Fiatal gazda pályázat

Kárpát-medence EU

Kedvezményezettek:

 • 41 év alatti fiatal gazda, aki vállalja egy mezőgazdasági egység vezető funkcióját vissza nem térítendő támogatás 40.000 – 70.000 euró értékben (SO- tól függően):
  • 70.000 euro – amennyiben az üzleti terv a biogazdálkodás, forgalmazásra való előkészítés vagy feldolgozás fele irányul (30.000-50.000 € SO)
  • 60.000 euro – amennyiben az üzleti terv a biogazdálkodás, forgalmazásra való előkészítés vagy feldolgozás fele irányul (12.000-29.999 € SO)
  • 50.000 euro – mezőgazdasági egység gazdasági dimenziója 30.000 – 50.000 € SO között van
  • 40.000 euro – mezőgazdasági egység gazdasági dimenziója 12.000-29.999 € SO között van
Minden egyes hektár kultúrának, állatfajtának, illetve állatkategóriának van egy bizonyos SO értéke, a farm teljes SO-értékének kiszámításakor a különböző, termesztett kultúrák SO-értékét, illetve a vegyes farmoknál az állatok SO-értékét összeadják, és így fejezik ki a gazdaságok nagyságát. Ezen értékeket alapul véve a gazda könnyen kiszámíthatja gazdasága SO-értékét az AFIR weboldalán található SO számolóval és megbizonyosodhat arról, hogy a minimális feltételt teljesíti-e.

A támogatást két részben folyósítják az alábbiak szerint:

 • első részlet előleg formájában: a támogatás összegének 75%-a
 • második részlet: a támogatás összegének 25%-a. A második részletet a gazda az üzleti terv keretében javasolt célok megvalósítása után kapja meg (saját mezőgazdasági termékek értékesítése, új mezőgazdasági gépek, eszközök vásárlása).
A gazdaságnak meg kell felelnie a következő feltételeknek:
 • a mezőgazdasági egység gazdasági dimenziója 12.000 – 50.000 € SO között van
 • a mezőgazdasági egység mikrovállalkozásként vagy kisvállalkozásként van bejegyezve (a vállalkozás bejegyzése, és/vagy annak mezőgazdasági tevékenysége, nem lehet régebbi mint 24 hónap a támogatási kérés benyújtásának időpontjában)
 • a mezőgazdasági egység be kell legyen jegyezve az APIA egyedi azonosító nyilvántartásába, a polgármesteri hivatalok gazdalajstromába, illetve az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság gazdasági nyilvántartásába
A pályázónak meg kell felelnie a következő feltételeknek:
 • a fiatal mezőgazdasági termelőnek abban a közigazgatási egységben kell letelepednie, ahol a gazdaságot nyilvántartásba vették
 • ha a pályázónak van egy másik munkahelye, annak székhelye, tevékenysége ugyanabban a közigazgatási egységben vagy körzetben kell lennie ahol a gazdasága működik (75 km)
 • a vállalkozás székhelyének, amely már meg van, vagy amelyet kötelező módon meg kell nyitnia, ott kell lennie ahol a gazdasága van
 • kell rendelkeznie valamilyen mezőgazdasági szakirányú képesítéssel (középiskola, felsőfokú végzettség, szakképesítés, képzés), vagy vállania kell, hogy a második részlet kérésének letevéséig elvégzi azt
 • abban az esetben ha a pályázó nappali tagozaton tanul, a tanintézménynek ugyanabban a közigazgatási egységben vagy körzetben kell Lennie, ahol a gazdasága működik (75 km). Ellenkező esetben lehetőségük van arra, hogy a támogatás odaítéléséről szóló döntés meghozatalától számított 6 hónapon belül átiratkozik egy olyan tanintézménybe melynek székhelye ugyanabban a közigazgatási egységben vagy körzetben van ahol a gazdasága működik (75 km), vagy átiratkozik látogatás nélküli képzésre, ebben az esetben nincs behatárolva a körzet.
Pályázatok benyújtásának időszaka: 2021. augusztus 27. – 2021. november 26.

A pályázat futamideje:
A pályázat teljes futamideje 3 + 3 év = 6 év, vagyis:

 • megvalósítási időszak – 3 ÉV – Ebben az időszakban kell megtörténnie a fent említett saját mezőgazdasági termékek értékesítésének és az új mezőgazdasági eszközök beszerzésének, valamint minden beruházásnak. Ha a mezőgazdasági termékek értékesítésére vonatkozó feltételt sikerült teljesíteni kevesebb, mint 3 év alatt, akkor ez az időszak 1 vagy 2 évre rövidíthető.
 • utánkövetési időszak – 3 ÉV – Ebben az időszakban a kedvezményezettnek továbbra is gazdálkodnia kell, és nem adhatja el a pályázat keretében megvásárolt eszközöket.

FIGYELEM!!! Egy családból (férj / feleség) csak egyik családtag részesülhet támogatásban a 6.1. Alintézkedés keretében.

További információk:
https://szekelygazda.ro/post/t_j_koztat__az_eur_pai_uni_s_forr_sokhoz_val__hozz_f_r_shez__6_1__alint_zked_s___fiatal_gazda_p_ly_zat/