GINOP-3.2.2-8.2.4-16

Hazai

GINOP-3.2.2-8.2.4-16  Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása 

Magyarország Kormányának Felhívása a hazai kevésbé fejlett régiókban (Közép-Dunántúli régió, Nyugat-Dunántúli régió, Dél-Dunántúli régió, Észak-Magyarországi régió, Észak-Alföldi régió, Dél-Alföldi régió) (is) működő KKV-khatékonyságának és jövedelemtermelő képességének infokommunikációs megoldásokkal történő erősítésének támogatására. 
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban, valamint a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) és IKT Zöld Könyv digitális gazdaság pillérében célul tűzte ki valamennyi gazdasági szektorban a hazai vállalkozások infokommunikációs megoldásokkal és szolgáltatásokkal való ellátottságának javítását, azon keresztül a működési hatékonyság és versenyképesség fokozását. A cél elérését a Kormány mikro-, kis- és középvállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén. 
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: 
– a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket jelen Felhívás keretében 1 millió Ft – 24 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban valamint 1,25 millió Ft – 37,5 millió Ft közötti visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatásként kedvezményes kamatozású éven túli kölcsönben (a továbbiakban: kölcsön) részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig. 
– a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek jelen Felhívás keretében a megítélt, vissza nem térítendő támogatás és kölcsön legfeljebb 50%-ának megfelelő, de legfeljebb 12 millió Ft vissza nem térítendő támogatás összegének megfelelő, és legfeljebb 18,75 millió Ft kölcsön összegnek megfelelő támogatási előleget biztosít. 

A támogatási kérelmet benyújtó vállalkozások az együttműködés keretében vállalják2, hogy: 
– projektjük megvalósításával növelik éves üzemi eredményüket és / vagy elektronikus értékesítési árbevételüket, 
– projektjük megvalósításával, üzleti folyamataik infokommunikációs támogatásának fejlesztésével hozzájárulnak a hazai gazdaság versenyképességének javulásához; 
– a kapott vissza nem térítendő támogatáson és kölcsönön felül önerőből finanszírozzák a projektet, 
– a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában támogatói okiratot, illetve a kölcsönre vonatkozóan kölcsönszerződést kötnek, 
– a projektet a fenntartási időszak végéig működtetik, valamint a kapott kölcsönt a kölcsönszerződésben foglalt feltételeknek megfelelően törlesztik. 
1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE 
1.1 A Felhívás indokoltsága és célja 
A magyar gazdaság életében mindig is meghatározó szerepet töltöttek be a mikro-, kis- és közepes vállalkozások. Ezek a cégek jelentik ma is a magyar gazdaság motorjait a hazai hozzáadott érték 55%-át meghaladva. A munkahelyek jelentős részét (több, mint 70%-át) is ezen cégek adják. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy felszereltségükben, technológiai hátterük és üzleti folyamataik modernizálása tekintetében ne legyenek lemaradva a fejlettebb országok vállalkozásaihoz képest. Versenyképességük, piacon maradásuk, munkahelyteremtő-és megtartó képességük egyik feltétele, ha lépést tudnak tartani a kor technikai elvárásaival, kihasználják az infokommunikációban rejlő lehetőségeket. 
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (továbbiakban GINOP) prioritásainak kiemelt célja a vállalkozások versenyképességének javítása, valamint a digitális gazdaság előmozdítása. A hazai kkv-k jelenleg korlátozottan használják a korszerű vállalati folyamatmenedzsmentet és e-kereskedelmet támogató informatikai alkalmazásokat, a felhőalapú, online elérhető üzleti szolgáltatásokat, amelyek a versenyképesség és jövedelemtermelés fontos elemei. A hazai kkv-k – különös tekintettel a mikro- és kisvállalkozások – innovatív szemléletének és naprakész üzleti tudásának növelése, az infokommunikációs technológiák (IKT) eszközök, alkalmazások és szolgáltatások készségszintű és professzionális használatának, vagyis a vállalkozások elektronikus gazdaságba történő beilleszkedésének javítása elengedhetetlen nemzetgazdasági szempontból. 
A Felhívás vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén a vállalkozások hatékonyságát és jövedelemtermelő képességének erősítését kívánja elősegíteni a belső vállalati folyamatok hatékonyságának, a vállalatok közötti üzleti kapcsolatok, a hálózatbiztonság és a szolgáltatások minőségének javításán, a hatékony tudásmenedzsment érdekében a különböző vállalatirányítási és egyéb üzleti (vezetői döntéstámogató és információs, elektronikus iratkezelési, ellátási és ügyfélkapcsolati, csoportmunka, távmunka stb.) rendszerek, megoldások bevezetésén és összehangolásán, a felhőalapú (IaaS, PaaS és SaaS) és egyéb online elérhető üzleti szolgáltatások bevezetésének és használatának ösztönzésén keresztül. 
A konstrukció segítségével támogatott komplex üzleti IKT rendszerek, alkalmazások on-premise (vagy in house) típusú bevezetése (helyben telepített saját szoftver bevezetése célterület), illetve a felhőalapú és egyéb online üzleti megoldások, szolgáltatások igénybevétele (felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterület), melyeket saját erőből nem vagy csak nagy anyagi áldozatok árán lennének képesek megvalósítani, egyaránt hozzájárul a hazai kkv-k belső és külső vállalati működésének javulásához az informatikai beruházási költségek csökkentése és magasabb színvonalú IKT megoldások használata révén, ezáltal javítva a vállalkozás hatékonyságát, versenyképességét. 
A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön költségtételenkénti egyidejű igénybevétele kötelező. A vissza nem térítendő támogatás mellett jelen konstrukció a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló kölcsönt is biztosít. 
A megvalósítandó projekt önerőből, vissza nem térítendő támogatásból és kölcsönből tevődik össze, amelyek együttesen határozzák meg a projekt összes elszámolható költségét. Jelen Felhívás alapján kizárólag abban az esetben hozható pozitív támogatási döntés, ha a támogatási kérelmet benyújtó mind a vissza nem térítendő támogatás, mind pedig a kölcsön megszerzésére jogosultságot szerez. Jelen Felhívás célcsoportjába a már legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkező, de kifejezetten nem mezőgazdasági termelő- vagy halászati szektorban működő (bővebb tájékoztatás a felhívás 4.2 támogatásban nem részesíthetők köre pontban található) mikro, kis- és középvállalkozások tartoznak. 
Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek. 
1.2 A rendelkezésre álló forrás 
A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 48,2 milliárd Ft, melyből 
– a vissza nem térítendő támogatás keretösszege: 21,2 milliárd Ft, 
– a kölcsön keretösszege: 27 milliárd Ft. 

Jelen Felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 4000 db. 
1.3 A támogatás háttere 
Az Európai Bizottság 2015. február 13-i határozatában elfogadta a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programot, amely a hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelt célként jelöli meg a vállalkozások növekedési potenciáljának javítását, gazdasági teljesítményének erősítését. 
Jelen Felhívást a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium irányító hatósági feladatokat ellátó szervezeti egysége, a Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság és az MFB Zrt. közösen hirdeti meg a 1006/2016. (I.18.) számú Korm. határozatban szereplő éves fejlesztési keret alapján. 
2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE 
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000 normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását. 
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja. 
Amennyiben a kölcsön kondícióival kapcsolatban igényel további információkat, kérjük, hogy az MFB Pontok ügyfélszolgálatát szíveskedjen felkeresni a 06 1 483 8485 telefonszámon, illetve az elektronikus elérhetőségen, valamint látogasson el a http://www.mfbpont.hu/ oldalra. 
3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek: 
3.1 A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek 
3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek 
3.1.1.1 Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek 
Jelen Felhívás esetében nem releváns. 
3.1.1.2 Választható önállóan támogatható tevékenységek: 
Jelen Felhívás esetében nem releváns. 
3.1.2 Önállóan nem támogatható tevékenységek: 
3.1.2.1 Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 
A konstrukcióban két célterületre lehet együttesen vagy külön-külön támogatási kérelmet benyújtani: 
I. Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása – on-premise vagy in house módon, vagyis vállalkozáson belül történt üzleti IKT rendszer, illetve alkalmazás bevezetés (helyben telepített saját szoftver bevezetése). 
II. Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) és egyéb online vállalati szolgáltatások, megoldások terjesztése és bevezetése a kkv-k körében (felhőalapú szolgáltatások bevezetése). 

Mindkét célterület esetében azon üzleti IKT megoldások támogathatóak, melyek az alábbi funkcionális területekre vonatkoznak: 
1. Vállalati CRM, értékesítés terület; 
2. Gyártási terület; 
3. Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés; 
4. Kontrolling és döntéstámogatás; 
5. Beszerzési, logisztikai terület; 
6. Táv- és csoportmunka támogatás; 
7. Pénzügyi, számviteli terület; 
8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház) 
9. Internetes megjelenés (Vállalati portál); 
10. Munkafolyamat-irányítási megoldás (workflow); 
11. Elektronikus iratkezelési megoldás; 
12. Tudásmenedzsment specializált megoldás; 

Fentieken túl (1.-12. funkcionális terület) kizárólag a I. helyben telepített saját szoftver bevezetéséhez kapcsolódóan az alábbi üzleti IKT megoldások támogathatóak: 
13. Adott funkcionális területhez kapcsolódó mobil technikát használó rendszer/megoldás; 
14. Térinformatikai és földrajzi információs (GIS) specializált rendszer; 
15. RFID technológiát alkalmazó specializált rendszer; 

Fentieken túl (1.-12. funkcionális terület) kizárólag a II. felhőalapú szolgáltatások bevezetéséhez kapcsolódóan az alábbi üzleti IKT megoldások támogathatóak: 
16. Online (elektronikus) fizetési megoldás; 
17. Szolgáltatásmenedzsment. 
A bevezetni kívánt rendszer, megoldás, szolgáltatás meg kell, hogy feleljen a 3.2. fejezetben foglalt általános, továbbá a felsorolt rendszerekre (1-17. funkcionális területekre) vonatkozó követelménylistának, illetve az ott részletesen meghatározott kritériumoknak, követelményeknek (lásd Felhívás 2. és 3. számú mellékletei). 
Egy támogatási kérelem keretében kettőnél több funkcionális területre irányuló fejlesztéssel is lehet támogatási kérelmet benyújtani az alábbiak figyelembe vételével: 
a) Az 1-17. funkcionális területekből legalább két funkcionális terület kell, hogy kiválasztásra kerüljön, továbbá a helyben telepített saját szoftver bevezetése esetében 8-15. funkcionális terület csak az 1-7. funkcionális terület közül választott támogatható tevékenységgel együtt, illetve a felhőalapú szolgáltatások bevezetése esetében 9-12 és 16-17. funkcionális terület csak az 1-8 funkcionális terület közül választott támogatható tevékenységgel együtt nyújtható be támogatási kérelem. A helyben telepített saját szoftverek és a felhőalapú szolgáltatások célterületek között ennek teljesítésében van átjárhatóság. 
b) A 8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház) és a 9. Internetes megjelenés (Vállalati portál) funkcionális területekre együttesen nem nyújtható be támogatási kérelem. A vállalati webáruházhoz vagy vállalati portálhoz kapcsolódó mobileszközökre történő optimalizációval kapcsolatos tevékenységek, költségek csak a 8. vagy 9. funkcionális területen támogathatók (a 13-as alatt nem). 
c) Amennyiben a projektgazda vagy elődszervezete a korábbi időszakban (GOP, KMOP), vagy a GINOP más konstrukciójának ( GINOP-1.2.1, GINOP-1.2.2, GINOP-1.2.3-8.3.4, GINOP-1.2.6-8.3.4, GINOP-1.2.7, GINOP-1.2.8, GINOP-1.3.3) keretében, már támogatásban részesült adott infokommunikációs (funkcionális) (cél)területre irányuló fejlesztésben, és ha annak a projektnek még tart a fenntartási időszaka, jelen konstrukció keretében ugyanarra vonatkozó (cél)terület nem támogatható. 
d) Meglévő informatikai rendszer esetén a fenti funkcionális területekkel való modulbővítésre, vagy meglévő, de korszerűtlenné vált rendszer teljes cseréjére is van lehetőség támogatási kérelmet benyújtani, az alábbi továbbfejlesztések azonban nem támogathatók: 
a. Meglévő, adott típusú rendszer felhasználószám bővítése 
b. Meglévő webáruház vagy honlap esetén kizárólag tartalomfrissítés, arculat átalakítás 
c. Meglévő rendszer, saját rendszer vagy felhőalapú megoldás által lefedett terület kiegészítése (add-on) 
d. A hibrid projektek, azaz helyben telepített és felhő alapú megoldást is tartalmazó fejlesztések, támogathatók, de ugyanazon funkcionális terület vagy csak helyben telepített, vagy csak felhő alapú rendszerben valósítható meg. 
e. Meglévő, adott típusú rendszer verziófrissítése. Csak önmagában az adott üzleti IKT megoldás CMS-ének átnevezése is ennek minősül. 

A Felhívás keretében a fentiek figyelembevételével az alábbi tevékenységek támogathatóak a releváns elszámolható költségek (lásd 5.5 rész) alkalmazásával hibrid megoldások esetében: 
I. Vállalati folyamatmenedzsment, elektronikus kereskedelmi rendszerek, mobil technikák, üzleti felhőszolgáltatások bevezetéséhez és működtetéséhez szükséges informatikai eszközök beszerzése 
II. Vállalati folyamatmenedzsment, elektronikus kereskedelmi rendszerek és mobil technikák bevezetéséhez és működtetéséhez szükséges immateriális javak beszerzése 
III. Vállalati folyamatmenedzsment, elektronikus kereskedelmi rendszerek és mobil technikák bevezetésének szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatási, tanácsadási és betanítási tevékenységek 
IV. Felhőalapú és egyéb online elérhető üzleti szolgáltatások bevezetésének szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatási, tanácsadási és betanítási tevékenységek 
Helyben telepített saját szoftver bevezetése esetében csak az I-III. pontok, a felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterület esetében csak az I. (csak kliensoldali eszközök beszerzése esetén), illetve a IV. pontok alkalmazhatóak. 
A konstrukció felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületén az igénybe venni kívánt üzleti megoldások szolgáltatási / bérleti díja legfeljebb 22 hónapig lehet támogatható.
4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI 
4.1 Támogatást igénylők köre 
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó, Magyarország területén székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek, szövetkezetek, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok és szövetkezetek fióktelepei, amelyek: 
a) mikro-, kis- és középvállalkozásnak5 minősülnek 
b) rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, amelybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele, továbbá 
c) éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt, 
d) a kevésbé fejlett régiókban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek, 
e) képesek teljesíteni a 3.4. fejezetben, valamint a Felhívás 2. és/vagy 3. számú mellékletekben részletezett műszaki-szakmai feltételeket. 

5 Azon vállalkozások, melyek a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek. 
Jogi forma szerint: 
a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, 
b) egyéni vállalkozók, egyéni cégek, 
c) szövetkezetek 

4.1.1 Gazdálkodási formakód szerint: 
a) 113 Korlátolt felelősségű társaság 
b) 114 Részvénytársaság 
c) 116 Közkereseti társaság 
d) 117 Betéti társaság 
e) 121 Szociális szövetkezet 
f) 123 Iskola szövetkezet 
g) 124 Agrárgazdasági szövetkezet 
h) 128 Foglalkoztatási szövetkezet 
i) 129 Egyéb szövetkezet 
j) 141 Európai részvénytársaság (SE) 
k) 142 Európai szövetkezet (SCE) 
l) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 
m) 228 Egyéni cég 
n) 231 Egyéni vállalkozó 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 
A támogatási kérelmek benyújtása 2017. március 8-tól 2019. március 8-ig lehetséges. A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül. 
A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttesen, közös támogatási kérelem benyújtásával igényelhető. 
Amennyiben a támogatást igénylő vagy annak a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner- vagy kapcsolt vállalkozása a GINOP-3.2.2-8.2.4-16 jelű Felhívásra egyszerre több támogatási kérelmet nyújt be, az elsőként benyújtott támogatási kérelem kerül elbírálásra, a többi támogatási kérelem automatikusan elutasításra kerül. Újabb támogatási kérelem az előzőleg benyújtott támogatási kérelem visszavonását, elutasító döntés meghozatalát vagy a Felhívás keretében korábban támogatásban részesült projekt záró kifizetési igénylésének benyújtását követően nyújtható be. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! Felhívjuk a figyelmet, hogy aláírás bélyegző használata nem minősül cégszerű aláírásnak, így az ezzel ellátott nyilatkozatok nem minősülnek cégszerűen aláírtnak. 
Felhívjuk a figyelmet továbbá, hogy a fent említett nyilatkozatot két példányban szükséges kinyomtatni és a második, papír alapú példány a kölcsönszerződés vonatkozásában szerződéskötési feltételnek minősül. 
A nyilatkozat egyik papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással6 látták el – postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás7/futárposta-szolgáltatás8 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre: 
Nemzetgazdasági Minisztérium 
Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság 
1539 Budapest, Postafiók 684. 
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét.
A nyilatkozat második papír alapú példányát személyesen is be kell nyújtani a választott MFB Ponton a kölcsönszerződés megkötésekor. 
Felhívjuk a figyelmét, hogy a nyilatkozat papír alapú példánya tekintetében, ha a határidő kezdőnapja nem munkanap, a határidő a következő munkanapon kezdődik, illetve ha a határidő utolsó napja nem munkanap, a határidő a következő munkanapon jár le. 
Felhívjuk a Támogatást igénylők figyelmét, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LII. törvény (Pmt. törvény) 7. §. szerinti ügyfél-átvilágításhoz szükséges ún. Pmt. adatlapot a kérelem kezelésére kiválasztott MFB Pont tölti ki és érvényesíti, amelyhez az Igénylőnek személyesen meg kell jelennie az MFB Ponton annak érdekében, hogy ügyfél-átvilágításhoz szükséges azonosítási és adatrögzítési feladatok még a szerződéskötési feltételek részeként végrehajtásra kerüljenek. A Pmt. adatlap kitöltésével és érvényesítésével egyidejűleg az MFB Pont elvégzi a Igénylő nyilatkoztatását annak tényleges tulajdonosára (tényleges tulajdonosi nyilatkozat), valamint az azonosított személyek és tényleges tulajdonosok kiemelt közszereplői státuszára vonatkozóan (kiemelt közszereplői nyilatkozat).
5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak. 
Pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás esetében a vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön elszámolása és folyósítása a támogatói okiratban és a kölcsönszerződésben rögzített forrásarányoknak megfelelően történik minden elszámolható költségre. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy mivel az Irányító Hatóság folyósítja a vissza nem térítendő támogatást, míg az MFB Pont folyósítja a kölcsönt, a két folyósítás értéknapja között az időközi és a záró kifizetési igénylés esetében néhány nap eltérés adódhat. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy kölcsön folyósítására (beleértve a záró kifizetés igénylés keretében folyósított kölcsönösszeget is) csak a rendelkezésre tartási idő alatt van lehetőség
5.1 A támogatás formája 
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatásnak minősül. 
A vissza nem térítendő támogatás formája: visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás). 
A Felhívás keretében nyújtott kölcsön éven túli kedvezményes kamatozású kölcsönnek minősül.
5.3 A támogatás mértéke, összege 
a) A támogatást igénylő vállalkozás minimum 10% saját forrást köteles biztosítani. 
b) A vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum 24 millió Ft lehet, ha mind a két célterületet egyaránt érintő támogatási kérelemről van szó. 
– A helyben telepített saját szoftver célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális támogatás a Maximális támogatási összeg kalkulátor által meghatározott összeg lehet, de maximum 16 millió Ft. 
– A felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális támogatás a Maximális támogatási összeg kalkulátor által meghatározott összeg lehet, de maximum 8 millió Ft. 

A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke a GINOP-3.2.1-15 projekt keretében a támogatást igénylő részéről már megszerzett „Digitálisan felkészült vállalkozás” minősítés és a 3.2.1 projektben létrehozott voucher rendszerben megtalálható (minősített) infokommunikációs üzleti megoldás, rendszer a 3.2.1 projektben minősített szállítótól vagy annak szintén minősített partnerétől, disztribútorától történő megrendelése vagy igénybevétele esetén az összes elszámolható költség 40 %-a, egyéb támogatást igénylő esetében 35%-a lehet. 
c) A kölcsön összege: minimum 1,25 millió Ft, maximum 37,5 millió Ft lehet, utóbbi csak akkor, ha mind a két célterületet egyaránt érintő támogatási kérelemről van szó. 
– A helyben telepített saját szoftver bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális kölcsön összeg 25 millió Ft lehet. 
– A felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális kölcsön összege 12,5 millió Ft lehet. 
d) A kölcsön összege meg kell, hogy haladja a vissza nem térítendő támogatás összegét. 
e) Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl.: támogatott hitelből) állhat. A saját forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 10%-a. 
f) A kölcsön támogatástartalmának számítása az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet II. melléklet B) pontjában foglalt képlet, és a Támogatásokat Vizsgáló Iroda honlapján (http://tvi.kormany.hu/) közzétett referencia alapkamatláb alapján számított egyéni referencia kamatláb felhasználásával történik. 
g) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttes támogatástartalma összesen nem haladhatja meg a 3.10. és 5.9. pontban szereplő maximumokat. 

A GINOP 3.2.1 projekttel és a „Digitálisan felkészült vállalkozás” minősítéssel kapcsolatosan a http://www.vallalkozzdigitalisan.hu honlapon találhatók információk.
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-322-824-16-vllalati-komplex-infokommunikcis-s-mobilfejlesztsek-felhalap-online-zleti-szolgltatsok-terjesztsnek-tmogatsa-1
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag