Hunyadi János Ösztöndíj a 2020/21-es tanévre

Online-tér Külhoni

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közösen pályázatot hirdet Hunyadi János Ösztöndíjra a 2020/2021-es tanév időtartamára a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű, magyar állami ösztöndíjjal támogatott mesterképzésén jelen pályázatban meghatározott szakok egyikén I. évfolyamon (keresztféléves mesterképzés esetén a 2. és 3. félévben) tanulmányokat folytató 

 csángó-magyar

 szlovákiai magyar és

 a diaszpórában élő magyar nemzetiségű hallgatók számára, akik a 2014/2015-ös tanévtől a 2019/2020-as tanévig terjedő időtartamban a magyarországi felsőoktatási intézmények alapképzésén miniszteri / Hunyadi János ösztöndíjasként végezték tanulmányaikat.

A kiírás és pontrendszer az alábbi linken érhető el:

https://martonaron.elte.hu/content/2020-2021-es-tanev-palyazatai.cl.470?m=804

GYIK

https://martonaron.elte.hu/content/gyakran-ismetelt-kerdesek-hunyadi-janos-osztondij.t.14048?m=4847

A pályázatot 2020 október 18. 23:59-ig kell elektronikusan beküldeni, papír alapon az idei évtől már nem kell beadni.