IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program

Magyarország és Szerbia EU

Az Interreg-IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Magyarország-Szerbia meghirdette a harmadik pályázati felhívását

Az Európai Unió 10,38 millió eurót fektet Magyarország és Szerbia közös határtérségébe a határon átnyúló együttműködési program keretében

Az Európai Unió IPA (Instrument for Pre-accession Assistance – Előcsatlakozási Támogatási Eszköz) alapjából támogatott Interreg-IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Magyarország-Szerbia összesen 10 380 000 eurós összértékű IPA-keretösszeggel indította el a Magyarország-Szerbia határtérség pályázóit és tevékenységek széles körét célzó harmadik pályázati felhívását.

A harmadik pályázati felhívásra (HUSRB/1903) 2019. szeptember 30-ig nyújthatók be pályázatok. A felhívás keretében olyan projektötletek pályázhatnak támogatásra, amelyek célja kedvező hatás kifejtése a magyar-szerb határtérségben a négy Program-prioritás egyikébe illeszkedően:

  • Határon átnyúló vízgazdálkodási és kockázatmegelőzési rendszerek színvonalának javítása;
  • A határon átnyúló forgalom szűk keresztmetszeteinek csökkentése;
  • Idegenforgalmi és kulturális örökségi együttműködés ösztönzése;
  • A KKV-k versenyképességének erősítése innovációvezérelt fejlesztéssel

A támogatott projekteket az alábbi programterületen valósíthatók meg: Magyarországon Csongrád és Bács-Kiskun megyék, Szerbiában Nyugat-Bácska, Észak-Bácska, Dél-Bácska, Észak-Bánát, Közép-Bánát, Dél-Bánát és Szerémség.

A jogosult pályázók non-profit szervezetek, az állami hatóságokat, közjogi szervezeteket és a magánjogi nonprofit szervezeteket is ideértve. A jogosult pályázói kör részletes leírását a Pályázói Útmutató tartalmazza.

A projekteknek “határon átnyúló elemet” kell tartalmaznia – az együttműködés keretében legalább egy magyarországi és egy szerbiai szervezet lép partnerségre. A partnerségben résztvevő valamennyi szervezetnek a Programterületen székhellyel kell rendelkeznie. A partnerek közösen nyújtják be a pályázatot, kiválasztás esetén pedig közösen valósítják meg azt.

A pályázatok benyújtása online, a Program honlapján (www.interreg-ipa-husrb.com), Pályázati felhívások címszava alatt elérhető IMIR 2014-2020 Pályázati Modulon keresztül lehetséges. A pályázati eljárásra vonatkozó iránymutatások és szabályzatok, továbbá a harmadik pályázati felhívással kapcsolatos minden egyéb információ hozzáférhető a Program weboldalán.

A támogatott projektek időtartama legalább 6, legfeljebb 18 hónap lehet.

A pályázati időszakban a Program a Közös Titkárságon (KT) és a KT Antennán keresztül nyújt segítséget a pályázóknak. A pályázók ezen túlmenően a Program honlapján található online Partnerkereső segítségével is kereshetnek maguknak partnerszervezeteket.

A harmadik pályázati felhívás eredményeinek közlésére várhatóan 2020 második negyedévében kerül sor.

Az Interreg-IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Magyarország-Szerbia teljes uniós hozzájárulása (IPA-Előcsatlakozási Támogatási Eszköz) 65.124.000 euró. A nemzeti önrészt is ide számítva (beleértve a projektpartnerek saját hozzájárulását is) a Program teljes költségvetése 76.616.474 euró.

###

Az Interreg-IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Programról

Az Interreg–IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program az Európai Unió 2014-2020 időszakra vonatkozó pénzügyi keretrendszerének előcsatlakozási eszköze (IPA) keretében valósul meg. A résztvevő országok – Magyarország és Szerbia – „közös irányítási rendszerén” alapulva a Program szervezetek közötti együttműködési projekteket finanszíroz és támogat a magyarországi Csongrád és Bács-Kiskun megyékből és a következő szerbiai kerületekből álló programtérségben: Nyugat-Bácska, Észak-Bácska, Dél-Bácska, Észak-Bánát, Közép-Bánát, Dél-Bánát és Szerémség.

A Program egy stabil és együttműködő régió kialakítását és a határtérség általános életminőségének javítását támogatja. Lehetővé teszi a két ország szervezetei közötti gazdasági együttműködést, támogatja a közös identitást és a határtérség kulturális és történelmi örökségét, továbbá hozzájárul környezeti fenntarthatóságához és biztonságához.

További információkért látogasson el a www.interreg-ipa-husrb.com weboldalra.

További információért forduljon az alábbi szervezetekhez:

Interreg-IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködés

Közös Titkárság

Jelena Dašić, kommunikációs vezető: ; tel: +36 1 457 55 13

Külgazdasági és Külügyminisztérium, Magyarország

(a Program irányító hatósága)

Törő Zsuzsanna, programirányító:

Európai Integrációért Felelős Minisztérium

a Szerb Köztársaság Kormánya

(a Program nemzeti hatósága)

Katarina Ginić, programkoordinátor:

Jogi nyilatkozat:

A jelen dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával készült. A jelen dokumentum tartalma az Interreg-IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Magyarország–Szerbia közös titkárságának helyt adó Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. kizárólagos felelősségi körébe tartozik, és semmilyen körülmény között sem tekinthető az Európai Unió álláspontjának.

 

Forrás: VajdaságMA