Így tanítom – pályázati felhívás

Online tér Hazai

A Barankovics István Alapítvány Tanári Kerekasztala hetedik alkalommal hirdet pályázatot anyaországi és határon túli általános- és középiskolai pedagógusok számára a fiatalok társadalmi szerepekre való felkészítésének témájában.

A pályázat célja:

A kreatív módszertani megoldások ösztönzése az iskola nevelő, felnőtt életre felkészítő munkájában, valamint a jó gyakorlatok bemutatása és terjesztése.

Pályázni lehet:

1. A fenti célokat szolgáló óratervekkel, megvalósított, folyamatban lévő, vagy tervezett projektekkel, a témához kapcsolódó iskolai programokkal, vagy az alábbi javasolt témák valamelyikével:

 • a társadalmi igazságosság, méltányosság és szolidaritás értékeinek tudatosítása, a szegénység feldolgozása az iskolában;
 • az emberi méltóság tiszteletére nevelés;
 • az erkölcsi értékekre nevelés, a fiatalok életében releváns erkölcsi kérdések feldolgozása;
 • az állampolgári mentalitáskultúra formálása, résztvevő állampolgári viselkedésminták megalapozása;
 • századi totális diktatúrák jellemzőinek feldolgozása, az általuk elkövetett bűntettek megismertetése;
 • a környezetért érzett felelősség, a környezettudatos magatartás fejlesztése;
 • más kultúrák megismerése és elfogadása, a fiatalok interkulturális találkozásokra való felkészítése;
 • kisebbségi csoportok integrációjának elősegítése az iskolákban;
 • az egyenlő bánásmóddal és esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismeretek és készségek fejlesztése

2. Továbbá az alapítvány Slachta Margit emlékéve kapcsán kiemelten várjuk olyan pedagógiai programok bemutatásait, amelyek a politikusnő életének kihívásait, hőstetteit ismertetik meg a tanulókkal. (Pl. a Világ Igaza, a keresztény feminista, az első nő a magyar parlamentben, a szociális munka megújítója.)

A pályázat terjedelme minimum 10 maximum 15 oldal. (1 oldal ~ 2000 karakter). Ebbe nem tartoznak bele a megvalósítást segítő, pályázathoz mellékletként csatolt módszertani segédanyagok.

A pályázók köre:

Anyaországi és határon túli aktív általános- és középiskolai pedagógusok.

Pályadíjak:

 1. díj: 100 000 Ft
 2. díj: 75 000 Ft
 3. díj: 50 000 Ft
 4. Slachta Margit különdíj: 100.000 Ft

Alapvető elvárás a pályázati anyagokkal kapcsolatban, hogy azok megfeleljenek a szellemi alkotások felhasználására vonatkozó rendelkezéseknek.

A pályázatok (pályamunka, pályázati adatlap és nyilatkozatok) digitális benyújtásának határideje: 2021. november 21. (vasárnap 24.00)

A pályázati adatlap és nyilatkozatok beérkezési határideje levélben: 2021. november 23. (kedd 17.00)

Eredményhirdetés: 2021. december 8. (szerda)

Ünnepélyes díjátadó: 2021. december 18. (szombat) helyszíne: Barankovics István Alapítvány, Budapest, Kálvin tér 8. II.13. (A járványügyi helyzet függvényében változhat.)

További információk: https://barankovics.hu/igy-tanitom-7-palyazati-felhivas/