Halmos Béla Program Kollégium pályázat

Erdély Hazai

A Halmos Béla Program célja a népzenei utánpótlás támogatása, színvonalas népzenei és világzenei produkciók fellépési lehetőségeinek, bel- és külföldi népszerűsítésének, a Kárpát-medencei és moldvai magyarság, valamint a velük együtt élő nemzetiségek népzenei világát jellemző kulturális sokszínűség bemutatásának elősegítése. A Program lehetőséget kíván adni, hogy a tartalmas, értékes népzenei és a népzenei hagyomány mély ismeretén alapuló világzenei szólisták és együttesek produkciói eljussanak a szélesebb közönséghez. Azon alkotókat és előadóművészeket kívánja támogatni, akik a legjelentősebb eséllyel bírnak színes zenei kultúránk nemzetközi jelenlétének megerősítésében, a magyar modell terjesztésében.

Pályázatot benyújtani az alábbi négy témakörben lehet:

  1. Néptáncegyüttesek számára új, minimum 25 perces, szakmai fórumokon történő élőzenés bemutatóihoz magas színvonalú koreográfiazenék létrehozásának, azok stúdió minőségű hangfelvételei elkészítésének támogatása.

Pályázók köre: Hazai és határon túli, néptáncegyütteseket fenntartó közművelődési intézmények, költségvetési szervek, önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye), egyesületek, alapítványok, gazdasági társaságok.

  1. Népzenei szólisták és együttesek népszerűsítésének elősegítése, portfóliójuk kialakítása, fejlesztése.

Pályázók köre: Hazai vagy határon túli előadók képviseletével megbízott magánszemélyek, jogi személyek, egyéni vállalkozók, vagy egyéni cégek.

  1. Népzenei táborok megrendezése

Pályázók köre: Népművészeti tevékenységgel foglalkozó költségvetési szervek, egyesületek, alapítványok, gazdasági társaságok és szakmai szervezetek.

  1. Alkotói támogatás, népzenei alapú szerzői zenemű létrehozására. 

Pályázók köre: a pályázat benyújtásakor 18. életévüket betöltött zeneszerzők, népzenei, világzenei, jazz, komolyzenei és könnyűzenei alkotók, mint magánszemélyek.

 

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2022. szeptember 28-án éjfélig lehet.

 

További információk: https://nka.hu/kiemelt-kategoriak/palyaztatas/kollegiumok-felhivasai/hbp-220928-2/