Gyakorlatok az Európai Parlamentben

Ösztöndíj
Szakmai gyakorlatok az Európai Parlamentben

A szakmai képzéshez történő hozzájárulás, valamint az intézmény működésének megismertetése érdekében az Európai Parlament többféle lehetőséget kínál szakmai gyakorlatok folytatására Főtitkárságán.
Szakmai gyakorlatok az egyetemi oklevéllel rendelkezők számára (Robert Schuman ösztöndíj) 
Az egyetemi oklevéllel rendelkezők számára hirdetett szakmai gyakorlat célja, hogy lehetővé tegye a gyakornokok számára a tanulmányaik során szerzett ismeretek kiegészítését, valamint hogy közelebbről megismerhessék az Európai Unió, kiváltképpen pedig az Európai Parlament tevékenységét.
A szakmai gyakorlatok típusai:
– általános szakmai gyakorlat, amely a kritériumokat teljesítő valamennyi jelentkező számára nyitott. 
– újságírói szakmai gyakorlat: a jelentkezőknek ezenfelül megfelelő szakmai tapasztalattal kell rendelkezniük, és azt publikációs listával, az Európai Unió egyik tagállamának újságíró-szövetségéhez tartozó tagsággal vagy az Európai Unió tagállamaiban, illetve a tagjelölt országokban elismert, újságírói képzettséget tanúsító bizonyítvánnyal igazolniuk kell. 
– Szaharov-díj opció: e program célja, hogy elmélyítse az emberi jogokat és a vonatkozó nemzetközi normákat előmozdító európai parlamenti fellépésekkel kapcsolatos ismereteket. A programra olyan személyek jelentkezését várják, akik komolyan érdeklődnek az emberi jogi kérdések iránt. 
Az egyetemi oklevéllel rendelkezők számára kiírt szakmai gyakorlatra jelentkezőknek a következő feltételeknek kell eleget tenniük:
– az Európai Unió egyik tagállamának vagy tagjelölt országának állampolgárai, a belső szabályok 5. cikke (2) bekezdésének sérelme nélkül; 
– a gyakornoknak a szakmai gyakorlat megkezdésekor legalább tizennyolc évesnek kell lennie; 
– a gyakornoknak alaposan ismernie kell az Európai Unió egyik hivatalos nyelvét; 
– a gyakornok még nem vett részt négy egymást követő hetet meghaladó időtartamú, az Európai Unió által fizetett szakmai gyakorlaton és nem állt hasonló időtartamú alkalmazásban sem az Európai Uniónál. 
E szakmai gyakorlatok öthónapos, meg nem hosszabbítható időtartamra szólnak.
A gyakorlati időszakok és a pályázatok elfogadásának határideje:
– Jelentkezési időszak: augusztus 15.-október 15. (éjfél) 
Gyakorlati időszak: március 1.-július 31. 
– Jelentkezési időszak: március 15.-május 15. (éjfél) 
Gyakorlati időszak: október 1.-február 28/29. 
Évente 25 000 személy próbál szerencsét, hogy a Parlamentnél szakmai gyakorlatot folytathasson, és közülük 600-at választanak ki.
A gyakorlatra történő jelentkezéshez meg kell felelni a feltételeknek, valamint ki kell tölteni az online jelentkezési lapot.

A jelentkezés benyújtása előtt 
– Javasoljuk, hogy a jelentkezési lap kitöltése előtt alaposan olvassa el az Európai Parlament Főtitkárságán folytatott gyakorlatokra és tanulmányi látogatásokra vonatkozó belső szabályokat és a gyakran ismétlődő kérdéseket. 
– A jelentkezési lap minden egyes oldalának kitöltéséhez legfeljebb 30 perc áll rendelkezésre. Felhívjuk figyelmét arra, hogy 30 perc inaktivitás után a jelentkezési lap kitöltése során megadott adatai elvesznek. 
– Azt javasoljuk, hogy – a jelentkezők nagy számára való tekintettel a rendszer túlterhelésének elkerülése érdekében – pályázata benyújtásával ne várjon az utolsó pillanatig. 
– A fogyatékossággal élő jelentkezőknek különös figyelmet kell fordítaniuk a jelentkezési lapon az őket érintő rendelkezésekre. 
– A jelentkezés online nem módosítható, lezárása és elküldése egyetlen lépésben történik. A jelentkezési lap kitöltése után és a benyújtás előtt győződjön meg arról, hogy minden részt megfelelően kitöltött-e. 
– A hiányos jelentkezéseket automatikusan elutasítjuk. 
– Az online jelentkezési lap benyújtását/elküldését követően e-mail címére automatikusan visszaigazoló üzenetet küldünk. Kérjük, hogy a gyakornokságra vonatkozó összes további üzenetváltásban hivatkozzon az e-mailben küldött visszaigazoló számra. Az e-mail-üzenethez csatoljuk továbbá jelentkezésének PDF-formátumú összefoglalóját, amelynek kinyomtatott példányát a gyakornokság felajánlása esetén kérni fogjuk. 
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/hu/20150201PVL00047/Szakmai-gyakorlatok

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag