Három generációval az egészségért program

Hazai
Három generációval az egészségért program

1. A támogatás célja és háttere
Magyarország Alaptörvénye szerint mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez (XX. cikk). A jó egészség jelentős egyéni és társadalmi érték, ugyanakkor egyéni és társadalmi erőforrás is, melynek megőrzése és fejlesztése nemzeti érdek. A lakosság egészségi állapota alapvetően meghatározza egy nemzet sorsát és jövőre vonatkozó kilátásait, valamint az ország gazdasági versenyképességét.
Ezen érték védelmének egyik eszköze a krónikus nem-fertőző betegségek megelőzésére, kezelésére, a káros egészségügyi, társadalmi és gazdasági következményeinek mérséklésére irányuló tevékenységek központi tervezése, irányítása és koordinációja.
Az egészségi állapotot számos tényező, az életmód, a genetikai tényezők, a környezeti hatások, és az egészségügyi ellátás együttesen határozza meg. Ahhoz, hogy az egészségi állapot megőrzését és fejlesztését megvalósítani képes, hatékonyan működő egészségügyi rendszer működjön Magyarországon fontos az egyensúly kialakítása a hatásosság és hatékonyság, az egyéni és társadalmi jólét között.
Jelen pályázati felhívás keretében lehetőség nyílik a Három generációval az egészségért program megvalósítására, mely az egészségügyi alapellátás fejlesztését, valamint az alapellátásban résztvevő szereplők együttműködését állítja központba, bevonva ugyanakkor a szakellátást, az Egészségfejlesztési Irodákat, valamint a területi és települési önkormányzatokat.
A pályázat keretében cél szív- és érrendszeri prevenciós és gondozási program, rosszindulatú daganatos betegségek szűrését és korai felismerését elősegítő program, valamint gyermekek körében egészségfejlesztési programok megvalósítása. További cél a magyar lakosság egészségértésének javítása és egészséges életmódjának elősegítése, különös tekintettel a gyermekek körében a rendszeres fizikai aktivitás, az egészséges táplálkozás elterjesztésére, valamint a dohányzás megelőzésére és a leszokás támogatására.
A pályázati program hosszú távú célja – összhangban a Kormány által elfogadott Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia, valamint a Nemzeti Keringési-, Rákellenes-, és Gyermekegészségügyi Programok céljaival a koszorúér betegség, valamint a stroke okozta korai (65 év alatti), a daganatos betegségek okozta halálozás csökkentése, illetve a gyermekkori elhízás megelőzése és a dohányzás visszaszorítása. További cél a szélütések miatti maradandó károsodások mértékének csökkentése, valamint a cukorbetegség és az elhízás előfordulása növekedésének megállítása. A pályázati program hosszútávon hozzájárul ahhoz, hogy a szervezett, célzott népegészségügyi szűrővizsgálatok magas színvonalon, a hazai szakmai és minőségügyi standardok szerint valósuljanak meg.
A pályázati program háziorvosi, valamint házi gyermekorvosi praxisok együttműködésében vagy helyi önkormányzatok társulásai részéről valósulhat meg. Mindkét esetben központi elem az alapellátás fejlesztése, valamint a szakellátás, az Egészségfejlesztési Irodák (abban a térségben ahol működnek), valamint az alapellátásban résztvevő egyéb szereplők bevonásával egységes kliens utak kidolgozása, az integrált Lakosságközeli Egészség Szolgáltatás megvalósítása keretében.

Részcélok:
– A rendszeres, örömteli, életvitelszerű testmozgás, valamint az egészséges táplálkozás, az egészséges életvezetés részeként történő beépítése a gyermekek mindennapjaiba. Kiemelt szerepet kap a gyermekek körében a dohányzás megelőzés, visszaszorítás.
– Szív-és érrendszeri megbetegedések rizikófaktorainak (beleértve pl. a magas vérnyomás, magas vérzsír szint mérés, a Boka-kar index mérés és pitvarfibrilláció szűrés keretében) azonosítása, rögzítése.
– A szív-és érrendszeri megbetegedések rizikófaktorainak értékelése, a kockázati szint meghatározása.
– Lakosság egészségértésének vizsgálata és javítása.
– Lakosság mozgósítása a népegészségügyi szűrővizsgálatokon való részvételre.
– Az egyéni kockázati szintnek megfelelő intervenció (“mozgásgyógyszer”, dohányzásról leszokás támogatás, dietetikai tanácsadás, gyógyszeres intervenció a kockázati szintnek megfelelő terápiás célértékek elérése érdekében, a kognitív funkciók vizsgálatával a demencia kockázat/korai deficit szűrés és megfelelő intervenció stb.) megvalósítása.
– Az érbetegek körében gondozási feladatok népegészségügyi szemléletű, egyénre szabott ellátása, alkalmazott terápia áttekintése.

Fontos cél, hogy az egyes ellátási szintek és ellátásban részt vevő szereplők – különös tekintettel a háziorvosok, szakdolgozók, védőnők, a járóbeteg szakellátások, valamint az Egészségfejlesztési Irodák – közötti együttműködés javuljon.

2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: közel 5,8 mrd Ft keretösszeg áll rendelkezésre az EMMI fejezeti kezelésű előirányzatain.
A pályázatnak Magyarország területén kell megvalósulnia, területi korlátozás nincs.

3. A támogatási kérelmek benyújtásának feltételei
3.1. Támogatásra jogosultak köre
3.1.1. Jelen pályázati kiírás keretében egyrészt közfinanszírozott, háziorvosi (ide értve a vegyes praxisokat is), valamint házi gyermekorvosi ellátást területi ellátási kötelezettséggel nyújtó egészségügyi szolgáltatók pályázhatnak, amelyek közfinanszírozott ellátást nyújtanak és erre vonatkozóan működési engedéllyel, valamint hatályos finanszírozási szerződéssel rendelkeznek.
3.1.2. Másrészt pályázhatnak olyan helyi önkormányzatok társulásai (továbbiakban: Önkormányzati Társulások), amelyek közfinanszírozott, háziorvosi ellátást területi ellátási kötelezettséggel nyújtó egészségügyi szolgáltatókkal szerződéses jogviszonyban állnak és vállalják a pályázati felhívásban előírt intézkedések megvalósítását.
Jelen felhívás keretében a 3.1.1. pontban meghatározott háziorvosi szolgálatok kizárólag konzorciumban pályázhatnak az alábbiak szerint:
– háziorvosi praxisok együttműködésében
– házi gyermekorvosi praxisok együttműködésében
– háziorvosi és házi gyermekorvosi praxisok együttműködésben
(a továbbiakban: háziorvosi szolgálatok konzorciuma).
A háziorvosi szolgálatok konzorciuma, a szolgálatok praxis joggal bíró háziorvosainak és házi gyermekorvosainak nyilatkozataiban foglalt szakmai-szervezési együttműködése. A konzorcium vállalja az együttműködési feladatok (4.1.C.) teljesítését.
A háziorvosi szolgálatok konzorciumának az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:
– legalább öt háziorvosi és/vagy házi gyermekorvosi praxisnak részt kell vennie
– a konzorciumot alkotó praxisok legfeljebb két, egymással határos járásban működhetnek
– a konzorciumot alkotó praxisok ellátási területe egyazon Egészségfejlesztési Irodához tartozzon (amennyiben a területen az rendelkezésre áll)
3.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
A 3.1.1. és 3.1.2. pontban szereplő szervezeteken kívül más nem nyújthat be támogatási kérelmet jelen felhívásra.
Nem támogatható azon háziorvosi szolgálatok konzorciuma, amelyben olyan praxisok is részt vesznek, amelyek az EFOP-1.8.2-17 – Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – alapellátás fejlesztése és VEKOP-7.2.3-17 – Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – alapellátás fejlesztése praxisközösségi pályázaton nyertes pályázat keretében megvalósítóként dolgoznak, kivéve, ha a pályázat megvalósítása 2019. december 31-el vagy az előtt zárul. Ebben az esetben a pályázat zárását követő időszakra pályázat benyújtható, arányosan kevesebb összegre.
3.3. A pályázat benyújtásának feltételei
– Egyedi támogatási kérelem (Pályázati adatlap) benyújtása
– Szakmai-szervezési program benyújtása /min. 2 – max. 6 A4 oldal terjedelemben/ (1. számú melléklet)
– Költségterv benyújtása az igényelt támogatás felhasználására vonatkozóan (2. számú melléklet)
– Gazdálkodási és összeférhetetlenségi nyilatkozat benyújtása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) előírásai alapján (3. és 3./a számú melléklet)
– Fejlesztési korlátra vonatkozó nyilatkozat benyújtása annak tudomásul vételéről, hogy a pályázó egészségügyi szolgáltató csak az igazoltan meglévő közfinanszírozott kapacitásai és humánerőforrása mértékéig tervezhet fejlesztéseket. (4. számú melléklet)
– Együttműködési megállapodás a háziorvosi szolgálatok konzorciumi partnerei között, mely tartalmazza a partnerek adatait (5. számú melléklet)

4. A pályázat tartalma
Szakmai-szervezési program tartalma tekintetében az alábbi elvárások figyelembe vétele szükséges: A pályázónak (min. 2 – max. 6 A4 oldal terjedelemben) szükséges bemutatnia szükségletfelmérés alapján a célcsoportot, a célcsoport elérésére, bevonására tervezett lépéseket, a feladatban résztvevő szakembereket, a járási egészségtervvel (amennyiben van) való összhangot.
Be kell mutatni továbbá az egyes ellátási szintek és ellátásban részt vevő szereplők – különös tekintettel a háziorvosok, házi gyermekorvosok, szakdolgozók, védőnők, a járóbeteg szakellátások, az Egészségfejlesztési Irodák, valamint a területi és települési önkormányzatokat – közötti tervezett együttműködést.
A szakmai-szervezési programban szíveskedjenek meghatározni az elérni kívánt célokat és az eredmények mérését szolgáló indikátorokat.
A szakmai-szervezési programban meg kell határozni a szakellátók, valamint az Egészségfejlesztési Irodák szerepét, illetve fel kell tüntetni a szakellátást terhelő várható esetmegbeszélés, konzultáció költségeit.
4.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek köre
Koordinációs feladatok ellátása, ami a szakmai feladatokon túl magában foglalja a programban résztvevők közötti rendszeres találkozók szervezését és ezek dokumentálását.

A pályázók közös ellátási rendjének esetleges többletszolgáltatásokról szóló működési szabályzatának kidolgozása.
A.) A pályázók (konzorciumban részt vevő háziorvosi és/vagy házi gyermekorvosi szolgálatok, valamint önkormányzati társulások) kiemelt hangsúlyt fektetnek a gyermekek egészségének megőrzésére, fejlesztésére:
1. Elősegítik a rendszeres, örömteli, életvitelszerű testmozgás megvalósulását
2. Támogatják az egészséges táplálkozást a gyermekkori elhízás megelőzése, valamint visszaszorítása céljából
3. Külön hangsúlyt fektetnek a dohányzás megelőzésével, és a leszokás támogatásával kapcsolatos programok megvalósítására

B.) A pályázók (konzorciumban részt vevő háziorvosi szolgálatok, valamint önkormányzati társulások) által ellátandó 40-65 év közötti férfiak és nők körében szelektív és célzott prevenciós feladatok megvalósítása az előírt dokumentációs rend szerint:
1. Szív-és érrendszeri megbetegedések rizikófaktorainak (beleértve pl. a magas vérnyomást, magas vérzsír szintet, a Boka-kar index mérést, pitvarfibrilláció szűrést, a dohányzást és az alkohol abúzust) azonosítása, rögzítése, 55 év felett (vaszkuláris) demencia szűrése
2. A szív-és érrendszeri megbetegedések rizikófaktorainak értékelése, a kockázati szint meghatározása
3. A kockázati szintnek megfelelő intervenció (“mozgásgyógyszer”, dohányzásról leszokás támogatás, dietetikai tanácsadás, gyógyszeres intervenció, a demencia kockázatának csökkentése és korai deficit szűrés, illetve intervenció stb.) megvalósítása
4. Az érbetegek körében gondozási feladatok népegészségügyi szemléletű, egyénre szabott ellátása, az alkalmazott terápia áttekintése és a gyógyszeres terápia tekintetében a betegek terápiás adherenciájának javítása, az életmód-változtatás támogatása
5. Definitív gondozást támogató orvostechnikai eszközök alkalmazása (digitális vérnyomásmérő, digitális vércukormérő, ABPM, spirométer, CO-mérő)
6. Következményes szervkárosodások preventív szűrése rizikósok körében: 55 év felett (vasculáris) demencia szűrése, boka-kar index és pitvarfibrilláció szűrés, háziorvosi indikálás alapján célzott kardiológiai, angiologiai konzílium (ergometria, Holter, CDS, ECHO, PAD kivizsgálás) és gondozás
7. Lakosság mozgósítása a népegészségügyi szűrővizsgálatokon való részvételre:
A szervezett, célzott népegészségügyi szűrővizsgálatok keretében végzett emlőszűrésen való részvételi arány érje el a minimum 60%-ot.
A szervezett, célzott népegészségügyi szűrővizsgálatok keretében végzett méhnyakszűrésen való részvételre való mozgósítás.
Amennyiben lehetőség nyílik a vastagbél szűrésen és az alacsony sugárdózisú CT vizsgálattal történő tüdőrák szűrésen való részvételre, a lakosság mozgósítása a szűrővizsgálatotok való részvételre.
8. Egészségértés vizsgálat elvégzése, majd az egészségértés javítása a lakosság körében
9. Dokumentáció és szabványos jelentés

C.) A pályázók együttműködési feladatai:
1. Együttműködés a keringési betegségek, és a daganatos betegségek szakellátási szolgáltatásait nyújtó intézményekkel, az alapellátás további szereplőivel illetve a gyermek egészségügyi szakellátás szakembereivel, kiemelt tekintettel az egységes kliensutak kidolgozására
2. Pályázat teljesítését támogató tréningen való részvétel
3. A konzorciumi tagokkal a dokumentáció áttekintése, értékelése, teendők kijelölése – havi rendszerességgel
4. A területen működő Egészségfejlesztési Irodával történő együttműködés (abban az esetben, ha van Egészségfejlesztési Iroda)
5. Konzorciumi együttműködés tartalmi elemeinek jelentése, ÁEEK Alapellátási Igazgatóságával, a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézettel való közvetlen kooperáció, valamint együttműködés a releváns szakmai háttérintézményekkel
6. Együttműködés a területen működő szociális szolgáltatókkal

D.) Eszközbeszerzés keretében költségként elszámolható:
1. Boka-kar index mérésére alkalmas eszköz
2. 24-órás ABPM, vérnyomás mérésre alkalmas eszköz
3. 10 (betegnek) kiadható digitális vérnyomásmérő, 10 kiadható digitális vércukormérő
4. 1 telemedicinára alkalmas spirométer
5. 1 telemedicinára alkalmas EKG készülés
6. 1 kilégzett levegő CO mérő
7. Holter EKG eszköz
8. új eszközök és gépek kezelésének betanítása

E.) Életmódváltást segítő programok megvalósítását biztosító szakemberek (gyógytornász, dietetikus, egészségpszichológus, klinikai szakpszichológus) bevonása

F.) Folyamatos szűrés, a kis és közepes kockázatú betegek számára alapgondozást nyújtó MSc ápolók bevonásával, ill. képzésen részt vett OKJ, BSc ápolók bevonásával a kompetencia szintjük szerint

G.) Konkrét célkitűzések elérése érdekében az egy esetre vetített szűrésére, gondozására jutó összeg havi 14 000 Ft értékben maximalizált

H.) Szakorvosi részvétel a lakóhely közeli ellátás fejlesztése érdekében (távkonzultáció, telemedicina szolgáltatások)
A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a felhívásban rögzített elszámolható költségek között és megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek.
4.2. Nem támogatható tevékenységek
Nem támogatható azon tevékenységek köre, amelyek a támogatható tevékenységek között nem szerepelnek, vagy a pályázati kiírás céljaihoz nem illeszkednek. Nem támogathatók továbbá olyan fejlesztési célok és fejlesztési területek, amelyek vonatkozásában a pályázó a 2014-20. uniós fejlesztési időszak keretében már kapott támogatást, valamint nem támogatható a 2007-13-as, valamint a 2014-20-as uniós fejlesztési időszakokban nyert támogatásokhoz kapcsolódó fenntartási kötelezettség finanszírozása sem.

Különösen nem támogatható:
– új épület vagy épületszárny építése, épület bővítése;
– homlokzati felújítás és nyílászárócsere;
– irodai bútor beszerzése;
– nem közfinanszírozott egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó fejlesztések megvalósítása;
– közreműködővel végzett tevékenységhez kapcsolódó épület felújítása; ehhez kapcsolódó korszerűsítési, átalakítási tevékenységek és orvos-technológiai eszköz beszerzése (ide nem értve a személyes közreműködő alkalmazását).
– Praxisjog megvásárlás;
– tananyagfejlesztés;
– Gyógykezelés céljából végzett ellátások, egyéb egészségügyi szolgáltatások az 1997. évi LXXXIII. tv. alapján;
– 9/1993 (IV.2.) NM rendeletben szereplő, az NEAK által egyébként finanszírozott bármely tevékenység;
– a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló rendeletben meghatározott eszközök
– Kizárólag promóciós, reklám jellegű tevékenységek végrehajtására irányuló projekt, illetve bárminemű üzleti célú reklámtevékenység;
A projekt nem elszámolható költségeinek a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, nem elszámolható költségek vagy a nem támogatható tevékenységek költségei minősülnek. A nem elszámolható költségek részei a projekt összköltségének, azonban nem részei a projekt elszámolható költségének.

5. A pályázat végrehajtás időtartama
A pályázat tényleges megvalósításának megkezdése nem előzheti meg a pályázati kiírás napját. A pályázat megvalósításának végső határideje: 2020. június 30.

6. A támogatással kapcsolatos információk
A támogatási igény formája: pályázat.
A pályázat típusa: nyílt pályázat.
A pályázat kiírója és a támogató: az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI)
A pályázat szakmai koordinátora: ÁEEK
A pályázati felhívás közzétételének helye az EMMI honlapja.
6.1. A támogatás formája
Egyszeri, vissza nem térítendő támogatás. A finanszírozás módja előfinanszírozás egy összegben, utólagos elszámolással.
6.2. A támogatás mértéke
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 80 millió Ft.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

7. A támogatási kérelmek benyújtása
7.1. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázatot magyar nyelven, kizárólag a Pályázati adatlapon, papír alapon és elektronikusan szükséges benyújtani. Eltérés esetén a papír alapon benyújtott pályázati tartalom tekintendő hitelesnek.
A Pályázati adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható meg, továbbá hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden mezőt ki kell tölteni. Jelen felhívás keretében a Pályázati adatlapot nem kitöltő program segítségével kell kitölteni és benyújtani. Az elektronikus benyújtás jelen kiírásban a kitöltött, aláírt dokumentumok Pdf, továbbá Word és Excel formátumban történő emailen keresztüli megküldését jelenti.
A pályázatnak tartalmaznia kell a Pályázati adatlapot, a Szakmai-szervezési programot (1. számú melléklet), a költségtervet (2. számú melléklet), valamint az együttműködési megállapodást (5. sz melléklet).
A csatolandó nyilatkozatokat (3., 4., számú melléklet) konzorciumi tagonként külön-külön szükséges kitölteni és aláírni, majd együtt benyújtani.
A Pályázati adatlapot és valamennyi mellékletet a konzorciumi tagoknak cégszerű aláírással, továbbá minden oldalt az aláírók szignójával ellátva szükséges benyújtani.
A pályázatot papír alapon, zárt csomagolásban a következő címre kell eljuttatni:
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
1525 Budapest 114. P.O.B. 32.
A borítékon szükséges feltüntetni a “Három generációval az egészségért program” elnevezést.
A pályázat anyagát elektronikusan a email címre kérjük megküldeni.
A pályázat benyújtásának határideje (email beérkezése, valamint a postára adás időpontja): 2019. február 28. 23:59
A pályázat beadására a kiírástól kezdődően folyamatosan van lehetőség. A határidő módosítására nincs lehetőség.
7.2. Hiánypótlás
A pályázat átvételekor történő bontás során megállapított esetleges hiányosságok pótlására 24 órán belül van lehetősége a pályázónak. Amennyiben a pályázó e hiánypótlási eljárás során sem tud eleget tenni a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek, akkor a benyújtott pályázat érvénytelennek minősül.
7.2.1 Hiánypótlás keretében nem orvosolható jogosultsági kritériumok
– A pályázó nem a Felhívásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik.
– A pályázat a benyújtási határidőn kívül került benyújtásra.
Amennyiben a fenti nem orvosolható jogosultsági kritériumoknak a pályázat nem felel meg, akkor a pályázat hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül.

8. A pályázatok elbírálása
Az ÁEEK a pályázó egészségügyi szolgáltatók pályázati fejlesztési igényeit összesíti, előbírálatot végez és a rendelkezésre álló forrás figyelembevételével a támogatás felosztásra vonatkozó javaslatát 2019. március 18.-ig megküldi a pályázatok elbírálására a Miniszter által létrehozott 5 tagú Bíráló Bizottság részére döntéshozatal céljából.
A Bíráló Bizottság tagjai:
1. egészségügyért felelős államtitkár, illetve az általa delegált tag,
2. egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkár, illetve az általa delegált tag
3. egészségügyi fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár, illetve az általa delegált tag
4. az ÁEEK főigazgatója, illetve az általa delegált tag.
5. az NNK főigazgatója, illetve az általa delegált tag.
A Bíráló Bizottság 2019. március 25.-ig dönt a támogatott intézmények köréről és a támogatás mértékéről. A Bizottság döntését jóváhagyásra előterjeszti a Miniszter részére. A Miniszter jóváhagyását 2019. március 31.-ig adja meg.
Bírálati szempontok:
– A pályázat kiírásnak megfelelő szűrési, gondozási eljárásrend benyújtása
– A célcsoport szükségleteinek bemutatása, a bevonásra vonatkozó terv egyértelmű, világos részletezése
– Konzorciumon belüli és külső együttműködési terv részletezése
– Kellően részletezett költségterv, a fejlesztés költséghatékonyságának érvényesülése
– Szakellátással integrált eljárásrend kidolgozása és tesztelése a nagy rizikójú betegek ellátása kapcsán. Az eljárásrend dokumentált tesztelése a szövődményes, magas rizikójú betegek ellátása kapcsán, az ebbe a körbe tartozó betegek minimum 50 %-a esetén
– Az ismert krónikus betegek körében a következők: az összes rendszertelenül gyógyszert kiváltó páciens megkeresése és bevonása, a terápiás adherencia javítása minimum 50%-uknál
– Terápiás és prognosztikus célértékek szignifikáns javulása a minimum 6 hónapig folyamatosan bevont, eljárásrend szerinti gondozásban részesített betegek körében (módszertant a pályázat kiíró biztosít)
– A megvalósult egészségfejlesztési programok száma
– A területi egyenlőtlenségek csökkentésének, az adott ellátási területen hiánypótló, a pályázati kiírás céljainak megfelelő szakmai terv (előnyt jelent a fejlesztendő vagy komplex programmal fejlesztendő területen való működés)
– Családok közvetlen elérése érdekében védőnőkkel való aktív együttműködés

9. Benyújtandó dokumentumok és mellékletek listája:
Egyedi támogatási kérelem (Pályázati adatlap)
1. számú mellékletként – Szakmai-szervezési program (min. 2 – max. 6. A4 oldal terjedelem, Times New Roman 12-es betűméret) /nem kerül kiadásra formai sablon!/
2. számú mellékletként – Költségterv az igényelt támogatás felhasználására vonatkozóan
3. és 3./a számú mellékletként – Gazdálkodási és összeférhetetlenségi nyilatkozat az Áht. és Ávr. előírásainak megfelelően, konzorciumi tagonként szükséges benyújtani
4. számú mellékletként – Fejlesztési korlátra vonatkozó nyilatkozat a jelenlegi kapacitáskereteken belüli tervezésre vonatkozóan, konzorciumi tagonként szükséges benyújtani
5. számú mellékletként együttműködési megállapodás a konzorciumi partnerek között /nem kerül kiadásra formai sablon!/