Szövegértési tesztek jobb eredménye-pályázat

Magyarország Hazai

A TINTA Könyvkiadó 3,5 mFt-os keretösszegű pályázattal segíti, hogy a
diákok a kompetenciafelméréseken és a szövegértési teszteken jobb
eredményeket érjenek el.
Ezért a TINTA Könyvkiadó 3,5 millió Ft-os keretösszeggel kiírta Lőrincze
Lajos könyvtárbővítési pályázatot. A kiíró kötelezettséget vállal, hogy a
pályázatba bevont 36 szótár, nyelvkönyv és kézikönyv közül pályázó által
megpályázott könyvek teljes árának felét 3,5 millió Ft-ig támogatásként
átvállalja.
Egy reprezentatív felmérés szerint a magyar könyvtárakban
található régi, korszerűtlen szótárak nem tükrözik szókincsében gyorsan
változó nyelvünk mai állapotát, alkalmatlanok az
anyanyelvi kompetencia és a szókincsbővítés hatékony
fejlesztésére.
A TINTA Könyvkiadó, mint a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb
kiadója, átérezve felelősségét, azért írta ki a pályázatot, hogy a magyar
közkönyvtárakban és közoktatásban széles körben elérhetőek legyenek a
magyar nyelv mai állapotát leíró új kézikönyvek, szótárak.
A pályázaton részt vehet minden magyarországi és határon túli
könyvtár és alsó-, közép-, felsőfokú tanintézet, az intézet alapítványa,
ill. fenntartója. A Lőrincze Lajos könyvtárbővítési pályázatra 2020. febr.
3-tól márc. 13-ig folyamatosan nyújtható be pályázat.
A pályázaton induló könyvtár, intézmény a pályázat kiírásában
szereplő könyvek közül a pályázati adatlapon megpályázhatja az 50%-os
pályázati áron beszerezni kívánt kiadványokat. Egy oktatási intézmény
20.000 és 200.000 Ft közötti támogatást igényelhet.

A pályázatok 2020. március 13-ig folyamatosan nyújtható be.
A pályázati leírás megtalálható a következő oldalon:
http://www.tintakiado.hu/
ill. letölthető a köv. címről:
http://www.tintakiado.hu/palyazat
Kiss Gábor,
TINTA Könyvkiadó, igazgató-főszerkesztő, az MTA Szótári Munkabizottságának
tagja
Tel: (1) 371 05 01, 06 20 615 99 22