodó jogosultat megillető, 3 éven túl ki nem fizethető jogdíjakból származó bevétel, illetve az üres adathordozók után befizetésre kerülő jogdíjak összege biztosítja.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy erre az altémára pályázatot csak iparművészeti szakterületről lehet benyújtani, a más kollégiumok szakterületéhez tartozó pályázatok elutasításra kerülnek. (Pl. fotóművészet, képzőművészet, népművészet, stb.)

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 24 000 000 Ft 

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

Technológiai eszközfejlesztés

Az Iparművészet Kollégiuma jelen pályázattal elsősorban az iparművészeti alkotások létrehozását segítő eszközök beszerzését kívánja elősegíteni.

Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás forrása: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

A keretösszeg fedezetének egy részét a közös jogkezelő szervezetektől a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény 42. §, 44. §, valamint a 45. § (2) és (3) bekezdése alapján a Nemzeti Kulturális Alapnak átadott az ismeretlen, vagy ismeretlen helyen tartózkodó jogosultat megillető, 3 éven túl ki nem fizethető jogdíjakból származó bevétel, illetve az üres adathordozók után befizetésre kerülő jogdíjak összege biztosítja.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 24 000 000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

További részletek az NKA oldalán olvashatók.