Fiatal egyetemi oktatói ösztöndíj

Erdély Külhoni

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet fiatal határon túli magyar oktatói ösztöndíjra a 2017/2018-as tanévben a szülőföldi felsőoktatási intézmények valamelyikében oktatói tevékenységet folytató román állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára.

Pályázhat minden olyan, 2017. szeptember 1. napján a 38. életévét be nem töltött román állampolgárságú, magyar nemzetiségű személy, aki a 2017/2018-as tanévben valamely romániai államilag akkreditált felsőoktatási intézményben az alap-, egységes (osztatlan) és mesterképzési szinteken, a: gazdasági ,informatikaiműszaki, orvos és gyógyszerészetisporttudomány és testnevelés , művészetek, természettudományok tudományterületek valamelyikén főállású oktatóként (munkaviszonyban vagy megbízási szerződéssel) dolgozik és órarend szerinti oktatói tevékenységet folytat magyar nyelven is, és/vagy órarenden kívüli rendszeres oktatói tevékenységet (konzultációt, tutoriális vagy szaknyelvi képzést) végez magyar nyelven olyan képzésben (szakon), ahol a tanévben órarend szerint nincs magyar nyelvű oktatás, illetve nem esik a pályázásból kizáró feltételek hatálya alá.

A pályázatok leadásának határideje:

  • 2018. január 15., 23.59 óra (közép-európai idő /CET/ szerint): elektronikus adatlap beadása és
  • 2018. január 16., 15.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint): a pdf pályázati adatlap kinyomtatott, aláírt formájának és a mellékletösszesítő tábla személyes vagy postai úton történő beérkezése.

A pályázatokat az alábbi címre lehet beküldeni / beadni:

Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet
400084 Kolozsvár, Farkas/Mihail Kogălniceanu u. 4/9.

További információk: http://kmei.ro/fiatal-egyetemi-oktatoi-osztondij-20172018-palyazati-felhivas/