Fonomimika pedagógus-továbbképzés

Rimaszombat Hazai

Az SZMPSZ Rimaszombat Regionális Pedagógiai Központja 2022. október 21-én 9.00 – 16.00 óra között Rimaszombatban a Csillagházban az alsó tagozatos tanítók és nevelőnők részére pedagógus-továbbképzést szervez, melynek témája a fonomimika. Az előadó dr. Fenyvesi Margit egyetemi tanár, aki a régi olvasástanítási hagyományokat átgondolva, átdolgozva visszanyúlt a fonomimikához, bizonyítva annak hatékonyságát.

A pedagógus-továbbképzés témája mindig időszerű, hiszen évente több ezer tanuló ismerekedik ilyentájt az olvani tanulással. A képzés ebben nyújt segítséget újszerűségével.

A jelentkezést október 10-ig lehet megtenni az alábbi linken:

https://forms.gle/fk2y8yvBgfkargXt5

További eligazításért Ádám Zitához lehet fordulni az  ímélcímen. A jelentkezés az ebéd biztosítása végett szükséges.

Fonomimika

Fazekasné Fenyvesi Margit könyve egy 70 évvel ezelőtt politikai okokból megszüntetett, de előtte évtizedekig hatékony, motiváló és kedvelt olvasás-írástanítási módszert mutat be. Az elv ugyanaz, mint Kodály Zoltán szolmizáció kézjelei: a hang/betűt jelképező gesztus (fonomimika) mozdulata a gyermekeknek örömet okoz, gyorsabbá teszi a rögzítést, a differenciálást és az összeolvasást.

A komplexitás azt jelenti, hogy bár alapul Tomcsányiné Czukrász Róza módszerét vettük, de azt erősen átdolgoztuk, kiegészítettük, korrigáltuk. Megtartva Meixner Ildikó hang/betűtanítási elveinek egy részét, benne van még a fonológiai tudatosság fejlesztésének szándéka is, amihez egy algoritmus alapján minden hang/betű tanításához előkészítő és gyakorló módszertani anyagok, játékok tartoznak.

A fonomimika módszere nem kötött tankönyvcsaládhoz, betű/hangtanítási sorrendhez, semmilyen eszközigénye nincs. Teljes szabadságot ad a felhasználásban mindenkinek, aki a hang/betű tanítást és az összeolvasás tanítását motiválóan, gyorsan és stabil eredményekkel kívánja megvalósítani.