Így tanítom 5.

Hazai
“Így tanítom 5.”

Pályázati felhívás

A Barankovics István Alapítvány Tanári Kerekasztala ötödik alkalommal hirdet pályázatot általános- és középiskolai pedagógusok számára a fiatalok társadalmi szerepekre való felkészítésének témájában.

A pályázat célja:
A kreatív módszertani megoldások ösztönzése az iskola nevelő, felnőtt életre felkészítő munkájában, valamint a jó gyakorlatok bemutatása és terjesztése.

Pályázni lehet:
A fenti célokat szolgáló bármely tantárgyhoz kapcsolódó óratervekkel, megvalósított, folyamatban lévő, vagy tervezett projektekkel, a témához kapcsolódó iskolai programokkal, amelyek az alábbi célok valamelyikét szolgálják:
– a társadalmi igazságosság, méltányosság és szolidaritás értékeinek tudatosítása, a szegénység feldolgozása az iskolában;
– az emberi méltóság tiszteletére nevelés;
– az erkölcsi értékekre nevelés, a fiatalok életében releváns erkölcsi kérdések feldolgozása;
– az állampolgári mentalitáskultúra formálása, résztvevő állampolgári viselkedésminták megalapozása;
– XX. századi totális diktatúrák jellemzőinek feldolgozása, az általuk elkövetett bűntettek megismertetése;
– a környezetért érzett felelősség, a környezettudatos magatartás fejlesztése;
– más kultúrák megismerése és elfogadása, a fiatalok interkulturális találkozásokra való felkészítése;
– kisebbségi csoportok integrációjának elősegítése az iskolákban;
– az egyenlő bánásmóddal és esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismeretek és készségek fejlesztése;
– egyéb, a pályázat célkitűzéseihez kapcsolható témák.

A pályázatban felhasználhatók szakirodalomból vett módszertani elemek és azok kombinációi, de a koncepciónak és megvalósítás kidolgozásának alapvetően a szerző saját alkotásának kell lennie. Az óraterveket az alapítvány oldaláról letölthető formanyomtatvány felhasználásával kell elkészíteni.

A pályázat terjedelme minimum 10 maximum 15 oldal. (1 oldal, cca. 1800 karakter). Ebbe nem tartoznak bele a megvalósítást segítő, pályázathoz mellékletként csatolt módszertani segédanyagok.

További fontos információk:
Az elbírálás során a választott téma társadalmi relevanciáin túl a zsűri kiemelten értékeli a
– szakmódszertani felkészültséget,
– az ismeretátadó jelleg mellett a gyakorlatorientáltságot,
– a tanulói attitűdök, kompetencia és autonómia fejlesztésére való alkalmasságot,
– a jelenelvűséget, életszerűséget,
– az eredetiséget, az innovatív és kreatív megoldásokat,
– a tanulási folyamat kidolgozottságát és nyomon követhetőségét,
– a módszertani segédanyagok kidolgozottságát, színvonalát,
– illetve hogy mennyire alkalmas az óraterv más oktatási környezetben való adaptálásra.

A pályázók köre:
Aktív általános és középiskolai pedagógusok.

A pályamunkák benyújtásának határideje: 2019. november 15

Pályadíjak:
I. díj: 100 000 Ft
II. díj: 75 000 Ft
III. díj: 50 ezer Ft
A zsűri szakvéleménye alapján az arra érdemes munkákat a Barankovics István Alapítvány Tanári Kerekasztala digitális kiadvány formájában megjelenteti és minden érdeklődő pedagógus számára hozzáférhetővé teszi.

További információk a pályázatról a következő linken érhetők el:
https://barankovics.hu/cikk/ifjusagkutatasi-muhely/igy-tanitom-5-palyazati-felhivas-pedagogusoknak