Felvételi-érettségi előkészítő ösztöndíj2021

Online-tér Hazai

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) meghirdette a Balassi Bálint-ösztöndíjprogram Márton Áron ösztöndíjas felsőoktatási előkészítő képzés 2021/2022-es tanévre vonatkozó pályázatát. A pályázat beadási határideje 2021. augusztus 3, déli 12 óra. A tervezett ösztöndíjas keretszám Felvidékről 14 fő.

A pályázati kiírás az összes vonatkozó régióra és a választható szakokat tartalmazó első számú melléklettel ezen a linken érhető elꓼ konkrétan a felvidékieket érintő link itt található.

Figyelem! A pályázatokat az idei évtől, egy külön erre a feladatra kialakított felületen fogadják, amely ide kattintva érhető el.

A pályázatról

A külhoni magyarok felvételi-érettségi felkészítő képzése emelt szintű érettségi előkészítést nyújt olyan középiskolai végzettséggel rendelkező határon túli magyar fiataloknak, akik magyarországi felsőoktatási intézményben kívánják tanulmányaikat folytatni alap- és osztatlan képzésben. Az előkészítő év során ismétlésre és kiegészítésre kerülnek a szülőföldi középiskolában tanult tantárgyak azon ismeretei, amelyek szükségesek a magyarországi érettségi vizsgák letételéhez.

A KKM az ösztöndíjjal a szülőföldi értelmiség képzését és utánpótlását kívánja támogatni.

A felvételi érettségi előkészítő képzés a magyar nyelvtudás szintjének meghatározása után kis csoportokban történik. A nem elégséges magyar nyelvtudással rendelkező hallgatók egyéves intenzív magyar nyelvoktatásban és a második félévtől szakmai előkészítésben (felvételi/érettségi szaktárgyak tanulása, a megcélzott felsőoktatási szaktól függően 2 vagy 3 tantárgy) vesznek részt.

A megfelelő magyar nyelvtudással rendelkező hallgatók a pályázatban meghirdetett szakokhoz meghatározott két tantárgyból egyéves, intenzív felvételi/érettségi tantárgyi előkészítésben részesülnek. A képzés során a tantárgyankénti, heti 12-20 tantermi órát kiegészítik szakmai programok és közösségépítő, képességfejlesztő foglalkozások.

Pályázni lehet minden olyan 2022. szeptemberben induló magyarországi felsőoktatási alap-, illetve egységes (osztatlan), teljes idejű (nappali munkarendű), magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzési szakkal, amelyet tartalmaz a jelen pályázati kiírás 1. számú melléklete. Az egyes képzési területeken belül a megadott szakokra a KKM által meghatározott felvételi (érettségi) tantárgypárokkal lehet pályázni. A meghirdetett szakirányok, szakok és érettségi vizsgatárgyak megtekinthetők a pályázat 1. számú mellékletében.

Az ösztöndíjasok sikeres pályázás esetén 45 ezer forintos magyar állami ösztöndíjban részesülnek havonta, a képzés tíz hónapjára.

Ezen felül biztosítják az ingyenes kollégiumi elhelyezést, és a szintén ingyenes jegyzet- és tankönyvellátást, valamint TAJ-számra is jogosultak lesznek az ösztöndíjasok.

További részleteket az ösztöndíjat elnyert hallgatók kötelezettségeiről és a pályázók vonatkozásában bővebben a tájékoztatóban olvashat itt: KKM_tajekoztato_2021_Felvidek.

A pályázók számára információt, a pályázati folyamatban segítséget Puskás Cecília tud adni az alábbi elérhetőségeken: e-mail: , telefon: +36-1- 800-9483.