Fogyasztói tudatosságra nevelő Iskola

Hazai
“Fogyasztói tudatosságra nevelő Iskola” 
pályázati felhívás 
“Ismeretek az életnek”

A pályázat célja 
A Fogyasztói tudatosságra nevelő Iskola megtisztelő címmel a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) azon iskolák fiatal fogyasztókért tett intézkedéseit, hozzáállását kívánja értékelni, amellyel az iskolák a tanulóik között a fenntartható tudatos fogyasztói szemlélet általánossá válásához és a fiatal fogyasztók gyakorlatban használható ismereteinek a bővítéséhez járulnak hozzá. 

A pályázati elismerés 
A Fogyasztói tudatosságra nevelő Iskola pályázat az iskolák azon intézkedéseit értékeli, amelyek hozzájárulnak a diákok fogyasztóvédelmi ismereteinek növeléséhez, tudatos fogyasztói magatartás kialakításához. A pályázat közvetlenül anyagi támogatást nem nyújt. 

A pályázat beküldésének módja 
A pályázatot a melléklet pályázati adatlap és nyilatkozat kitöltésével elektronikus úton kell beküldeni a címre. 

A pályázat beadási határideje folyamatos. 
A pályázati felhívás, pályázati formanyomtatvány nyilatkozat és segédanyag megtalálható a http://www.kormany.hu oldalon, a Dokumentumok pontban; Általános információk; Felhívások, nyilatkozat alpontban. 

A pályázatok értékelése 
A beérkezett pályázatokat Bíráló Bizottság (BB) vizsgálja meg, és a bírálat után a BB összeállítja a Fogyasztói tudatosságra nevelő Iskola címre javasolt intézmények listáját, amelyet az NFM fogad el. 
A pályázatok értékelését követően a döntés a pályázat beadási határidejéhez hasonlóan folyamatos. Elutasított pályázat esetén, amennyiben a Pályázó iskola új, fogyasztói tudatosságot növelő programot indít, a Pályázó az elutasítást követő 3 hónapon túl ismét benyújthatja pályázatát. 
A pályázattal az adott iskola fiatal fogyasztókért tett teljesítménye kerül értékelésre és a cím nyertesei az átadástól számított öt évig viselhetik a “Fogyasztói tudatosságra nevelő Iskola” címet. 

A Fogyasztói tudatosságra nevelő Iskola cím odaítélése az alábbi szempontok figyelembevételével történik. 
A cím odaítélésénél az alábbi fogyasztóvédelmi szempontok közül legalább három szempontnak kell megfelelni és a jövőre nézve vállalni legalább egy szempont teljesítését. (Amennyiben ezeken felül megvalósítható programot végez, vagy tervez, természetesen az is beadható.) 

1. Fogyasztói tudatosságra nevelés 
A Fogyasztói tudatosságra nevelő Iskola elősegíti és támogatja az adott köznevelési intézményben történő rendszeres fogyasztóvédelmi oktatások megtartását. 

2. Internet és közösségi média használat 
A Fogyasztói tudatosságra nevelő Iskola kiemelt figyelmet fordít a tanulók körében a felelős internet és közösségi média használatának kérdésére, figyelembe véve a fogyasztói szokások digitalizáció irányában való elmozdulását. Ennek érdekében biztosítja e témakörhöz kapcsolódóan előadások megtartását, tájékoztató anyagok eljuttatását a tanulók részére 

3. Pénzügyi ismeretek megalapozása 
A Fogyasztói tudatosságra nevelő Iskola nagy figyelmet fordít a tanulók pénzügyi ismereteinek a megalapozására, amelynek érdekében lehetőséget biztosít pénzügyi fogyasztóvédelmi ismeretek oktatására. 

4. Együttműködés fogyasztóvédelmi hatáskörrel rendelkező állami szervekkel, békéltető testületekkel és civil szervezetekkel 
A Fogyasztói tudatosságra nevelő Iskola együttműködik a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal, a fogyasztóvédelmi hatáskörrel rendelkező állami szervekkel, békéltető testületekkel és a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületekkel. 

5. Fogyasztóvédelmi vetélkedőkön való részvétel 
A Fogyasztói tudatosságra nevelő Iskola felkészíti tanulóit a meghatározott időközönként megrendezésre kerülő, vagy már megtartott, fogyasztóvédelmi szervezetek által szervezett (tanulóknak szóló) fogyasztóvédelmi vetélkedőkre, versenyekre. 

6. Fenntartható fogyasztás elterjesztése, környezetvédelem 
A Fogyasztói tudatosságra nevelő Iskola szervez/szervezni fog fenntartható fogyasztás elterjesztését szolgáló programokat diákjai számára. Ennek keretében nagy hangsúlyt fektet a környezetvédelem és fogyasztóvédelem kapcsolatára, valamint azok fontosságára. 

7. Kereskedelmi egységek, helyi termelői piacok látogatása 
Fogyasztói tudatosságra nevelő Iskola oktató jelleggel megszervezi kereskedelmi egységek, piacok látogatását, elősegítve helyi termelői piacok, termékek megismerését. 

A pályázati szakmai háttéranyagok elérhetőségét az NFM honlapja biztosítja. 
A Fogyasztói tudatosságra nevelő Iskola a honlapján valamint az általa kiadott kiadványokon utal az elismerő címre, továbbá linkelési lehetőséget biztosít az NFM, az NFH a fővárosi és megyei kormányhivatal honlapjára. 
A Fogyasztói tudatosságra nevelő Iskola a pályázatban a jövőre nézve vállalt szempontok megvalósulásáról a cím átadását követő egy éven belül írásos beszámolót készít az NFM részére. Ennek elmaradása a Fogyasztói tudatosságra nevelő Iskola cím elvesztésével jár. Ezen felül a Fogyasztói tudatosságra nevelő Iskola cím birtoklásának időszakában évente beszámol arról, hogy milyen módon tartja fenn a fogyasztói tudatosságra nevelő programjait.