Fiatal egyetemi oktatói ösztöndíj

Erdély Hazai

A Kulturális és Innovációs Minisztérium és a Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet fiatal határon túli magyar oktatói ösztöndíjra a 2022/2023-as tanévben a szülőföldi felsőoktatási intézmények valamelyikében oktatói tevékenységet folytató román vagy szerb vagy szlovák vagy ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára.
Pályázhat minden olyan, 2022. szeptember 1. napjáig (0.00 óra) 38. életévét be nem töltött román állampolgárságú, magyar nemzetiségű személy, aki a 2022/2023-as tanévben valamely romániai államilag akkreditált felsőoktatási intézményben.
Pályázni a https://palyazat.tpf.hu/ oldalon lehet a pályázatnak és a kategóriának megfelelő pályázati adatlapon. Amennyiben valamely a pályázó két pályázati kategóriában is nyújt be pályázatot, ez esetben a pályázónak mindkét – az egyes pályázati kategóriákra vonatkozó – adatlapot, mellékleteit és nyilatkozatait is be kell nyújtania!

A pályázatok beadásának határideje:
A pályázat sikeres benyújtása érdekében a pályázati adatlap elektronikus beadásának és papír alapon csatolandó dokumentumok postára adásának, vagy személyes beadásának határideje:
2023. április 17. 17.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint)

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy

  • a beadási határidő az elektronikus pályázati adatlap beadásának, illetve a papír alapon kért dokumentumok postára adásának (postai bélyegző dátuma) és személyes beadásának időpontját is jelenti;
  • pályázat benyújtásával kapcsolatban hiánypótlásra nincs lehetőség!

A nyertes pályázat papíralapú dokumentumait személyesen vagy – ajánlott küldeményként – postai úton kérjük eljuttatni az alábbi címre:
Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet Románia
Kolozsvár, Farkas/Mihail Kogălniceanu u. 4/9, 400084

További információk: https://kmei.ro/index.php/2023/03/17/fiatal-egyetemi-oktatoi-osztondij-2022-2023-palyazati-felhivas/