Fókuszban a bíróság fotópályázat

Hazai
Fókuszban a bíróság fotópályázat

Az OBH elknöke fotópályázatot hirdetett, amelyre amatőr fotográfusok bírósággal kapcsolatos fotóit várják négy kategóriában. A bírósági épületekben való fotózáshoz a bírósági sajtószóvivőkkel való előzetes egyeztetés szükséges.
A pályázatoknak 2017. október 5., csütörtök 12 óráig kell megérkezniük az Országos Bírósági Hivatal
Kommunikációs Osztályához a 1055 Budapest, Szalay utca 16. címre

PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK
I. Portré, emberábrázolás
Bírák, igazságügyi alkalmazottak, portré, emberábrázolás, munka közben ábrázolás, otthondolgozás (a bíró hozzájárulásával).
A pályázók képsorozatokban, illusztrált szituációkban is gondolkozhatnak, pl.: a bíró egy napja, a döntés előtt, a döntés pillanata. A képsorozat 5-10 képből állhat.
A képsorozathoz lehet rövid szöveget, képaláírást, magyarázatot hozzáfűzni.

II. Műemlékek, műkincsek
Épületrészletek, műtárgyak.
A pályázók képsorozatokban is gondolkozhatnak. A képsorozat 5-10 képből állhat.
A képsorozathoz lehet rövid szöveget, képaláírást, magyarázatot hozzáfűzni.

III. Használati tárgyak, eszközök
Eszközök, tárgyak: ajtók, ablakok, pulpitus.
A pályázók képsorozatokban is gondolkozhatnak. A képsorozat 5-10 képből állhat.
A képsorozathoz lehet rövid szöveget, képaláírást, magyarázatot hozzáfűzni.

IV. Digitális bíróság
Digitális eszközök a bíróságon. Digitalizáció megjelenése a bíróságokon.
A pályázók képsorozatokban is gondolkozhatnak. A képsorozat 5-10 képből állhat.
A képsorozathoz lehet rövid szöveget, képaláírást, magyarázatot hozzáfűzni.

DÍJAZÁS
Az egyes kategóriák nyerteseinek díja: 200 000 Ft
OBH elnöki különdíj: 25 000 Ft
Bíráló Bizottság különdíj: 25 000 Ft
Közönségdíj: 25 000 Ft
A pályázaton amatőr fotográfusok vehetnek részt. A pályázat nyílt, amelyen – a pályázati feltételek elfogadása mellett – bárki részt vehet.
A pályázat benyújtásához az alábbi jelentkezési lapot és pályázói nyilatkozatot kell kitölteni. A pályázók összesen 5 db pályaművel pályázhatnak.
A pályázatokat DVD-n vagy CD-n kétféle formátumban kell benyújtani:
1. a kép hosszú fele minimum 1024 képpont, maximum 1280 képpont legyen, RGB színmódban. A file maximum 10 megabájt méretű és JPEG formátumú lehet, valamint
2. a kép hosszú fele minimum 4000 képpont (12 megapixel), a kép CMYK színmódban és 300 dpi felbontásban, digitális JPEG vagy TIF formátumban legyen.
Szkennelt fotó esetében a hosszabbik oldal érje el az 50 cm-t, 360 dpi felbontás mellett.
A fájlokat az alábbiak szerint kell elnevezni:
KATEGÓRIA_NÉV_CÍM Pl.: KAT1_Minta_János_Képcím, KAT1_Minta_János_Képcím_kicsi (a kis felbontású képek esetében)

A BÍRÓSÁGI ÉPÜLETEKBE VALÓ BELÉPÉSRŐL
Az Országos Bírósági Hivatal hivatalos úton tájékoztatta a bíróságok elnökeit a fotópályázattal kapcsolatban, azonban a bíróságra való belépést megelőzően, a bírósági épületbe való belépés feltételeiről szíveskedjenek egyeztetni az illetékes sajtóosztállyal (telefonon vagy e-mailben).

SZERZŐI JOGOK
A Pályázó a pályázati nyilatkozat kitöltésével a beküldött alkotás szerzői vagyoni jogairól az Országos Bírósági Hivatal javára lemond, a felhasználás jogát az Országos Bírósági Hivatalra ruházza át.
A pályázó hozzájárul, hogy beküldött alkotásait az Országos Bírósági Hivatal a bíróságok épületein belül kiállítsa, interneten és intraneten, valamint saját kiadványaiban közzétegye, illetve bármilyen más módon felhasználja.
A Pályázó a pályázati nyilatkozat kitöltésével kijelenti, hogy a művén esetlegesen szereplő személyeknek a kép elkészítésével kapcsolatos engedélyével a Ptk. 2:48.§ (1) bek. szerint rendelkezik.
A Bíráló Bizottság a pályázatból kizárja mindazokat, akik a pályázati feltételeknek nem felelnek meg, illetve a formai és technikai követelményeket nem, vagy hiányosan teljesítik. Nem nevezhetők közízlést sértő képek.
A pályázat kiírója a pályázati kiírást bármikor visszavonhatja, és a bíráló bizottság döntése alapján eredménytelennek nyilváníthatja.
A pályázattal kapcsolatos további kérdéseivel a e-mail címen tud érdeklődni.
http://birosag.hu/obh

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
jelentkezési lapot
pályázói nyilatkozatot