Francia kormány tanulmányi ösztöndíjai

Ösztöndíj
Francia kormány tanulmányi ösztöndíjai

Jelentkezés a francia kormány tanulmányi ösztöndíjaira

Kik jelentkezhetnek?
Az ösztöndíjakra olyan magyar egyetemi hallgatók jelentkezését várjuk, akik mester fokozatú (előnyt élveznek a mesterképzés második évére – Master 2- pályázók) tanulmányokat, mérnökképző intézmény utolsó éves tanulmányait, vagy Master of Science / of Art, Franciaországra specializálódó mester fokozatú tanulmányokat szeretnének folytatni Franciaországban. MBA-képzésekre nem igényelhető ösztöndíj.
Az ösztöndíjra való jelentkezés feltételei a következők :
– magyar állampolgárság;
– megfelelő nyelvtudás abból a nyelvből, amelyen a fogadóintézmény által nyújtott képzés zajlik (francia vagy angol);
– olyan, a magyar állam által elismert felsőoktatási diploma megléte, amely lehetővé teszi a Franciaországban zajló képzésre való beiratkozást;
– olyan képzésre való jelentkezés, amely az érettségire épülő 5 éves egyetemi képzések sémájába illeszkedik;
– hiánytalan jelentkezési anyag leadása.
Amennyiben a jelentkezési anyagok minősége megegyezik, azon hallgatók részesülnek előnyben, akik a jelentkezés pillanatában Magyarországon tartózkodnak és soha nem jártak még Franciaországban.
Az ösztöndíj időtartama:
1-10 hónap a következő tanévben. Amennyiben a képzés részét képezi szakmai gyakorlat elvégzése, a nagykövetség fenntartja magának a jogot arra, hogy ennek megfelelően alakítsa az ösztöndíj időtartamát.

Az ösztöndíj mértéke:
Az ösztöndíjas hallgató havi nettó 700 euró ösztöndíjban részesül. (Kizárólag akkor, ha francia területen tartózkodik. Az utalás francia számlaszámra történik.)
Kiegészítő támogatások:
– 3 hónapot meghaladó ösztöndíj esetén 700 eurós képzési támogatás, mely a kint tartózkodás elején kerül folyósításra;
– Az ösztöndíj évi 5 000 eurót meg nem haladó tandíj esetében fedezi a tandíjat is. Előnyt élveznek azok a jelentkezők, akik évi 1 000 eurót meg nem haladó tandíjú képzésre jelentkeznek.
– Az ösztöndíj fedezi a francia társadalombiztosítási költségeket is. A hallgatónak lehetősége van kiegészítő egészségbiztosítást kötni.
– Az ösztöndíj keretében a jelentkezők előnyt élveznek az egyetemi kollégiumokba való jelentkezésnél. Az egyetemi kollégiumi szállás díját fedezi az ösztöndíj. Egyéni szálláslehetőség is igényelhető a rendelkezésre állás függvényében. Mindkét esetben kérhető kiegészítő lakhatási támogatás (lásd GYIK).

Utazási támogatás
Az egyetemi, tudományos, oktatási és intézményi együttműködés terén kötött francia-magyar bilaterális egyezmények értelmében a francia kormányösztöndíjban részesülő hallgatók a Tempus Közalapítványnak köszönhetően a Franciaországba való utazásuk költségére vonatkozó átalánytámogatásban részesülnek. A támogatást minden francia kormányösztöndíjra jelentkező hallgatónak igényelnie kell a Tempus Közalapítvány honlapján az igényléshez szükséges összes dokumentum megadott határidőig történő elküldésével. Kérdés esetén Hernádi Anna, francia-magyar bilaterális ösztöndíjakért felelős munkatárs áll rendelkezésre az címen.
A Párizs és a tanulmányoknak helyszínéül szolgáló város közötti utazás költségét a Campus France téríti meg.
A francia kormányösztöndíj nem vonható össze ERASMUS + ösztöndíjjal vagy a Külügy-és Európaügyi Minisztérium egyéb ösztöndíjaival.

A jelentkezési anyag összeállítása:
Töltse le az alábbi jelentkezési anyagot és az utasításoknak megfelelően töltse ki azt. A jelentkezési anyag tartalmazza a jelentkezéshez csatolandó dokumentumok listáját.
A jelentkezési anyag leadása:
Töltse ki elektronikusan a “Formulaire Master 2018″ elnevezésű dokumentumot. A jelentkezőknek ezzel párhuzamosan jelentkezniük kell a kívánt képzésre is. (A Campus France mester-és mérnökképzéseinek katalógusa : Catalogue des masters et formations d’ingénieurs de Campus France).
A teljes jelentkezési anyagot február 28-án éjfélig kérjük elektronikus formában elküldeni a címre. Nagy terjedelmű jelentkezési anyag esetén javasoljuk a http://www.wetransfer.com használatát.

Kiválasztási eljárás:
1. szakasz: Jelentkezési anyag alapján történő előválogatás
A jelentkezési anyagok a nagykövetségre kerülnek egy pluridiszciplináris szakértői bizottsághoz, mely a beérkezett anyagok alapján kiválasztja azokat a hallgatókat, akiket az ösztöndíjiroda behív egy, a budapesti Francia Intézetben zajló motivációs beszélgetésre.
2. szakasz: Motivációs beszélgetés
A motivációs beszélgetés egy vegyes, francia-magyar zsűri előtt zajlik, melynek tagjai a nagykövetség és magyar egyetemek képviseletében érkező szakértők. A zsűri azt értékeli, hogy a jelentkezők mennyire tudnak érvelni a tanulmányi tervük és a szakmai projektjük mellett. A beszélgetés a tanulmányok nyelvén folyik (franciául vagy angolul) és március 15. és április 11. között kerül megrendezésre (a pontos időpontokról később tájékoztatjuk a motivációs beszélgetésre behívott hallgatókat).
3. szakasz: Motivációs beszélgetésre behívott hallgatók
Az ösztöndíjban részesülő hallgatókat április végén értesítjük a beszélgetés eredményéről. Az ösztöndíjasoknak ezután véglegesíteniük kell a jelentkezési anyagjukat, az ösztöndíj azonban csak akkor kerül véglegesen odaítélésre, ha az ösztöndíjas igazolja, hogy a kiválasztott francia intézmény kész fogadni őt.
A nagykövetség ösztöndíjirodája segít az ösztöndíjasoknak abban, hogy a lehető legjobban felkészüljenek az elutazásukra és választ kapjanak a Franciaországba történő utazással és megérkezéssel kapcsolatos kérdéseikre. Az ösztöndíjiroda így május végén tájékoztatót szervez a Francia Intézetben, melynek időpontja a későbbiekben kerül pontosításra.

Az ösztöndíjasok csak azután utazhatnak Franciaországba, hogy megkapták a párizsi Campus France ügynökségtől (az ösztöndíjasokkal Franciaországban foglalkozó szervezet) vagy annak regionális képviseletétől (a vidékre utazó hallgatók) e-mailben az utazáshoz szükséges dokumentumokat, köztük a Pass’ Campust. Az ösztöndíjasok az utazási jóváhagyási dokumentum nélkül nem utazhatnak Franciaországba.

Amennyiben intézményében népszerűsíteni szeretné ösztöndíjprogramunkat, írjon a címre.
https://www.hongrie.campusfrance.org/hu/mester-es-mernokkepzesi-osztondijak